E számunk elé: Visszahajolni hitünk forrásához            329 

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

II. János Pál pápa ukrajnai látogatása            333

Angelo Serra: A genomforradalom      338

 

  EURÓPA

Nemeshegyi Péter: Az Európai Unió-s identitás keresztény képe    355

Pierre de Charentenay: Az alapvetõ jogok chartájának emberszemlélete         367

 

  MAGYAR FIGYELÕ

Gábor Dzsingisz: Magyarország 2001-ben, külföldi szemmel            371

Bittsánszky Géza: A privatizációról – tárgyilagosan            380

Karácsonyi számunk tartalmából            394

 

  MÉDIA – TÁVLATOK

Lázár Kovács Ákos: Az Egyház médiafogsága            395

Radnóti Katalin: Mozgókép-távlatok (Beszélgetés Tóth Erzsébettel)            405

Czigány György: A képernyõtükör által. . .            411

 

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Tóth Sándor: Életszimfónia (Beszélgetés Czigány Györggyel)            414

Keresztesné Várhelyi Ilona: ,,Archaika” (Erdélyi Zsuzsanna)            419

 

  ZSENGÉK

Szerkesztõi bevezetés            426

Oros Sándor: ,,Tíz szál gyertya”            427

Martí Tibor: Prohászka Ottokár, a politikus            438

Finy Alexandra: Prohászka Ottokár nézetei a forradalomról            454

Horváth Árpád: Arvo Pärt     468

 

  LELKISÉG

Gustave Martelet: ,,Isten nem teremtette a halált” 471

Gyorgyovich Miklós: Az emberi méltóságról            481

 

  SZEMLE

Étienne Gilson: A középkori filozófia szelleme (Szabó Ferenc)            489

Borovi József két könyve (András Imre)            490

Szabó József László: Bemutatkoznak a katolikus gimnáziumok (Gy. M.)            354

Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért (Sz. F.)            418

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai (Sz. F.) 425

A magyarok ezer esztendeje Rómában (Sz. F.)        480

Bodnár Dániel: Genesius, a színész (Gy. M.)      493

Országos Katolikus Névtár II (Várnai Jakab)            494

Magyar folyóiratok ajánlása            366, 404

 

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Beran Ferenc: Egyházmegyés papi lelkiség            2

Török Péter: A rádióban elhangzó vasárnapi prédikációk elemzése            9

Vasmisés visszaemlékezés

Halottaink