Negyven évvel a zsinat után – II.    501

  ZSINATI MEGÚJULÁS MAGYARORSZÁGON

Tomka Miklós: Zsinati megújulás Magyarországon    503

Nemeshegyi Péter SJ kitüntetése    512

Keresztesné Várhelyi Ilona: Mit mond a Lélek a magyar egyháznak?    513

Püspökkari nyilatkozat: törvénykezés a kábítószerek ügyében    524

Rózsa Huba: A Dei verbum kezdetû konstitúció jelentõsége    525

A zsinat a szentírás-fordításokról    530

Verbényi István: Litugikus megújulás Magyarországon    531

Húsvéti számunk tartalmából    536

Németh Emma: Az egyház szolgálata az oktatás-nevelés és a karitatív munka területén    537

Bóka Zsolt: A történelmi egyházak mint fogalom az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében    546

  LELKISÉGI MOZGALMAK

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségek, mozgalmak, közösségek, utak    550

Erdõ Péter: Lelkiségi mozgalmak Európa evangelizációjában    554

Szabó Tamás: Magyarországi lelkiségi mozgalmak    564

Puchard Zoltán: Magyarország és az európaiság szolgálata a Háló mozgalomban    569

Függelék a rovathoz: levélrészletek    572

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

A szentföldi békéért    574

Fegyverekkel a leghatékonyabb! (Pasquale Borgomeo SJ)    577

  EURÓPA

Mádl Ferenc: Az Európai Unió jövõje - a magyar álláspont    578

II. János Pál az olasz parlamentben    563

Christoph E. Palmer: A keresztény tényezõ Európában    584

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Roska Tamás: Információs és dezinformációs társadalom    595

Várnai Péter: A hit a civilizáció anyja    604

Szabó Ferenc: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat    610

Könyvajánlás (Nemeskürty István: Mi történt velünk?)    616

Schéda Mária: Még egyszer Szikora Tragédiájáról    617

Szabó Ferenc: Költõk között (Isten nem halt meg)    621

Köszöntjük a 70 éves Boór Jánost    628

  MÉDIA

Szabó Ferenc: XII. Piusz és a holokauszt    629

  LELKISÉG

Racs Csaba: „Mert gyermek született nekünk, Béke Fejedelme”    633

Bárdosy Éva: Ünnepek másképp    637

Lelóczky Gyula Donát: Szentcsalád    642

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc emléke     645

  LELKIPÁSZTORKODÁS

Bosák Nándor: Az egyházközségek megújítása    652

Migrációs iroda és cigánypasztorációs iroda az OLI-ban    657

  KÖNYVSZEMLE

Nemeshegyi Péter: Változóak-e Jézus arcai?    662

Kránitz Mihály (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából (Szabó Ferenc)    671

Cséfalvy Pál-Antonietta De Angelis (szerk.): A magyar kereszténység ezer éve (R.)    603

Török József: A XI. század magyar egyháztörténete (Szuromi Sz. A.)    672

Gyöngyösi István: Rózsakoszorú (Róna Judit)    674

Nemes Ödön: Ima és élet (Gy. M.)    674

Tordon Ákos: Korkóstoló (Gy. M.)    661

Sommaire    676

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Joseph Ratzinger: Örömötök szolgája      2

Józef Glemp: Lengyelek és magyarok     18

Emlékeztetõ egy papi találkozó nyomán     20

Somogyi Sándor: In memoriam Tabódy István (1921–2000)     23

Puss Sándor: Ján Mally esztergomi kanonok (1829–1902)     29

Pappá szentelések     31

Halottaink     31