E SZÁMUNK ELÉ

Húsvét: a béke jó híre és a társadalmi felelõsség    1

Nemeshegyi Péter: Jézus és a politika    5

A zsinat Gaudium et spes konstitúciójából    15, 99

  ORSZÁGOS VÁLASZTÁSOK HAZÁNKBAN

Szerkesztõségi bevezetõ    16

Krómer István: Vissza- és elõretekintõ mérleg    17

Kavin Ferenc: Megreformálható-e a kommunizmus?    29

Bittsánszky Géza: A rendszerváltozás néhány jelenségének erkölcsi vonatkozásai    33

Gyulay Endre: Államegyház?    41

Schanda Balázs: Állam és egyház viszonya mérlegen    43

Gyorgyovich Miklós: A családok helyzetérõl    51

Szigeti Szabolcs: Az egészségpolitika közelmúltja    53

Czakó Gábor: Dekalógusom    59

Kovács K. Zoltán: Szempontok a választáshoz    61
Néhány végkövetkeztetés    63

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

II. János Pál: Üzenet a békevilágnapra    65

II. János Pál: Békezarándoklat Assisibe    70

Rik De Gendt: Püspöki szinódus – szegényes végeredmény    72

  EURÓPA

H. Schwendenwein: Az európai identitás az EU szerzõdéseinek szemszögébõl    76

H. Mussinghof: Napnyugati Európa? Az ortodoxia az európai integrációban    100

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Mészöly Miklós emlékezete (V. Bálint Éva interjúja)    112

Czigány György: Szigorúság és vízió. Mészöly Miklósról    114

Gyorgyovich Miklós: In memoriam Hetényi Varga Károly    117

Klebelsberg Éva: Hetven éve halt meg gróf Klebelsberg Kunó    118

Gy. Pethe Ferenc: Immár hazai földben a számkivetett Barankovics is    123

  MÉDIA

Kiss Ulrich: A kommunikáció teológiája    129

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: 33. Magyar Filmszemle    139

  LELKISÉG

Patsch Ferenc: Jézus él!    150

Isten szolgája, Charles de Foucauld    161

Várnai Péter: Kellett nekünk a bizalom zarándoklata?    167

  SZEMLE

Pázmány Péter és kora (Jankovics József)    175

Újabb magyarra fordított Jézus-könyvek (Szabó Ferenc)    177

Gróf Lajos: Kit kerestek? (K. L.–szerk.)    180

Mészáros István: Mindszenty és az „Ostpolitik” (Szabó Ferenc)    181

Szennay András: Visszatekintés (Szabó Ferenc)    182

A XIX. század vonzásában (Dékány Endre)    183

Olasz misztikus írónõk (Deák Viktória Hedvig)    185

Nyári számunk tanulmányai    187

Sommaire    188

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Plébániák átszervezése    2

Balázs Pál: Plébániák közigazgatási és pasztorális átszervezésének igénye és szükségessége    3

Bosák Nándor: A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébániáinak új beosztása    28

Halottaink    32