TÁVLATOK – Világnézeti, lelkiségi, kulturális, jezsuita folyóirat

Főszerkesztő: Szabó Ferenc SJ.

A folyóirat régi példányai megvásárolhatók:
Szent István Társulat könyvesboltjában (Bp. V. Kossuth Lajos u. 1.)
Jézus Szíve Plébánia (Bp. VIII. Mária u. 25.)
Szerkesztőségünkben (Bp. II. Sodrás u. 13.)

Régi példányok megrendelhetők:
E-mail: tavlatokjezsuita.hu
Telefon: (1) 200-80-54/112;
Fax: 275-03-49;
Szerkesztőségünk címe: 1026 Budapest, Sodrás u. 13.

Kiadó: Jézus Társasága Magyar Rendtartománya.
Felelős kiadó: Szabó Ferenc

A Távlatok bankszámlái: JTMR Távlatok forintátutalás:
CIB Bank Zrt. Budapest:
11100104-92104899-36000005-ös számú számlájára.
Külföldrõl: JTMR Távlatok euróátutalás
CIB Bank Zrt. Budapest:
HU17-11100104-92104899-78000005; Swift kód: CIBH HUHB

Nyilvántartási szám: 3.4.1/57/1999. - HU ISSN 1215-282X.
AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem Kecskemét, Mindszenti krt. 63.

Online kiadásváltozat nemzetközi azonosító: HU ISSN 1788-8840
 

Szerkesztőség: Szabó Ferenc SJ főszerk.


[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |   Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]