a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]

 

Kedves Olvasóink!

Ezzel a postával megküldjük előfizetőinknek és intenciót vállalt paptestvéreinknek a Bangha Béla emlékezete c. könyvet (Molnár Antal és Szabó Ferenc S.J. szerkesztése). Amint korábban jeleztük, ezt a kiadványunkat a Távlatok ez évi őszi és karácsonyi száma helyett kapják azok, akik rendezték 2010-es előfizetésüket. Ha mások is szeretnék megkapni, megrendelhetik Szerkesztőségünkben: 1026, Budapest, Sodrás u. 13.

Már közöltük korábban, hogy ezentúl nem jelenik meg a Távlatok nyomtatott változata, de folyóiratunk interneten folytatja működését, honlapunk: www.tavlatok.hu, Olvasóterem rovatunk alatt már több tanulmányt és könyvismertetést találnak. Archívumunkból letölthetik valamennyi számunk [1–88] digitalizált változatát. E-mailünk: [email protected]

Szerkesztőségünk régebbi és újabb munkatársainak ezúttal mondunk hálás köszönetet közreműködésükért, amit továbbra is várunk: írásaikat szívesen feltesszük honlapunkra.

Kedves Mindnyájuknak áldott karácsonyi ünnepeket
 és boldog újesztendőt kívánunk.

Budapest, 2010 adventjén

                Szeretettel:

                                                        Szabó Ferenc S.J.

                                                   a Távlatok főszerkesztője

 

 [ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]