Távlatok/50 – 2000. karácsony
Tartalom
E számunk elé     497

  MAGYAR MILLENNIUM / II – HAZÁNK HELYZETE

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredfordulón    499

Pokorni Zoltán: Új évezred: mérlegen az oktatás    514

Hámori József: Kell-e tudomány és tudományos kutatás Magyarországon    523

Alexa Károly: Csak a rendszer változott?    530

Fasang Árpád: Ecsetvonások a „független” és „el nem kötelezett” magyar értelmiségi portréjához    536

Csiszér Ferenc–Czigány György: Istendicséret a közszolgálati televízióban    542

II. János Pál szavai a magyarokhoz    541, 574, 588, 629, 641

  LELKISÉG

Lelóczky Gyula Donát: Magyar karácsony 2000-ben    546

Kereszty Rókus: Az Eucharisztia a megújuló Kozmosz kezdete és elõképe    552

Idézet Teilhard de Chardin-tól    556

Szabó Ferenc: Prohászka misztikája    557

Tüskés Tibor: Fohász új ezredévért    567

Szabó Ferenc: Mounier, a hõsies hit tanúja    575

Magyar folyóiratok, könyvek    566, 577

  LELKIPÁSZTORKODÁS

Tamás József: Fõegyházmegyei zsinat Erdélyben    578

Részlet a fõegyházmegyei zsinat résztvevõinek üzenetébõl    580

Háló-találkozó Pannonhalmán    582

  EGYESÜLT NEMZETEK

Kofi Annan: „Mi, népek”: az ENSZ szerepe a XXI. században    584

  RÓMA: JUBILEUM

Dominus Iesus. A Hittani Kongregáció nyilatkozata    589

A Dominus Iesus után    596

Jegyzet az „Egyház” szó használatáról    609

Szabó Ferenc: Reflexiók IX. Pius boldoggá avatása után    604

Klaus Schatz: Kérdések IX. Pius boldoggá avatásával kapcsolatban    610

II. János Pál: Boldog IX. Pius    622

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Vörösmarty és Szabó Magda Sziluettje. K. Várhelyi Ilona beszélgetése
    Szabó Magdával új drámájáról    623

Bencze Lóránt: A Radnóti-délután epilógusa    630

Tarbay Ede: Radnóti Miklós – az ember és költészete    633

  SZEMLE

Szabó Ferenc: Archaikus népi imádságok (Erdélyi Zsuzsanna könyvérõl)    642

Jókai Anna: Ne féljetek! (Bárdosy Éva)    646

Szabó Ferenc: Verseskötet a szabadságról (Nagy Gáspár kötete)    648

Czigány György: Fél perc nyár (Dékány Endre)    651

Magyar Katolikus Almanach 2000 (Nagy Ferenc)    651

Lukács evangéliuma hat magyar fordításban (R)     654

Könyvjelzõ (Gyorgyovich Miklós)    654

Sommaire en français    656

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Julius Döpfner: Hogyan tovább? A vasárnapi közösségi istentisztelet    2

A Római Misekönyv új kiadása    4

Tûzkõ Lajos: Egy áldozatos lelkületû pap emlékezete    7

Könyvespolc lelkipásztoroknak    11

Halottaink     15