E számunk elé    153

  MAGYAR MILLENNIUM / IV

Interjú Semjén Zsolttal az egyházpolitikáról    157

A szemináriumok reformjáról. Interjú Beer Miklós püspökkel    165

Ferencz Antal: Egészségügyi ellátásunk súlyossága és egyensúlytalansága    169

Somfai Béla: Hollandia utat mutatott?    182

Ifj. Kavin Ferenc: Politikai visszaszámlálás    185

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Vértesaljai László: Az élõ  Péter – Pál nyomdokain    193

Nemeshegyi Péter: Megszületett az európai Charta Oecumenica    200

Vertse Márta: Kétszáz éve született Newman bíboros    206

Szabó Ferenc: Newman idõszerûsége    208

Nagy Ferenc: A szlovákiai katolikus magyarok lelkipásztori ellátása    213

  EURÓPA

Európai Katolikus Információs Központ    224

Joseph Doré: Európa szelleme    226

Paul Poupard: Felragyogtatni Európát szellemi dimenziójában    233

Európai jezsuita tartományfõnökök nyilatkozata    243

  MÉDIA – TÁVLATOK    

Szerkesztõségi bevezetõ    247

Lázár Kovács Ákos: Az „én” elvesztése    248

Vég Adrienn: (Ige) hirdetés és reklám(vallás)    252

P. Szilczl Dóra: Hitelesség és tanúságtevés    261

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Forrai Tamás: Motiváció és minõség a jezsuita nevelésben    266

Fasang Árpád: Igyekezzünk helyesen gondolkodni a kultúráról!    277

Somos Róbert: Pauler Ákos katolicizmusa    284

Szabó Ferenc: Költõk között    294

  LELKISÉG

Nemeshegyi Péter: A buddhista és a keresztény lelkiség    301

Gaudens: Rendhagyó történet    313

Nemes Ödön: Jezsuiták európai konferenciája a lelkigyakorlatokról    323A házunk tájáról    205

Könyvjelzõ    184, 251, 260, 312  SOMMAIRE    153

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Bosák Nándor: A papság helyzete egy püspök szemével    2

Ruzsik Vilmos: Mindszenty bíboros utolsó lelkipásztori útja    6

Tóth Veremund: Jordán Emil OSB (1912–1999)    17

Nagy Ferenc: A liturgikus szövegek fordítása    24

Bosák Nándor: A húsvéti vigília szertartása    26

A Római Misekönyv új fordítása – III    27

Egyházi hangulatjelentések 1951–1953 (Gy. M.)    28

Halottaink 2000-ben és 2001-ben    29