a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]


1991

1. Az egyház szociális tanítása

2. Hinni – de miben?

3. Az egyház megújulása

4. Az emberi élet védelme

1992

5. Új evangelizálás

6. Korszerű lelkipásztorkodásért

7. Keresztények a közéletben

8. Háború és béke - Amerika 1492-1992

1993

9. Szolgálatok az egyházban

10. Tolerancia, szabadság, szabadelvűség

11. Magyar lelkiállapot–egységkeresés

12–13. Európa és a magyarság

14. Keresztény nevelés–keresztény szenvedés

1994

15. Házasság és család

16. A jó Isten és teremtett világa

17–18. Jézus Krisztus tegnap és ma

19. Isten megosztott népe

20. Egyházi és politikai közösség

1995

21. Betegség – szenvedés – gyógyítás

22. Szerzetesek tegnap és ma

23–24. Etikai támpontok keresése

25. Az egyház és a fiatalok

26. Fórum az egyházról

1996

27. Prohászka tegnap és ma

28. Eucharisztia–szentmise

29–30. Keresztény magyarságunk teremtés és fejlődés

31. Halál és örök élet

32. A család megerősítése

1997

33. Egyház – kommunikáció – média

34. Magyar lelkiállapot 1997-ben

35–36. Gazdasági és politikai élet – katolikus szemmel

37. Kultúra: Oktatás–nevelés

38. Jézus – az emberfia és Isten Fia

1998

39. Szabadság és emberi jogok

40. Európa egysége felé

41. A Szentlélek és a karizmák

42. Vallás – új vallások – szekták

1999

43. Isten, Atyánk

44. Jézus – egyetlen üdvözítő

45. Politika és etika – értékre nevelés

46. Európai magyarság – magyar európaiság

2000

47. Jézus megközelítése

48. Megtérés és kiengesztelődés

49. Magyar millennium / I.

50. Magyar millennium / II.

2001

51. Az új évezred küszöbén. Magyar Millennium III.

52. Múlt és jövő között. Magyar Millennium IV.

53. Visszahajolni hitünk forrásához

54. A szabadító Jézus tanúi. Keresztények a közéletben

2002

55. Húsvét: a béke jó híre és a társadalmi felelősség

56. Isten, vallás, lelkiség

57. Negyven évvel a zsinat után

58. Negyven évvel a zsinat után. II.

2003

59. Az élet védelmében

60. Terrorizmus, háború, béke

61. Új pünkösd felé

62. Karácsonyi kitekintés, fórum

2004

63. Kereszténység és demokrácia

64. Az egyház Európában.
(mell.: Redemptionis Sacramentum)

65. Együtt Európáért (mell.: Hittan- és etikaoktatás)

66. Eucharisztia éve

2005

67. Globalizáció, a jövő távlatai

68. † II. János Pál, XVI. Benedek

69. A kultúra helyzete és az értelmiség felelőssége

70. Keresztény és magyar reménység

2006

71. Hármas jezsuita jubileum

72. Emberibb és igazságosabb világért

73. Ötven év után (1956–2006)

74. Háború és béke a bibliai tájakon

2007

75. „Culmen et fons – Ecclesia de Eucharistia”

76. Ki a te Istened?

77. Jézus: Mária Fia, Isten Fia

78. Egyház, egyházak, szekták

2008

79. Biblia (a Biblia évében)

80. A páli egyetemesség a planétizáció korában

81. Szentírás, szent hagyomány

82. A magyar jezsuita rendtartomány
  centenáriuma

2009

83. Darwinizmus. (A magyar jezsuita rendtartomány centenáriuma, folyt.)

84. Kiútkeresés a globális válságból –
  kiengesztelődés és megbocsátás

85. A papság éve: Isten népének szolgái

86. Tudomány, hit, erkölcs

2010

87. A Távlatok jövője

88. A Távlatok múltja és jövője.
Repertórium II.

                                   Az Archívumot összeállította és szerkesztette: Gyorgyovich Miklós és Gergó Ágnes

Köszönet Felsővályi Ákos segítő munkájáért!


   

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Nagy Ferenc

—> Repertórium

—> Archívum

—> Nyitólap