a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]

 


 

Az Apor Vilmos Főiskola

I. éves hallgatóinak

 

 

   I. KERESZTÉNY VILÁGNÉZET >>>

 

  II. BEVEZETÉS KRISZTUS MISZTÉRIUMÁBA >>>


 

 

- - -    MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ   - - -


Szabó Ferenc SJ

Magyar Örökség-díjat kapott


P. Szabó Ferenc jezsuitát életművéért Magyar Örökség-díjjal tüntették ki. 2011. március 26-án 62. alkalommal adták át a neves elismerést tanúsító okleveleket a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, korunk, valamint a II. világháborút megelőző időszak legjelentősebb magyar teljesítményeinek elismeréseként.>>

 


- - -    ÜNNEP   - - -


Szabó Ferenc

a Távlatok főszerkesztője

80 éves


Szabó Ferenc S.J. író, teológus, a Távlatok főszerkesztője, 1931. február 4-én született a Zala megyei Kálócfán. Születésnapja alkalmából február 3-án és 4-én szűkebb hazájában Zalaegerszegen és Lentiben, a Vatikáni Rádióban, február 26-án pedig a budavári Liteában köszöntötték a „göcseji mediterrán” költőt.>>

 


- - -    SZABÓ FERENC BIBLIOGRÁFIÁJA - - -


Összeállította Gyorgyovich Miklós

 

Az alábbiakban csak a szerző fontosabb írásait gyűjtöttük egybe. A különböző folyóiratokban, lapokban megjelent tanulmányok, cikkek közül csak a nagyobb lélegzetűeket vettük fel. Segítségünkre volt a Katolikus Szemle, a Szolgálat, a Vigilia és a Mérleg repertóriuma. Ez utóbbinál a nehézség az volt, hogy a rendszerváltozásig a digest nem jelölte a szerzők nevét. Így ­P. Szabó segítségét kellett igénybe vennem, hogy azonosítsam a főbb szemléket, a néha tanulmánnyá bővült, csoportosított ismertetéseket. Számtalan könyvrecen­ziót ide nem vettünk fel. P. Szabó egyes gyűjtőköteteibe felvett korábban folyóira­tokban megjelent tanulmányokat, néha jelezte a forrást, máskor csak a dátumot.

Az újabb – néha bővített – tanulmánykötetekben is szerepelnek tehát korábbi cikkek.  Folytatás>>>

 

 

 [ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]