Isten, vallás, lelkiség    189

TANULMÁNYOK

Nemeshegyi Péter: Isten, a kimondhatatlan    190

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus Istene    199

Mike Valéria: Az igazság keresése a véletlenek világában    214

Kádár István: EHNATON, IV. Amenhotep – egyistenhit a Kr. e. XIV. században    225

Horváth-Szabó Katalin: Az én és a vallás a posztmodern korban    238

Mócsy Imre: Istennel minden dologban egyesülni    249

Szentmártoni Mihály: Szeretet, béke, öröm a Szentlélekben    265

Erdõ Péter: Egyetemi lelkipásztorkodás a nagy jubileum után    276

Õszi számunk tartalmából    284

Orbán József Gyula: Keresztények elleni erõszak, anno 2000    285

MAGYAR KÉRDÉSEK

„Emelkedõ nemzet” (Az országgyûlési választások után) (Szabó Ferenc)    301

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Kérdések a magyar filmszemlén    303

Köszöntöttük az aranymisés Valentiny Géza prelátust    198

Bosák Nándor: A papi hivatások helyzete Magyarországon – 2002    248

KULTÚRA

Szabó Ferenc: Madách Tragédiája – Isten nélkül    313

Tomka Emil: A nizzai emberi jogi charta és a Konvent    316

Ünnepelt az ország    320

SZEMLE

Jean-Yves Lacoste: Dictionnaire critique de Théologie (Szabó Ferenc)    321

Harsányi Pál Ottó: Humánembrió    323

Nemeshegyi Péter: AMATECA, katolikus teológiai kézikönyvek sorozat    326

Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón (Dékány Endre)    332

Henri Bergson: Az erkölcs és a vallás két forrása (R.)    333

Kókay György: Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra (Dékány Endre)    237

Magyarország apostola és tanítója (Gyorgyovich Miklós)    335

Két protestáns püspök könyve    275

Szabó Ferenc: Két kiáltás között (Gyorgyovich Miklós)    312

Vanyó László 60 éves (Sz. F.)    213

Tanulmányi napok anyagai (Gy. M.)    336

Czigány György: Vándorévek (Dékány Endre)    338

Balás Béla: Az elsõ plébániám (Gyorgyovich Miklós)    224

Sommaire    340

MAGYAR PAPI EGYSÉG

Erdõ Péter: Paphiány és lelkipásztori ellátás    2

Gárdonyi Máté: A Kaposvári Egyházmegye plébániastruktúrájának átalakítása    13

Függelék: Balás Béla püspök határozata    19

Gyürki László: Egy plébános töprengései    21

Balázs Pál: A kaposvári egyházmegye átalakításáról    23

Balázs Pál: Püspök, presbitérium, papi hivatások    25

Balázs Pál: Egyházi hozzájárulás befizetése csekken    26

Horváth Zoltán: A választások után    27

Halottaink    32