II. RÉSZ

Írások a szerzők szerint

 

Általános megjegyzések: A cím utáni első szám a Távlatok sorszámára, a / jel utáni pedig arra az oldalra utal, ahol a kérdéses a cikk található. A Magyar Papi Egység esetében ez a gyakorlat nem volt követhető.

A szerkesztőségi írások a szerzői névsor végén sorakoznak, jelük (R).

A rövidítéssel kezdődő nevek mindig elöl sorakoznak az adott betűnél. Pl. D. Szebik megelőzi Dabóczy-t.

A római számokkal induló nevek az adott betűnél szerepelnek. Pl. II. János Pál az „I”-nél.

A rendező program nem tesz különbséget a/á, e/é o/ó, ö/ő, u/ú és ü/ű  között. Pl. Ádám után jön Alexa.

A MPE-ben megjelent cikkek esetén a keresés megkönnyítésére a megjelenés évét, az éven belül a vonatkozó Távlatok sorszámát adjuk meg, ezt követi az oldalszám. Pl. 1999/4/6: Az írás az 1999-es év 4. száma mellékleteként kiadott MPE  6. oldalán található. A két szerzőjű írások mindkét szerző nevénél szerepelnek.

 

 

Acerbi, Angelo: A Szentszék és Európa   33/69

Ádám János: A jezsuita rendalkotmány magyar fordítása  39/189

Ádám János: Magyar jezsuiták a harmadik évezred küszöbén  47/71

Ágoston, Szent: „Hol a te Istened?”        11/340

Ágoston, Szent: A szeretetről     17–18/343

Ágoston,Szent, idézetek  44/264, 291

Alexa Károly: Irodalom- és filmszemle 50/530

Alszeghy Zoltán: A zsinati megújulás: terv, indítások, megvalósulás         3/3

Alszeghy Zoltán: Gál Ferenc: Dogmatika            2/111

Ambrus, Szent: Jézus születése   20/703

Ambrus, Szent: Két beszéd testvére halálakor      31/586

András Imre–Szabó Ferenc: Beszélgetés P. Bulányi mozgalmáról           26/773

András Imre–Vencser László: Az erdélyi római katolikus egyház            12–13/572

András Imre és Szabó Ferenc beszélgetése a magyarországi egyház megújulásáról 3/78

András Imre: A „keleti politika” újra kezdődik?  15/127

András Imre: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946  47/163

András Imre: A kereszténység a tradíció és a posztmodern között            29–30/ 360

András Imre: A legsürgősebb teendő: olvasni az idők jeleiből     1/88

András Imre: A Papság Apostoli Egysége Mozgalom nemzetközi konferenciája             4/89

András Imre: Anyagi megállapodás az egyház és az állam között   41/479

András Imre: Egyházpolitika Magyarországon 1993-ban            12–13/549

András Imre: Hatvan éve indult el a KALOT-mozgalom 23–24/476

András Imre: Kamarás István: Bensőséges bázisok        19/610

András Imre: Készülődés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben          9/69

András Imre: Készülődés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben II.     10/193

András Imre: König bíboros a „keleti politikáról”           25/688

András Imre: Lélek-járás Esztergomban 17–18/587

András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvkiadás (1945–1993)            34/234

András Imre: Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950–1990 35–36/520

András Imre: Misszió Kárpátalján          17–18/346

András Imre: Orbán, Gy.: Friedensbewegung kath. Priester in Ungarn      33/143

András Imre: P. Bangha Béla és Magyarország újjáépítése           46/594

András Imre: Pápai útmutatás a magyar egyház lelkipásztori programjához 1998/6/202

András Imre: Szórvány-lelkipásztorkodás Nyugat-Európában      3/11

Andrásfalvy Bertalan: A honfoglalásról és Szent Istvánról 32/739

Annan, Kofi: „Mi, népek”: az ENSZ szerepe a XXI. században 50/584

Anzelm, Canterbury, Szent: Mária-ima   9/55

Anzelm, Szent: Ima Mária Magdolnához közbenjárásért             10/182

Arató László: Áttekintés, Márton Áron Kiadó 33/93

Arató László: Krisztusibb ember, magyarabb magyar!                25/603

Auclair, Marcelle            17–18/324

 

B. Murádin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben      29–30/415

Babos István: Emlékezés Varga Bélára    1996/6/9

Babos István: Hogyan gyógyít a betegek kenete?           21/37

Babos István: Van-e értelme a gyermekkeresztségnek? 27/58

Bajcsy Lajos: Az újkatekumenátus az európai újraevangelizálás eszköze 12–13/645

Bajtai Zsigmond szerk.: Hittankönyvek hitoktatás           5/133

Bajtai Zsigmond: Hittankönyvek, hitoktatás        12–13/640

Balás Béla: A bérmálásról hét lépésben    1997/2/3

Balás Béla: Kezdettől kezdetig     1998/1/18

Balás Béla: Tamások az egyházban        11/324

Balás Béla: Útravaló kispapoknak 1996/3–4 mellékleteként, külön füzet 

Balázs Károly: Apor Vilmos – ahogy én láttam   38/731

Balázs Pál: A gyóntatással kapcsolatos kérdések 39/74

Balduinus: A szellemek megkülönböztetése         15/61

Bálint József: 1938 Budapest – 1993 Sevilla      11/335

Bálint József: Loyolai Szent Ignác nevelési elvei    45/447

Bálint József: Mi végett vagyunk a világon, mi magyarok?           12–13/470

Bálint József: Szóltam a kanadai magyarokhoz    8/563

Bálint Zsolt: Taizé–Budapest      5/99

Barankovics István: A Prohászka-szobor ledöntése után 27/19

Baranyi Károly: A fiatalok hitre nevelése            25/588

Bárdosy Éva: „Nem jó az embernek egyedül”      32/685

Bárdosy Éva: A Szív       33/98

Bárdosy Éva: Apa kell, de nem mindegy, milyen! 43/43

Bárdosy Éva: Az esztergomi zsinat egy világi nő szemével           17–18/592

Bárdosy Éva: Belenézni a Gyermek szemébe         14/697

Bárdosy Éva: Czakó Gábor: Aranykapu (regény) 48/333                                              

Bárdosy Éva: Diakonia, diakonátus, diakónus      35–36/512

Bárdosy Éva: Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig 29–30/454

Bárdosy Éva: Fésületlen gondolatok a karitászról           20/634

Bárdosy Éva: Itthon vagyok         29–30/291

Bárdosy Éva: Jókai Anna: Ne féljetek! 50/646

Bárdosy Éva: Két mesekönyv    20/775

Bárdosy Éva: Krómer István egyháza                 26/757

Bárdosy Éva: Mindennapi bűneink                     23–24/389

Bárdosy Éva: Mindennapi keresztjeink 47/39

Bárdosy Éva: Nem vádol, mindenkit bátorít   47/56

Bárdosy Éva: Nőfeláldozás helyett jog az önfeláldozásra  39/36

Barlay Ö. Sz.: Balassi megtérései           17–18/450

Barlay Ö. Sz.: Hozzászólás Kamarás István írásához                  22/229

Barlay Ö. Sz.: Ravier, A.: Loyolai Szent Ignác    17–18/474

Barlay Ö. Sz.: Schneider, R. önmagáról  20/772

Barlay Ö. Szabolcs: „Cantate Domino canticum novum. . .”          37/597

Barlay Ö. Szabolcs: A lengyel pápa lengyel–amerikai életrajza      35–36/ 391

Barlay Ö. Szabolcs: Julien Benda: Az írástudók árulása  37/828

Barlay Ö. Szabolcs: Istenkeresés a modern irodalomban                       23–24/527

Barlay Ö. Szabolcs: Nemeskürty „tükrei” 33/83

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár lelki élete Rómában      27/25

Barlay Ö. Szabolcs: Szabó Ferenc: Két végtelen között   45/469

Barna Gábor: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése       1/70

Barna Gábor: Európa zarándokútjain      12–13/447

Barsi Balázs: Kisebb testvérré lenni        11/316

Bartók Béla, ifj.: Bartók Béla kapcsolata a valláshoz      8/581

Bastian, Bernard: Jézus az új vallásosságban       17–18/306

Batlogg, Andreas: Karl Rahner összes műveinek kiadása           26/876

Batlogg, Andreas: Karl Rahner pasztorálteológiai írásai 16/201

Batlogg, Andreas: Ki volt Hugo Rahner?            17–18/357

Beke György: A hitvalló (Márton Áron centenáriuma)      32/728

Békési I.: Vatai László: Prédikációk és előadások          5/140

Békési István: A Néppárt indulásának előzményei          35–36/371

Béky Gellért: Csakugyan „nincs más Név”?         44/183

Béky Gellért: Karujszava (japáni élmények)       17–18/361

Béky Gellért: Nincs más jel. . .     39/46

Béky Gellért: Szép Szűz Mária   17–18/372

Bella Lászlóné: Mindössze környezetszennyezés?! 23–24/377

Bella Lászlóné: Prohászka Ottokár, a lelki atya   27/35

Belon Gellért: Prohászka lelkisége          27/22

Bencze Lóránt:  A Radnóti-délután epilógusa 50/630

Bencze Lóránt: A katolikus oktatási intézmények 39/127

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola       33/119

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola     14/828

Bencze Lóránt: Egyház és kommunikáció 33/3

Bene Béla: Családra mindenkinek szüksége van             15/53

Benkő Antal: „Egyházak”, szekták és új vallások            19/488

Benkő Antal: Apa nélkül?            43/48

Benkő Antal: Az evangelizálás irányelvei Brazíliában       8/508

Benkő Antal: Puskely Mária: Ezer év misztikájából         2/11

Benkő Antal: Sorsdöntő 2000. év?        42/534

Benkő Antal: Szekták? Mit tegyünk?      10/213

Benkő Antal: Találkozni a gyógyító Krisztussal 48/201

Benyik György: Feltámadás Szegeden    7/430

Benyik György: Fölfedeztük az Apostolok Cselekedeteit!          14/854

Beőthy Tamás: Családi Hétvége             17–18/352

Beőthy Tamás: Lelkigyakorlatos tapasztalataim 10/207

Beran Ferenc: A Szentlélek hatásai a pap életében           1998/2/10

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri lelkiségének vonásai       1997/5/2

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri története, élete és lehetőségei 1996/1/4

Beran Ferenc: Gondolatok az etika tantárgy bevezetéséről           45/361

Beran Ferenc: Keresztények a közös Európáért   40/246

Beran Ferenc: Két elmélkedés     1998/4/12

Bereczki Silvia: Milyen a mi poharunk?    37/610

Berkecz Franciska: „Megépítette házát a bölcsesség”     19/568

Berkecz Franciska: CCEE szimpózium   14/819

Berkecz Franciska: Szerzetesrendek újraindulása Magyarországon                    22/177

Berkecz Franciska: Útkeresés. Európai szerzetes-elöljárók  találkozója 14/822

Bernanos, Georges: A mély forrás           34/200

Berta Ferenc: A megújulás fő iránya         33/42

Berthelet, Jacques: Az Istennek szentelt élet húsvétja      22/173

Bindes Ferenc–Németh László: „Ha engem üldöztek. . .” (Mészáros I.) 6/281

Bíró László:  Isten   tetteit ünneplő és követő karácsonyt!           26/794

Bíró László: A házasság és a papság kapcsolata karácsony fényében        1996/6/2

Bíró László: Család és demográfia Európában      32/772

Bíró László: Karácsony, a mennyei Atya gyönyörű iniciáléja       42/571

Bittsánszky Géza: A körlevél a gazdasági élet kérdéseiről 35–36/323

Blanckenstein Miklós: Ifjúság – jövő      5/74

Blanckenstein Miklós: Mit csinál az OLI egész nap?         32/721

Blanckenstein Miklós: Találkozásaim magyar voltommal   29–30/286

Bod Péter Ákos: Esszé az erkölcsi értékekről és az értéktermelés erkölcséről 29–30/325

Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági, pénzügyi és szociális állapota           48/348

Bod Péter Ákos: Nemzeti önállóság, európaiság, szellemi autonómia        40/209

Bod Péter Ákos: Tőkehiány vagy bizalomhiány?  35–36/305

Boda László: Kairó után             20/728

Boda László: Ki teremtette a Teremtőt?   29–30/314

Boda László: Visszatérnek-e a szentek Európába?         12–13/604

Bogár László: A történetnek még nincs vége. . .  48/366

Bogláryné Mailáth Edina–Halász Endre: A Bokor mozgalomról   28/161

Bolberitz Pál: Magánbűnök, közerkölcsök                     23–24/360

Boór János: Germania docet? Gondolatok Németország egyesülése után           1/110

Bosák Nándor: A Szentlélek megújító tevékenysége a papi életben          1998/3/2

Bosák Nándor: Papi gondolatok nagyböjtre         1997/1/2

Bosák Nándor: Római dokumentum a világiak bevonásáról          1998/2/13

Boulad, Henri: A holnap egyházának reményei és gondjai           23–24/412

Boulad, Henri: Az ember és az idő misztériuma    31/535

Boulad, Henri: Szudán     43/117

Bozóky Mária: Charles Péguy, a megtestesülés költője   20/754

Bozsóky Pál Gerő: Állam és egyház szétválasztása Franciaországban     20/670

Bozsóky Pál Gerő: Szent László király emlékezete                     23–24/457

Breemen, Piet van: Mint megtört kenyér (Nemesszeghy Ervin)   20/771

Brückner Á. E. –Tomka Ferenc: Lelkipásztori tervezés és keresztségi lelkipásztorkodás 5/33

Brückner Á. E.: Lelkipásztori feladatok Magyarországon az ezredforduló táján 6/147

Brückner Ákos Előd: „A jó Pásztor” mintájára   1997/6/7

Brückner Ákos Előd: „Magyarhonban ki a szent?”         3/63

Brückner Ákos Előd: Egy lelki író lelkéről (Halász Pius)             21/94

Brückner Ákos Előd: Visszapillantó tükörben       41/442

Brückner Ákos: „Határtalan és kimeríthetetlen az Atya irgalma” 48/211

Brückner Ákos: Lelkipásztori élmény       1996/1/16

Brückner Ákos: Néhány szempont K. I. cikkéhez          26/754

Budapesti kisközösség: Hol tartunk?        33/60

Bulányi György levele     28/157

Bulkainé Ádámosi Margit: A Bokor bázisközösségről      41/455

 

Chardin, P. Teilhard de: Dicsőséges Krisztus                 22/240

Chardin, Pierre Teilhard de: Himnusz az Anyaghoz           44/279

Chardin, Teilhard de: idézet         34/205

Chardin, Teilhard de: idézet 50/556

Charentenay, Pierre de –Treanor, Noël: Végre Európa vita!       49/434

Charentenay, Pierre de: A vallás a szekularizált világ peremén    42/523

Charentenay, Pierre de: Az épülő Európa kulturális és szellemi azonossága 48/252

Christiaens, Louis: Nagyon jövedelmező vállalkozások: a maffiák 34/189

Clément, Olivier: Két tüdővel lélegző kereszténység       6/231

Congar, Y.  vallomásából           25/704

Czigány György–Csiszér Ferenc: Istendicséret a közszolgálati televízióban 50/542

Czigány György (szerk.): Keresztény élmény, mai művészet          41/499

Czigány György: „Minden földek Istent dicsérjétek!” 22/309

Czigány György: A 75 éve született Pilinszky Jánosról      32/787

Czigány György: A keresztény élmény költészetéről         39/148

Czigány György: Ábel hazatérése           12–13/669

Czigány György: Bartók Béláról 25/709

Czigány György: Borsos Miklósról          33/124

Czigány György: Föl a kárhozat verméből!         4/99

Czigány György: Így láttuk Bartókot        34/258

Czigány György: Játék Isten házában  47/151

Czigány György: Keresztény élmény kortárs költészetünkben 23–24/545

Czigány György: Lehet-e szent, ami rossz?         9/114

Czigány György: Mándy Iván átkelése               26/872

Czigány György: Ottlik Géza Budán       1/73

Czigány György: Percek Farkas Ferencnél         20/751

Czigány György: Quid vidisti in fia?        10/238

Czigány György: Szelíd forradalom, avagy a keresztény élmény  46/512

Czigány György: Vándordal         29–30/302

Czigány György: Vasadi Péter költészetéről       2/66

Czike I. János: Teljes liturgikus megújulást!          1999/1/8

 

Csapody Tamás: Isten békéje    8/551

Csepregi Gábor: Találkozások a játékban          16/177

Cser László–Bodri Ferenc: Adalékok Babits életrajzához          9/101

Cser László: Gondolatok Jónás könyvéhez         15/119

Cserháti Ferenc: Magyarságszolgálat Nyugaton 12–13/619

Csiszér Albert: Evangelizálás, igehirdetés  37/614

Csiszér Ferenc–Czigány György: Istendicséret a közszolgálati televízióban 50/542

Csiszér Ferenc: Vallási műsorok a Magyar Televízióban   33/89

Csizmadia N–Medve Z.: Egy új szellemi impérium tevékenysége  40/235

Csokits János: Pilinszky  Nyugaton         12–13/685

 

D. Szebik Imre: II. Kor. 5,17: Új teremtmény Krisztusban           1998/1/2

D. Tóth Judit: A Biblia oktatásának tapasztalataiból        11/347

Dabóczi Mária–Kuklay Antal, „Európa atyja”: Robert Schuman   40/224

Dankó László: Apostoli vizitáció a magyar szemináriumokban    7/398

Danneels, Godfried bíboros az Európa-szinóduson         46/534

De Rosa, Giuseppe nyomán Ipacs K.: Megváltozott a pápa felfogása a háborúról? 8/529

Debarbieux, Anne-Marie: Ahogy triszómikus gyermekünket fogadtuk    4/70

Dékány Endre: „Hogyan beszélünk ma Istenről?”           9/75

Dékány Endre: „Hol vagytok, költők, égi látnokok?”        29–30/455

Dékány Endre: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 8/600

Dékány Endre: A keresztény jelenség az irodalomban    6/252

Dékány Endre: A KÉSZ hivatása és működése  4/112

Dékány Endre: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve    47/172

Dékány Endre: Aki kitalálta önmagát (Hankiss E. legújabb kötete)           45/466

Dékány Endre: Bartis Ferenc: Ellopták a világ lelkét       42/695

Dékány Endre: Borovi József, Az esztergomi főegyházmegye felosztása 1776-ban 49/ 491

Dékány Endre: Bozsóky Pál Gerő, Magyarok útja; Kubinyi András, Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság; Onasch, Konrad –Vl. Cipin, Az orosz ortodox egyház története; Tóth Sándor: Adagio 46/622

Dékány Endre: Czigány György, Fél perc nyár 50/651

Dékány Endre: Czigány György, Fények a vízen 26/883

Dékány Endre: Harsányi Pál Ottó, Új ég, új föld?           28/256  

Dékány Endre: Hatalom vagy szolgálat?   34/218

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében 38/809

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében             8/594

Dékány Endre: Kaleidoszkóp Szabó Ferenc új könyvéről            39/191

Dékány Endre: Kellermayer Miklós, Magyarországot meg kell menteni  47/171

Dékány Endre: Kerkai Jenő emlékezete   29–30/303

Dékány Endre: Könyvpanoráma  44/315

Dékány Endre: Magyarország 1100 éve 12–13/671

Dékány Endre: Martinkó András és az Ómagyar Mária-siralom rejtélye 49/470

Dékány Endre: Sólymos Szilveszter, Ezer év száz bencése            40/341

Dékány Endre: Sólymos Szilveszter, Szent Zoerard-András és Benedek   40/342

Dékány Endre: Szabó Ferenc, Szomjazod, hogy szomjúhozzalak           27/125

Dékány Endre: Ugrin József, Emlékezéseim         29–30/502

Dékány Endre: Vámos Péter, Két kultúra ölelésében        40/351

Dékány Endre: Zombori István, A szeged-csanádi püspökség    49/ 490

Dékány Vilmos: Bíboros Atyánk köszöntése        35–36/442

Delétraz, Hugues: Az Egyház hozzájárulása az európai egységhez 40/195

Delétraz, Hugues: Az Emberi Jogok Nyilatkozata 50 év után        39/3

Deme Tamás: Dienes Valéria mozdulat- (és eszmélet)rendszere    31/647

Dér Katalin: „Szívesen ölelem magamhoz ezt az írást”       31/568

Dér Katalin: A boldogság törvénye          29–30/416

Dér Katalin: A házasság evangéliuma       32/670

Dér Katalin: A szófejtés a létfelejtés kezdete      27/103

Dér Katalin: Az egyiptomi csapások – a sötétség 43/ 68

Dér Katalin: Bibliai tárgyú képek elemzése           33/49

Dér Katalin: Jézus és a rézkígyó   40/248

Dér Katalin: Ne félj hát! (91. zsoltár)       39/52

Dér Katalin: Prófécia az új szövetségről   35–36/406

Dévény István: A tolerancia erényéről     10/140

Dévény István: Korszerű igehirdetés       5/12

Di Francesco, Amedeo: A magyar művelődés és a kereszténység 46/612

Dobler Magda: Az irgalmas rend Magyarországon                     21/54

Dobler Magda: Gyógyítás és nevelés hazánkban (1920–1932)   17–18/422

Dobler Magda: Kodály magyarságtudata 29–30/299

Dobos László: Szexuális nevelés – keresztény szemmel 14/734

Dobos László: Világiak felkészítése a családpasztorációra          15/51

Dolhai Lajos: A gyászmisekönyörgések   45/413

Dolhai Lajos: A II. európai ökumenikus találkozó 37/625

Dolhai Lajos: A liturgikus csend  38/742

Dolhai Lajos: A Szentlélek és a betegek szentsége           41/381

Dolhai Lajos: Az Atya személye a liturgiában        43/24

Döpfner, Julius: Hogyan tovább? A vasárnapi közösségi istentisztelet 50/2

Dr. Kovács István: „Döntés előtt”, a megfogant emberi élet védelmében            7/368

Dzień, Mirosław: Elmélkedés a modernség démonjairól    44/280

 

Ebele Ferenc: A Jézushoz megyünk és Jézussal élünk c. hittankönyvekről           15/83

Eisenbarth Kriszta: Egyház, ébredj környezetvédelmi kötelességeidre!    7/402

Eisenbarth Krisztina: Találkozás önmagunkkal – a magunkra találás feltétele 5/104

Elmer István: Katolikus reformmozgalmak – a Demokrata Néppárt          35–36/366

Emmanuel, P. a szakrális művészetről                 23–24/526

Erdélyi zsinat résztvevői üzeneteiből részletek 50/580

Erdélyi Zsuzsanna: Boldogasszony ága   6/284

Erdő Péter: A világiak munkája a plébánián        12–13/632

Erdő Péter: Az egyházmegyei zsinatok egyházjogi kérdései és a nemzetközi tapasztalatok          6/164

Erdő Péter: Benyik György, Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete II. 35–36/526

Erdő Péter: Bujdosó Ágnes, Magamnak dúdolom            45/475

Erdő Péter: Egyház és állam kapcsolata a mai magyar jogban     20/664

Erdő Péter: Magzatvédelem a mai egyházjogban            23–24/343

Erdő Péter: Magyarország és a pápák     46/494

Erdő Péter: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve          32/809

Erdő Péter: Megállapodás a Szentszék és a magyar állam között  35–36/349

Erdő Péter: Politika és keresztény erkölcs            29–30/ 340

Erdő Péter: Teológia       33/113

Erdő Péter: Tudományelmélet és jogtudomány   37/677

Érszegi Márk Aurél: Az egyházi levéltárak pasztorális funkciója  38/752

Érszegi Márk: Egy kitörölhetetlen nap    47/114

Etchegaray, Roger: Ötven éve ért véget a II. Világháború    23–24/481

Európai püspökök szinódusának zárónyilatkozata          5/115

Európai szinódus olasz B csoportjának összefoglaló jelentése     5/128

 

F. Szakos Éva–Fekete Tamás: Szerelem, házasság, családtervezés; Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről 2000/1 mellékleteként, füzet

Fábry Kornél: Fiatalok együtt a szentatyával                  22/285

Faludi Ferenc-emléktábla Körmenden     32/684

Faludi Ferenc: Szent ember (szemelvények)       14/701, 725, 789

Farkas Beáta: A munkanélküliség és a pasztoráció         11/343

Farkas Beáta: Piacgazdaság – játékszabályok nélkül?      35–36/316

Farkas István piarista tanárral interjú: Kormányprogram az oktatásról    25/570

Farkas István: A katolikus kerettanterv bemutatása          37/546

Fasang Árpád, ifj.: Ecsetvonások a „független” és „el nem kötelezett” magyar értelmiségi portréjához  50/536

Fasching, Maria-Kornelia: Die Wallfahrtsorte Südwestpannoniens         12–13/683

Fejér Jenő: A Bokor mozgalomról           31/617

Fekete Antal: Hozzászólás Muzslay István Gazdaság és erkölcs című tanulmányához 10/164

Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Házastársi szerelem és családtervezés    15/18

Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Szerelem, házasság, családtervezés; Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről 2000/1 mellékleteként, füzet

Fényi Ottó: A „Mécs-probléma” múltja és jövője                       22/305

Ferencz Antal: A gyógyulás keresése                 21/25

Ferencz Antal: A magyar egészségügy 1997-ben  34/184

Ferencz Antal: A magyar valóság a rendszerváltás után   11/368

Ferencz Antal: A személyes világnézet nehézségei           17–18/317

Ferencz Antal: Az AIDS mint kényszerítő erő személyes  és társadalmi körülményeink újragondolására 28/223

Ferencz Antal: Az orvosi etika perszonalista megközelítése         14/742

Ferencz Antal: Értékteremtők, -építők     46/618

Ferencz Antal: Gazdaság és egészség: konferencia a Vatikánban 47/88

Ferencz Antal: Halál, egészség, társadalom         42/632

Ferencz Antal: Hazai bioetikai és orvosetikai művek         39/174

Ferencz Antal: Kopp Mária–Skrabski Árpád, Alkalmazott magatartástudomány 29–30/501

Ferencz Antal: Széll Kálmán, Egészségügyi etika  29–30/499

Fila Béla: „Isten maga gondoskodik”      16/146

Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája          42/655

Fila Lajos: A hit átadása a családban  15/31

Forbáth Péter: Euthanasia – ex mea sententia 4/42

Forrai Tamás: Szerzetesek a világiak korában?    41/391

Francia püspökkari konferencia: Tisztelni a halálhoz közeledő embert     4/49

Franciaország püspökei: Üzenet egyházmegyéink papjainak     2000/1/2

Frank Miklós: „Értünk szegénnyé lett. . .”           20/699

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója I.            27/82

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója II.             28/232

Fráter Judit: Keresztény felelősségünk gyermekeink istenképének alakulásában 43/82

Frenyó Zoltán: A kereszténység jövője Mihelics Vid munkásságában        29–30/459

Frenyó Zoltán: Az isteni és az emberi természetről                      23–24/558

Frivaldszky János: Árpád-házi Kinga és lelki öröksége 44/226

Frivaldszky János: Szent Kinga születési éve                47/162

Futó Károly: Akié az Isten, annak semmi hiánya nincsen         2000/1/6

Fülep Lajos levelei Elek Artúrhoz           4/144

Fülöp Tibor: Erdő Péter (szerk., ford.), Az Egyházi Törvénykönyv           39/172

 

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi és a Szt. Ignáci lelkiség     23–24/ 447

Gaizler Gyula: Az élet szeretete, az élet választása          11/282

Gaizler Gyula: Védjük-e az életet hazánkban? Mit lát ebből egy orvos? 4/21

Gál Ferenc emlékezete (Szabó Ferenc)    42/654

Gereben Ferenc: A vallásosság szociológiai típusainak kérdéséhez            35–36/356

Gereben Ferenc: Egy a krisnásoknak szentelt könyvről   42/560

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség                 42/696

Gereben Ferenc: Mi a magyar?    29–30/27

Gereben Ferenc: Milyen a jó lelkipásztor?            1999/3/2

Gergely Jenő: A keresztény kurzusról 48/280

Gergó Lajos: Kérdésre választ Ő küldjön           10/245

Giczy György: A kereszténydemokrácia bukása Magyarországon?        17–18/584

Gódány Róbert és Rita: A Schönstatti Apostoli Mozgalom lelkisége       49/410

Gots Antal: A kamilliánus család             21/112

Gödöllei Ágnes: Nagyböjti levél 10/176

Gróf Lajos: Keresztény Élet         33/103

Grynaeus András: Cserkészet és az ifjúsági mozgalmak – ma        29–30/353

Guardini, Romano, idézetek         44/259

Guller Imre: „Rex Gloriae” – anno 2000 42/563

 

Gyorgyovich Miklós–Szabó F.: A SZIT újabb kiadványai            39/167

Gyorgyovich Miklós: „Tűzoltó módszerrel” tüzet gyújtani az emberek szívében 20/636

Gyorgyovich Miklós:  Magyar jezsuiták vallomásai II.      41/519

Gyorgyovich Miklós: A magyar családok helyzetéről      38/781

Gyorgyovich Miklós: A magyar ifjúság és az Egyház       25/575

Gyorgyovich Miklós: A Regnum Marianumról    25/577

Gyorgyovich Miklós: Abonyi mise – az öröm zenéje         35–36/482

Gyorgyovich Miklós: Barlay Ö. Szabolcs, Prohászka-interjú        40/352

Gyorgyovich Miklós: Barlay Ö. Szabolcs, Vallomások könyve     32/814

Gyorgyovich Miklós: Bírálom a sajtót!               25/697

Gyorgyovich Miklós: Walter Bühlmann, Hogyan élt Jézus?         37/830

Gyorgyovich Miklós: Carlo Carretto, Kerestem és megtaláltam  49/ 488 

Gyorgyovich Miklós: Csak a szeretet elég            43/54

Gyorgyovich Miklós: Családi Katekizmus 33/ 150

Gyorgyovich Miklós: Egy egyházi rendezvény tanulságai   44/260

Gyorgyovich Miklós: Ellenszélben                      28/220

Gyorgyovich Miklós: Elmer István, Börtönkereszt          25/713

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok a Szent István-könyvhétről 48/310

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok a Szent István-könyvhétről 48/310

Gyorgyovich Miklós: Gregorián és/vagy beat?    38/816

Gyorgyovich Miklós: Hetényi Varga Károly, Papi sorsok III 33/141

Gyorgyovich Miklós: Interjú Blanckenstein Miklóssal     25/581

Gyorgyovich Miklós: Istenes Szent János és műve                     21/48

Gyorgyovich Miklós: Katolikus pszichológusok előadásai          49/492

Gyorgyovich Miklós: Két elképzelés az egyházról                      23–24/425

Gyorgyovich Miklós: Két tanúságtétel az idei teol. napokon             22/279  

Gyorgyovich Miklós: Kettős jubileum      46/521

Gyorgyovich Miklós: Kőmíves Kelemen országa                       23–24/385

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelző 50/654

Gyorgyovich Miklós: Lele József, ifj., „Az Úr készen találta őt”    33/149

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségi mozgalmak az egyházban  41/450

Gyorgyovich Miklós: Magyar jezsuiták vallomásai I.         35–36/527

Gyorgyovich Miklós: Marginális megjegyzések a körlevélhez      47/58

Gyorgyovich Miklós: Martini, Carlo Maria, A boldogságok          40/352

Gyorgyovich Miklós: Mona Ilona, Slachta Margit           37/825

Gyorgyovich Miklós: Nagy Zoltán, Szeretetre születtünk              40/352

Gyorgyovich Miklós: Nem is olyan könnyű . . .    39/145

Gyorgyovich Miklós: Powell, John, Miért félek a szeretettől?        40/352

Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum            42/595

Gyorgyovich Miklós: Rousseau, Mary F. és mások, A megszentelő szerelem 29–30/507

Gyorgyovich Miklós: Slágertípusú zene az egyházban       34/260

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc és mások, De profundis      49/489

Gyorgyovich Miklós: Széljegyzetek K. I. tanulmányához            26/761

Gyorgyovich Miklós: Szeresd a magyart! 29–30/293

Gyorgyovich Miklós: Üldözött jezsuiták vallomásai                    23–24/557

Gyorgyovich Miklós: Jean Vanier, A közösség   28/253

Gyorgyovich Miklós: 1000–2000 46/629

Györffy György: Európa és a keresztény Magyarország születése           12–13/437

Györffy György: Szent István és műve 46/490

Györffy László: Gondolatok karácsonyra           38/789

Györffy László: Lidércfény vagy riadólánc?          35–36/447

György Attila:  Hitünk szent titka                        28/184

György Attila: A megújulás útjai             26/744

György Attila: Gondolatok a hitoktatásról           25/660

György Attila: Gondolatok a mai lelkipásztorkodásról    31/595

György Attila: Lelkipásztori napló                      26/820

György Attila: Milyen egyházat szeretnék?          19/550

György Attila: Stílusváltozás az egyházban?                    23–24/419

Györgydeák Márton: Katolikus cigánypasztoráció Magyarországon 47/45

Gyulay Endre: A magyar Himnusz 175 éves         39/96

Gyulay Endre: Egy körlevél „élete”           32/783

Gyulay Endre: Mából a holnapba 39/105

Gyulay Endre: Pasztorációnk útirányai ma          4/84

Gyürki László: Menjünk át Betlehembe!             8/559

 

Haáz Andrea: Cluny-i Kulturális Központ                      23–24/521

Habsburg, Otto: Magyar vers és próza Európában         3/70

Hafenscher Károly: Csak egy lépés – de jó irányba 48/244

Hafenscher Károly: Ökumené – ökumenizmus – még mindig?       44/249

Halász Bálint: A humanista repülőpilóta   49/454

Halász Endre–Bogláryné Mailáth Edina: A Bokor mozgalomról   28/161

Halász Endre: Alkoholistamentő Szolgálat          17–18/355

Halász Pius: A szerzetesi eszmény                      22/241

Halász Pius: Karácsonyi gondolatok                   26/807

Hámori József: Kell-e tudomány és tudományos kutatás Magyarországon 50/523

Harmath Károly: A vajdasági magyarság háború és béke között 8/569

Három német püspök: Levél egyházmegyéik lelkipásztoraihoz    20/712

Harrach Péter: A magyar politikai helyzetről         33/78

Harrach Péter: A világiak szerepe a társadalomban        9/32

Harrach Péter: Családpasztorációs terv              21/122

Harrach Péter: Egyház a társadalomban – ma Magyarországon 15/98

Harrach Péter: Folytathatjuk?     17–18/579

Harrach Péter: Választási töprengések     39/111

Hárs Ernő: Az elkötelezett irodalomról     39/149

Harsányi Ottó: Glóner Rózsa, Halál helyett az élet kultúrája        42/686

Harsányi Pál Ottó: Demográfiai összeesküvés      35–36/509

Hartai Éva beszélget Nemesszeghy Ervinnel: „Hitet senkinek sem tudunk adni” 28/174

Hartai Éva: „Beteg voltam, és meglátogattatok”              21/106

Hartai Éva: „Tegyétek, amit mond. . .” Az iskolanővérek                       23–24/437

Hartai Éva: A „világiak egyháza” 25/632

Hartai Éva: Egyház és kommunikáció     27/90

Hartai Éva: Egyházi dokumentumok a nőkről – személyes reflexiók 25/683

Hartai Éva: Emlékezni kell          17–18/378

Hartai Éva: Lelki segítség, lelkigondozás  39/82

Hartai Éva: Meissner, William, W., Ignatius of Loyola    19/615

Havass Miklós: Barangolás az informatika és az etika határán       35–36/491

Hegedűs Endre: A kereszténység élménye életemben       41/499

Hegedűs Lóránt: A missziói parancs örökérvényűsége    14/790

Hegyi János: A szegény ember gazdagsága         1/46

Hegyi János: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok az egyházi megújulás szolgálatában 3/55

Hevenesi János: A keresztény – a szív embere     29–30/436

Hevenesi János: Az imaapostolság          19/530

Hitoktatási direktórium   16/225

Hittani Kongregáció közleménye Anthony de Mello írásairól      42/646

Hittani Kongregáció nyilatkozata: Dominus Iesus 50/589

Hittani Kongregáció: A kezdődő emberi élet tiszteletéről és a nemzés méltóságáról 4/120

Hittani kongregáció: Az elvált és újraházasodott hívek szentáldozása      20/707

Hofher József: Imádság és hit       29–30/408

Horváth Monika: A Családvédelmi Szolgálat és a védőnő a családokért 23–24/493

Horváth Pál: A katolikus társadalmi tanítás és a magyar püspökök körlevele         34/168

Horváth Pál: A pápai enciklikák marxizmus- és liberalizmuskritikája       10/149

Horváth Pál: Antall József, a keresztény és a politikus     17–18/398

Horváth Pál: Posztmodern emlékirat a múlt jövőjéről?      31/652

Horváth Pál: Szakmai kommentárok egy püspökkari körlevélhez  35–36/344

Horváth Tamás: Kapitalizmus, piacgazdaság, liberalizmus           16/231

Horváth Tamás: Válogatás Wilhelm Röpke írásaiból         32/813

Horváth Tibor: Nemesszeghy Ervin: Tudomány, hit, bölcselet     23–24/554

Hotz, Robert: A moszkvai pátriarkátus: az államegyházzá válás útján?       44/198

Huszthy Ádám:    IGEN 33/101

Huszti Vilmos: Oláh Miklós        14/846

 

II. János Pál 1993. január 28-i beszéde a magyar püspökökhöz            8/46, 63, 93

II. János Pál 1999. június 11.-i üzenetéből   46/579                               

II. János Pál a balti államokban  12–13/506

II. János Pál a keresztények egységéről 20/698

II. János Pál a magyar papokhoz, szerzetesekhez és szeminaristákhoz      1996/5/2

II. János Pál a világiak szerepéről                       26/835

II. János Pál beszéde a vértanúk ünnepén           49/432

II. János Pál beszédéből 17–18/378

II. János Pál Catechesi tradendae           16/217

II. János Pál egy homíliájából       44/233

II. János Pál Európa egységéről   40/208, 229, 257, 268, 274, 316

II. János Pál magyarországi beszédeiből   31/526, 585, 625

II. János Pál pápa Bocsánatkérés és megbocsátás (2000. márc. 12) 47/38, 44, 87, 120, 146, 158, 161

II. János Pál pápa és hatodik lengyelországi látogatása     35–36/ 380

II. János Pál pápa imája a nagy jubileumra           44/239

II. János Pál pápa levele a családokhoz  16/200

II. János Pál pápa levele a nőkhöz (ismerteti Ipacs Katalin)        25/680

II. János Pál pápa Magyarországon         31/602

II. János Pál pápa nagyböjti üzenetéből              21/47

II. János Pál pápa: „A harmadik évezred közeledtével”  20/705

II. János Pál pápa: „Evangelium vitae. . .”                       22/269,191, 206, 218, 262, 278

II. János Pál pápa: Az élet evangéliuma              23–24/393

II. János Pál pápa: Veritatis splendor      16/196

II. János Pál szavai a magyarokhoz 50/541, 574, 588, 629, 641

II. János Pál üzenete a betegek világnapjára       21/36

II. János Pál, 1991. augusztus 20-án        46/493

II. János Pál: „Ut unum sint”                   23–24/351, 388, 411

II. János Pál: „Veritatis splendor” k. enciklika (szemelvények a III. fejezetből) 14/776

II. János Pál: A harmadik évezred közeledtével    43/55, 67

II. János Pál: A hit útjainak tanítómestere           1/116

II. János Pál: A II. világháború 50. évfordulóján 23–24/475, 513

II. János Pál: A magyar főpásztorokhoz  14/696

II. János Pál: Az Evangelium vitae kezdetű enciklikájából  23–24/400

II. János Pál: Az úrangyala Krakkóban    35–36/431

II. János Pál: Beszéd a kultúra és a tudomány képviselőihez       3/921

II. János Pál: Beszéd a magyar püspöki karhoz  3/95

II. János Pál: Beszéd Gnieznóban az államfőkhöz (részletek)        35–36/333, 444

II. János Pál: Beszéd Szt. Adalbert halálának 1000. évfordulóján 35–36/380

II. János Pál: Boldog IX. Pius  50/622

II. János Pál: Centesimus annus enciklika (részletek)        35–36/343; 370; 379

II. János Pál: Dominum et vivificantem  39/136, 140, 144, 153, 161

II. János Pál: Dominum et vivificantem 41/380, 400, 507

II. János Pál: Európáról – egy pápa tanítótevékenysége 12–13/491

II. János Pál: Homília Boldog Hedvig szentté avatásakor  35–36/387, vö. 508

II. János Pál: Kábítószer és alkohol az élet ellen 11/305

II. János Pál: Kiengesztelődés és bűnbánat                     49/398

II. János Pál: Kiengesztelődés és bűnbánat 48/190

II. János Pál: Pastores dabo vobis          7/458

II. János Pál: Redemptoris missio – A Megváltó küldetése         2/99

II. János Pál: Tertio millennio     adveniente 45/360

II. János Pál: Tertio millennio adveniente          46/511, 520, 526, 604

II. János Pál: Tertio millennio adveniente          42/547, 559

II. János Pál: Üzenete 2000. augusztus 20-ra     49/423

II. János Pál: Virágvasárnap a fiataloké    39/42

II. János Pál: Vita consecrata       29–30/398

II. János Pál: Zarándoklás az üdvösségtörténet szent helyeire 47/27

II. vatikáni zsinat: Az ifjúság politikai nevelése     25/695

Illés Béla: Kitűnni a király szolgálatában 11/328

Ipacs Katalin–Szabó F: Federico Fellini             14/834

Ipacs Katalin: Az olasz katolikusok politikai szerepe        45/422

Ipacs Katalin: II. János Pál Albániában   11/363

Ipacs Katalin: Katolikus-e még az olasz nép?     4/115

Ipacs Katalin: Santo Domingo-i munkadokumentum       8/493

Iréneusz, Szent: Az Ige megtestesülése   14/699

Isaacs, David: A család és a média          32/703

Ivasivka Mátyás: Civil tanárként – egyházi gimnáziumban 37/573

 

J. Horváth Tamás: A „kisvallások” problémája a családban                    21/117

J. Horváth Tamás: Etikai támpontok – elmélet, gyakorlat            25/635

J. Horváth Tamás: Milyen egyházat szeretnék?               28/170

J. Horváth Tamás: Szent Erzsébet búcsúja          37/671

J. Horváth Tamás: Szolidáris és igazságos jövőért            35–36/334

Jakab Gábor: Száz éve született Tamási Áron     37/655

Jakubinyi György: A katolikus egyház újjászületése Romániában            12–13/544

Jakubinyi György: Elmélkedés a papi hivatásról 1/57

Jelenits István: Betű és lélek        17–18/462

Jelenits István: Getszemáni – az evangéliumok Jézusa   47/10

Jelenits István: Piarista lelkiség    15/67

Jobbágyi Gábor: A magzat emberi jogai   39/31

Joblin, Joseph: A béke követelményei: erkölcs a politikában       8/536

Jossua, Jean-Pierre: Congar atya ökumenikus műve       20/688

Juhász Judit: Vallási műsorok a közszolgálati rádióban      33/86

Juhász László: A Naphimnusz metafizikája           45/398

Juhász László: Krisztus a keresztény hitélményben          38/694

Juhász László: Szabadságunk és határai   31/547

Jullien, Jacques: Stressz és egyensúly a papok életében  6/268

 

Kádár Zoltán: Egy jezsuita tudós Latin-Amerikában (Brentán K.) 21/144

Kállay Emil: A magyar egyház tavasza – az őszi nagymarosi ifjúsági találkozón 14/807

Kamarás István:  Adalékok vallásosságunk természetrajzához      39/99

Kapiller Ferenc: Beszélgetés Kisléghi Nagy Ádámmal      41/509

Kápolnai Iván: Észrevételek a Néppárt indulásával kapcsolatban  37/640

Kápolnai Iván: Varga József (1923–1998)         42/683

Kaposiné Eckhardt Ilona: François Varillon, A hit öröme – az élet öröme 40/269

Katolikus Egyház katekizmusa    12–13/463

Katolikus Egyház Katekizmusából részletek                   21/24, 53

Katona István: Előkészület a szentmise bemutatásához     1999/2/6

Kavin Ferenc: Kik a rendszerváltoztatás vesztesei?        48/386

Kavin Ferenc: Tíz rendszerváltoztató esztendő 47/99

Kemper Jenőné: „Énekeljetek új éneket az Úrnak”         10/249

Kempis, Krisztus követése, részletek II. 2,8 18–26       17–18/342

Kerék Imre: Orgonaszó és poézis            44/300

Keresztesné Várhelyi Ilona beszélgetése Szabó Magdával új drámájáról: Vörösmarty és Szabó Magda Sziluettje 50/623

Keresztesné Várhelyi Ilona: „Laikus” gondok és gyökereik           40/275

Keresztesné Várhelyi Ilona: (Ujjá)születésnapi interjú Szabó Magdával  38/804

Keresztesné Várhelyi Ilona: A Himnusz költőjének istenképe        29–30/445

Keresztesné Várhelyi Ilona: A kereszténység hatása a magyar műveltségre            46/508

Keresztesné Várhelyi Ilona: Apátlan társadalom   43/35

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyház és közösség            20/620

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyszavas üdvtörténet         5/58

Keresztesné Várhelyi Ilona: Erdély hite   12–13/582

Keresztesné Várhelyi Ilona: Hozzászólás K. I. cikkéhez 26/754

Keresztesné Várhelyi Ilona: Imaféle a jászol és a kereszt között  16/197

Keresztesné Várhelyi Ilona: Keresztény egység 19/544

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kereszténység: a magyarság létkérdése         29–30/261

Keresztesné Várhelyi Ilona: Köt(őd)ések és old(ód)ások kultúránkban     37/531

Keresztesné Várhelyi Ilona: Rendhagyó mondatelemzés             9/57

Kereszti Rókus: Az Eucharisztia a megújuló Kozmosz kezdete és előképe 50/552

Kereszty Rókus: ‘Sigmond László Lóránt Ocist             22/200

Kereszty Rókus: A karácsony misztériuma és az új evangelizálás  32/712

Kereszty Rókus: Hittantanítás az Egyesült Államokban   5/60

Kereszty Rókus: Krisztus és a nem keresztény vallások 17–18/294

Kereszty Rókus: Szent Bernát és egyházreform 3/11

Kilián István: A minorita színjáték a XIII. sz.-ban           12–13/681

Kinsky Ferdinand: Útban a fejlődés és a demokrácia felé Közép-Európában 12–13/428

Kisléghi Nagy Ádám és az ars sacra                    41/508

Kiss Imre: A pap a dialógus embere – II. 1997/5/6

Kiss Imre: A pap a dialógus embere (I)    1997/1/4

Kiss Tamás: Helyreigazító nyilatkozat       35–36/528

Kiss Ulrich: „Boszorkányok pedig nincsenek. . .”           4/101

Kiss Ulrich: A „Távlatok” egy olvasói felmérés tükrében 29–30/490

Kiss Ulrich: A csillogástól a fényig  47/141

Kiss Ulrich: Elmélkedések a barátságról             17–18/334

Kiss Ulrich: Információ és kommunikáció 33/24

Kiss Ulrich: Szolidaritás és pénzgazdaság                       23–24/369

Klemencz Zsuzsa: Vallási vezetők találkozója Milánóban           14/824

Knapp Éva: II. Rákóczi Ferenc Meditációi          40/347

Knoch, Otto Bernhard: Állásfoglalás a Drewermann-vitában      6/236

Kocsi György: Jézus isteni vonásai a példabeszédei alapján          45/386

Kocsi György: Jézus Krisztus személyének néhány vonása           44/212

Kocsis Imre: Bűnbánat és megtérés Jézus tanításában 48/191

Kocsis Imre: Jézus tanítása az ellenségszeretetről            8/544

Kolár, Petr: A cseh egyház – négy évvel a fordulat után 20/735

Koller Gyula: Hozzászólásom      39/72

Kolvenbach, Peter Hans: Nevelni Szent Ignác szellemében           37/558

Komáromy Péter: A teremtett világ misztériuma Hopkins költészetében    44/271

Kondé Lajos: Egyetemista pasztorációs konferencia                  22/282

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot – 1997           34/157

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredfordulón 50/499

Kopp Mária és Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot 11/259

Korzenszky Richárd: Egyház, papság, politika      45/372

Korzenszky Richárd: Egyházi iskolákról – Dabas-Sári után        14/726

Korzenszky Richárd: Katolikus felnőttképzés hazánkban            8/574

Kovács István: Beszámoló a IV. életvédő konferenciáról           23–24/485

Kovács István: Egyházcsalád és családi egyház 20/639

Kovács István: Észrevételek K. I. írásához                     26/759

Kovács K. Zoltán: A keresztény társadalomelmélet hatása a magyar közéletben 7/335

Kovács Péter: Katolikus kisközösségek a nyolcvanas években  25/565

Kovács Sándor Iván: Pázmány és a szlovák irodalom       35–36/467

Köpöczi Rózsa: Két árkádiai művész grafikái                 22/312

Krakomperger Zoltán: Martüria, leitúrgia, diákonia           1999/1/2

Krasznai Szomor Péter: Az intelligenciáról            31/638

Kratochwill Mimi: Borsos Miklósra emlékezünk 49/458

Krómer István: A magyar politikai helyzetről        32/776

Krómer István: Az MSZP–SZDSZ-kormány egyházpolitikájáról dióhéjban 28/216

Krómer István: Helytartótanács helyett felelős minisztérium           43/94

Krómer István: Lélekben újuljunk meg!              26/725

Krómer István: Még árnyaltabb politológiát!        34/230

Krómer István: Német ősök magyar utóda           29–30/296

Krómer István: Számvetésre készülődvén           38/754

Kuklay Antal–Dabóczi Mária: „Európa atyja”, Robert Schuman   40/224

Kulturális és vallási hírek            7/455

Kunszt Gyöngy: Szabó Lajos és a katolicizmus 48/314

Kunszt György: „Egyházi építészet”        10/244

Kunszt György: Bibó és a magyar sorsforduló 1956-ban  29–30/348

Kussbach, Erich: A kereszténység jövője Közép-Európában     17–18/388

 

Labarričre, Pierre–Jean: Jézus Krisztus – tegnap és ma 17–18/289

Lackfi János: Vallás és hallás       39/151

László Gábor, dr. RM: Üzenet fiatal papoknak   2000/3/2

Latin-amerikai püspökök üzenete           8/495

Lauder, Robert E.: Ingmar Bergmann 75 éves    12–13/649

Lelóczky Donát: „Az isteni szeretet követei”       27/46

Lelóczky Donát: A jó család főbb jellemzői        15/4

Lelóczky Donát: A keresztény nevelő: Krisztus apostola            14/717

Lelóczky Donát: A magyar titok  29–30/271

Lelóczky Donát: A magyarok kettős évfordulója  32/717

Lelóczky Donát: Az amerikai egyház számokban                       21/133

Lelóczky Donát: Élet a Szentháromságban           44/222

Lelóczky Donát: Homília Szent István király ünnepén     17–18/329

Lelóczky Donát: Mária és a pap 38/708

Lelóczky Donát: Szeretet, keresztény hitelességünk próbaköve 16/192

Lelóczky GY. D.: Lékai Lajos, A ciszterciek eszmény és valóság           6/278

Lelóczky Gyula Donát: A feltámadt Krisztus ajándékai: az Eucharisztia és a bűnbánat szentsége  6/189

Lelóczky Gyula Donát: A szekták kihívása         2/74

Lelóczky Gyula Donát: A szenvedély dicsérete   3/59

Lelóczky Gyula Donát: Az Élet születése            4/59

Lelóczky Gyula Donát: Az ima mint a hit gyakorlati megélése     2/36

Lelóczky Gyula Donát: Karácsonyi homília          46/515

Lelóczky Gyula Donát: Magyar karácsony 2000-ben 50/546

Lelóczky Gyula Donát: Szorongás és keresztény reménység       42/591

Lénárd Ödön: A kisközösségek dicsősége és nyomora 10/186

Lénárd Ödön: A tékozló fiú        15/74

Lénárd Ödön: Az adós 14/713

Lénárd Ödön: Az egység felé     11/273

Lénárd Ödön: Börtönkarácsonyok         4/62

Lénárd Ödön: Pályamódosító papok?    9/94

Lénárd Ödön: Történelmi igazságtétel     7/413

Lindeijer, Marc: Kaníziusz Szent Péter lelkisége 35–36/439

Lisieux-i Kis Szent Teréz centenáriuma    37/586

Lisieux-i Kis Szent Teréz önéletrajzából   37/599, 675

Lőkös Péter: III. Ince pápa és a contemptus mundi-irodalom     22/314

Lubac, Henri de: Elmélkedések az egyházról      19/483

Lubac, Henri de: Krisztus és a nem keresztény vallások    44/175

Lukács István: Sub specie aeternitatis      29–30/509

Lukács János: Krisztus egyháza a katolikus egyházban     44/196

Lukács László: „Mindenki újakra készül”           1/66

Lukács László: A „Sapientia” 47/109

 

M. Gy.: Gyermekkeresztség – laikusok – cölibátus                    22/232

Madelin, Henri: Az amerikai katolicizmus           8/516

Máger Ágnes: Gondolatok az egyházi művészetről           41/502

Magyar cserkészet: A Táborkereszt Közösség     35–36/453

Magyar Katolikus Püspöki Kar 2000. május 31-i körleveléből 48/243, 266, 279, 289

Magyar katolikus püspöki kar nyilatkozata         12–13/436

Magyar Katolikus Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot! 33/29, 33/36

Magyar Katolikus Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot! (részletek) 35–36/285; 322; 504

Magyar Katolikus Püspöki Kar: II. János Pál pápa magyarországi látogatása 29–30/487

Magyar Katolikus Püspöki Kar dec. 26-i körleveléből   15/17

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (2000. márc. 2)  47/68, 98

Magyar Püspökkari nyilatkozat (1993. IX. 23.)             14/741,754

Magyar püspökök a családról     32/727

Márfi Gyula: A pap húsvétja        1997/2/2

Márfi Gyula: Húsvéti gondolatok  43/63

Martini bíboros az Európa-szinóduson    46/530

Márton Áron†: Püspöki körlevél (1955. III. 25.)           10/212

Marton József: Márton Áron egyéniségének fejlődése      29–30/380

Máté-Tóth András: Bokorból vadonba?            26/765

Máté-Tóth András: Egyházmegyei Szinódus Szeged–Csanád     6/242

Matlary, Janne H.: A család és az állam   32/692

Medve Z.–Csizmadia N.: Egy új szellemi impérium tevékenysége 40/235

Medve Zoltán: „Szigorúan titkos”           12–13/526

Medvigy Mihály: Rómát látni (Prokopp Mária)    39/168

Mészáros István: Hetényi Varga Károly, Papi sorsok – papi hűség        21/152

Mészáros István: „Hittansztori? avagy a kritika sztorija 23–24/464

Mészáros István: „Püspöki hatóság”       2/57

Mészáros István: A „Mindszenty-ügy” 50 éve    42/618

Mészáros István: A magyar egyháztörténelem megújítója  47/125

Mészáros István: A Ratio Studiorum neveléstörténeti jelentősége  45/437

Mészáros István: Egy példamutató európai iskolareform dokumentumai 7/439

Mészáros István: Hat pont a kerekasztalhoz       20/641

Mészáros István: Hetényi Varga Károly új kötete ürügyén 48/273

Mészáros István: Inge Scholl, A fehér rózsa         41/516

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve–II      10/228

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve, I.      9/77

Mészáros István: Magyar jezsuita rendtörténet – 1853–1990     12–13/672

Mészáros István: Neveléssel az egyház megújulásáért     3/24

Mészáros István: Pálos rendtörténeti konferencia           25/717

Mészáros István: Pannonhalma 1000 éve és egyéb írások            40/338

Mészáros István: Pázmány-kori vizitációk                      23–24/550

Mészáros István: Száz éve született Mindszenty bíboros             5/41

Mészáros István: Széljegyzetek egy dokumentumkötethez          1/101

Mészáros István: Szerzetesi gimnáziumok hazánkban 1950–1990                      22/207

Mészáros István: Tüskés Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai, Nádasi János 40/343

Mészáros István: Új hazai egyháztörténeti művek           16/259

Mészáros István: Ungvári iskolajubileum  33/131

Michnik, Adam –Zycinski, Józef: A kiabálás és az ízlés aránya   12–13/537

Mihályi Gilbert: A Szentlélek ajándékai és a világi hívek    41/447

Mikita Gábor: Máger Ágnes festészetéről           19/602

Miklós Árpád: Logikailag következetes abortusztörvényt!          11/290

Miklósházy Attila: Karácsony a család évében   20/632

Miklósházy Attila: Karácsonyi levél        8/561

Mindszenty bíboros rádióüzenetéből – 1956                  42/627

Mindszenty József bíboros helyzetértékelése 1971 őszén    23–24/404

Mirjam nővér: A szeretet tudománya        37/587

Mirjam nővér: A szeretet tudománya – II.          38/735

Mirjam nővér: Avilai Szent Teréz időszerűsége   26/810

Mócsai Gábor: Egy késői hivatás története           1996/5/6

Molnár Irén: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken      38/766

Mona Ilona: 75 éves a Szociális Testvérek Társasága       41/401

Monok István: Alszeghy Zsoltné–Czibula Katalin–Varga Imre: Jezsuita iskoladrámák 16/271

Morlin Imre: A sátán veresége    15/56

Móser Zoltán: 110 éve született Kodály Zoltán   8/587

Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a püspökkari pásztorlevelek    49/461

Murádin Jenő: Hosszú Márton, XI. Pius arcképfestője   37/665

Muzslay I.: Magyar katolikus szoc. mozgalmak a XX. században 45/365

Muzslay István: A liberális kapitalizmus keresztény kritikájához 10/156

Muzslay István: A munkanélküliség és kezelése Európában           40/215

Muzslay István: Az állam szerepe a piacgazdaságban 48/321

Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei  34/176

Muzslay István: Az etika és a közgazdaság           45/349

Muzslay István: Az euró születése           46/572

Muzslay István: Az Ómagyar Mária-siralom sorsa       47/159

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs       7/322

 

N. I.: Horthy temetése                12–13/560

Nagy F.–Szabó F.: Világnézet, lelkiség, kultúra 1/1

Nagy Ferenc: Jubileumi katolikus tájékoztató  47/175

Nagy Ferenc: „Boldog, aki hitt!”            2/39

Nagy Ferenc: „Boldogok a szegények!”             1/47

Nagy Ferenc: A Denzinger és helyes használata    39/141

Nagy Ferenc: A kassai vértanúk             23–24/428

Nagy Ferenc: A konszekráció szavai az új magyar misekönyvben          2/55

Nagy Ferenc: A nők pappá szentelése     29–30/392

Nagy Ferenc: A szent liturgia. Írta egy bencés szerzetes 14/864

Nagy Ferenc: A világi hívek együttműködése a papok szolgálatában         1998/1/7

Nagy Ferenc: A világi hívek együttműködése a papok szolgálatában         1998/2/14

Nagy Ferenc: A zsinat után? vagy 1950 előtt?      37/600

Nagy Ferenc: Alszeghy Zoltán (1915–1991)      2/70

Nagy Ferenc: Apor Vilmos püspök boldoggáavatási ügye            29–30/485

Nagy Ferenc: Az ázsiai püspökök szinódusi ülése 41/486

Nagy Ferenc: Dér Katalin–Horváth Pál, Bibliaismeret 48/332                                        

Nagy Ferenc: Eszmélődések a családtervezésről; Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Szerelem, házasság, családtervezés; 2000/1 mellékleteként, füzet

Nagy Ferenc: Férfi szerzetesek lelkiségi összefogása        1999/2/11

Nagy Ferenc: Fila Béla–Jug László, Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai 37/818

Nagy Ferenc: Gyógyíthatatlan beteg tizenévesek            22/300

Nagy Ferenc: Homília Vass Miklós temetésén      37/594

Nagy Ferenc: Jézus – és a jog, a hatalom, az állam         1/29

Nagy Ferenc: Keresztény szerzetesség     29–30/483

Nagy Ferenc: Kiegészítő megjegyzések a liturgikus megújulásról   1999/1/12

Nagy Ferenc: Lelkipásztori kérdések a gyermekkeresztséggel kapcsolatban  27/70

Nagy Ferenc: Leo Jozef Suenens bíboros (1904–1996)   29–30/377

Nagy Ferenc: Liturgikus kiadványok        31/654

Nagy Ferenc: Liturgikus virrasztás karácsonykor és húsvétkor      29–30/441

Nagy Ferenc: Magyar Katolikus Almanach 2000 50/651

Nagy Ferenc: Magyar Katolikus Lexikon 35–36/514

Nagy Ferenc: Mourlon Beernaert, Pierre, Aux origines du genre humain 35–36/516

Nagy Ferenc: Néhány mai egyházi kérdés a Bokorral kapcsolatban          41/462

Nagy Ferenc: Papok és hívek áldozásának néhány szempontja 2000/2/7

Nagy Ferenc: Ratzinger, Joseph, A föld sója        35–36/35–36/517

Nagy Ferenc: Sajtóelőzetes         33/118

Nagy Ferenc: Sávai János két könyve      45/476

Nagy Ferenc: Stecher püspök és néhány más főpásztor    1998/1/12

Nagy Ferenc: Temesi József: Jézus Krisztus szeretetéről 29–30/510

Nemes Ödön: Közvetlen kapcsolatban a Szentlélekkel     41/410

Nemeshegyi Péter: „Csakhogy Krisztust hirdessem. . .” 2/16

Nemeshegyi Péter: „Legyetek hálásak!” (Kol 3,15)                    49/391

Nemeshegyi Péter: „Örüljetek az Úrban mindenkor. . .”   34/196

Nemeshegyi Péter: „Tanúságtétel Isten kegyelmének evangéliumáról”     14/793

Nemeshegyi Péter: „Terjedjen az Úr igéje”         27/95

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképe        21/59

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképéhez   20/633

Nemeshegyi Péter: A karácsony titka képben és énekben          14/691

Nemeshegyi Péter: A kereszténység etikája          35–36/399

Nemeshegyi Péter: A Szentlélek és a család         32/660

Nemeshegyi Péter: A szeretet vértanúja, Salkaházi Sára             17–18/379

Nemeshegyi Péter: A történeti Jézus és a hit Krisztusa    17–18/276

Nemeshegyi Péter: A valódi Jézus keresése        26/839

Nemeshegyi Péter: A zsidóság és a kereszténység viszonya          40/287

Nemeshegyi Péter: Az Atya Isten Jézus tanításában és a keresztények életében 43/3

Nemeshegyi Péter: Az Élet Kenyeréről szóló beszéd János evangéliumában 28/133

Nemeshegyi Péter: Az eucharisztia megcselekvése: életünk középpontja            1998/4/2

Nemeshegyi Péter: Egy hit, sokféle teológia          1998/2/2

Nemeshegyi Péter: Emlékezés Yves Congarra    25/699

Nemeshegyi Péter: Farkasfalvy Dénes, Bevezetés az Újszövetséghez 23–24/555

Nemeshegyi Péter: Fröhlich Ida (kiadó), A qumráni szövegek magyarul 49/487

Nemeshegyi Péter: Görbe József két könyve      42/690

Nemeshegyi Péter: Hittudományi kar Szegeden    39/154

Nemeshegyi Péter: Hogyan lehetünk boldogok?             7/387

Nemeshegyi Péter: Jézus küldetésének szolgái                23–24/514

Nemeshegyi Péter: Jézus, az Emberfia és Isten Fia         38/683

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten    16/140

Nemeshegyi Péter: Két ázsiai vallás, a hinduizmus és a buddhizmus           29–30/369

Nemeshegyi Péter: Két sebzett sas szárnyalása    40/305

Nemeshegyi Péter: Megemlékezés P. Bangháról 42/666

Nemeshegyi Péter: Megértéseink kulcsa a Szentháromság   47/17

Nemeshegyi Péter: Mérföldkő a keresztények egysége felé        46/544

Nemeshegyi Péter: Ne feledjük a Szentlelket!      41/355

Nemeshegyi Péter: Temesi József, Kiért és miért testesült meg az Ige?   14/863

Nemeshegyi Péter: Vallás és zene (Mozart)        20/70

Nemeshegyi Péter: Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?       44/163

Nemeskürty István: „Köszönöm, megvagyunk” (A magyar film negyed százada) 1/76

Nemeskürty István: A jövő távlatai          41/476

Nemeskürty István: A katolikus Széchenyi         4/92

Nemeskürty István: A vezeklés mint a haza szolgálata     14/702

Nemeskürty István: Barlay Ö. Sz, Romon virág  17–18/476

Nemeskürty István: Bármily erővel, bármily áldozattal      39/109

Nemeskürty István: Ezer esztendő 49/339

Nemeskürty István: Hit és önérzet          49/345

Nemeskürty István: Katolikus hit és nemzeti eszme           29–30/265

Nemeskürty István: Katolikus magyarságunk 12–13/464

Nemeskürty István: Küldetéstudatunk bibliai öröksége     46/483

Nemeskürty István: Magyar liberalizmus             10/167

Nemeskürty István: Mit ünneplünk? 49/339      

Nemesszeghy Ervin: A Szent Ignác-i lelkiségről 12–13/593

Nemesszeghy Ervin: Evva Ferenc, Örök vagy teremtett    29–30/505

Nemesszeghy Ervin: Hivatás és hitvallás   44/311

Nemesszeghy Ervin: Hogyan kapcsolódik a tudomány és a vallás a kultúrához? 47/131

Nemesszeghy Ervin: Horváth, Tibor, Eternity and Eternal Life       29–30/504

Német püspökök (három): Elvált és újraházasodott keresztények           15/43

Németh J.: Szabó Ferenc, Napfogyatkozás        6/279

Németh József: A katolikus szociális tanítás újbóli átgondolása   2/92

Nemzetközi Teológiai Bizottság: Az eszkatológia néhány időszerű kérdése         6/272

Neumayer Katalin: Magyar Kurír 33/106            

Női munkaközösség. A világiak apostoli mozgósítása     6/212

 

Obbágy László: Ne légy, mert – légy, ha  1996/5/9

Oberfrank Ferenc: Emberi jogok és biomedicinális etika   39/20

Ócsai József: Néhány észrevétel, hozzászólás       39/70

Oláh Miklós: „A többi városban is hirdetnem kell az evangéliumot”           35–36/426

Oláh Miklós: „Menjetek el az egész világra. . .”    34/201

Oláh Miklós: „Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében!” 1996/6/12

Oláh Miklós: A Szentlélek a bizánci liturgiában     41/370

Oláh Miklós: Szívügyünk az evangelizálás 33/37

Oláh Miklós: Szűz Mária tisztelete a keleti egyházban     38/716

Olofsson Placid: „Fekete” bárány a „fehérek” között 2000/2/2

Olvasói levél:„Szóbeszédre fülelve. . .”   3/108

Olvasói levél: „Becsüljék meg. . .”          3/108

Olvasói levél: Levelesládánkból  4/150

Olvasói levél: Levelesládánkból  5/130,142

Olvasói levél: Rövid levélrészletek          3/109

Órigenész: Homília Ábrahám áldozatáról            12–13/615

 

Őrsy László: A zsinat egyháztani leckéje  45/404

Őrsy László: Elmélkedés az egyházról 9/3

 

Paczolay Péter: Az állam és a közjó a katolikus társadalmi tanításban       35–36/286

Pálos Antal: „Közösségi lelkiismeret-vizsgálat”   26/784

Pálos Antal: „Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete”     8/557

Pálos Antal: „Viharon, vészen át” 8/613

Pálos Antal: Három könyv a Szent Ignác-i jubileumra     3/102

Pálos Antal: Különös utazás államköltségen 48/267

Pálos Antal: Széljegyzetek a papok békemozgalmához   28/165

Pápai Családtanács: A születések világméretű visszaeséséről        43/113

Pápai Lajos: Boldog Apor Vilmos, a vértanú győri püspök         38/727

Papi munkacsoport: Mit kezdjünk a katekumenátussal? 1999/4 mellékleteként, füzet

Papini, Roberto: Maritain politikai filozófiája       7/301

Papp Ferenc: Igaz-e, hogy nem szekta a Hit Gyülekezete?           29–30/470

Papp Ferenc: Tapasztalataim a szektákkal          42/548

Paskai László: Az esztergomi zsinat záróhomíliájából      17–18/586

Paskai László: Beköszöntő                      1996/1/2

Pázmány Péter: Betlehemi bölcsőimádság            32/716

Perjés Imre: A cursillo mozgalom néhány jellemző vonása          6/218

Pokorni Zoltán: Új évezred: Mérlegen az oktatás 50/514

Polcz Alaine: Élni – élet és halál reményével (interjú)       14/755

Pongrácz Mária: Európai Szemmel           33/99

Portik Bakai Sándor: Isten útjain járva    42/609

Prohászka a modern keresztény öntudatról         17–18/421

Prohászka Ottokár gondolatai     45/353, 371, 417, 432

Prohászka Ottokár Naplójából 1925. karácsony           42/645

Prohászka Ottokár naplójegyzete az Istenemberről          34/206

Prohászka Ottokár: „S ez lesz nektek a jel”        20/702

Prohászka Ottokár: „Szép új világ” – a rendszerváltás után?       25/669

Prohászka Ottokár: Húsvéti hitünk                     27/44

Prohászka Ottokár: Krisztus a történelemben     19/507

Prohászka Ottokár: Mindenki apostol      33/41

Prohászka Ottokár: Szent éj        32/771

Prokop Péter vallomása művészetéről    25/705

Puskely M: „Virágos kert vala”   20/774

Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége 45/477

Püspöki szinódus a szerzetesi életről       20/717

 

Rabai Antal: Mindenkivel megtörténhetett            1996/1/15

Rabár Ferenc: Az európai integráció és Magyarország 40/230

Radcliffe, Timothy OP az Európa-szinóduson     46/536

Radnóti Katalin: Magyar filmgyártás, filmipar, finnművészet 47/147

Rafael, Fr.: Lisieux-i Szent Teréz és a papság     1997/6/2

Rahner, K. vallomása     16/209

Rahner, Karl: Hit, szeretet, remény         4/148

Rahner, Karl: Isten: rejtelem        29–30/368

Rátay Csaba: A VI. Családterápiás Világkonferencia     16/237

Ratzinger, Joseph: Az emberi élet fenyegetettségének problémája           4/12

Rauber, Karl-J.: A társadalmi értékek és a keresztény hit 46/580

Rédei József: A papi közösség a lelkipásztor életében      1996/1/11

Rédly Elemér: Ahogy én látom (Bernolák Éva: „Hittansztori?”) 23–24/471

Rédly Elemér: Az egyház jövője és a celibátus    25/652

Regéczi Ildikó: Csehov hitkeresése         37/641

Ritzky Katalin: Európai ifjúsági találkozó Párizsban                    21/143

Római szinódus Afrika evangelizálásáról 17–18/373

Rónai Zoltán: „A szeretet tüzében égve”             6/260

Rónai Zoltán: A Megfeszített és a próféta                       27/113

Rónai Zoltán: Az örök forrás titkos útját járva    10/240

Rónai Zoltán: Cigány miatyánk     41/437

Rónai Zoltán: Gracián, Baltasar, Az életbölcsesség kézikönyve 35–36/524

Rónai Zoltán: Madách Tragédiájának Tizenharmadik színe         17–18/466

Rónai Zoltán: Régi emlék – késő üzenet 14/715

Rónay László: Kérdések a „katolikus irodalom” körül    17–18/406

Rónay László: Új Ember  33/114

Rosdy Pál: „Az élet megalázta – a halál felmagasztalta”   2/89

Rosdy Pál: Van mit tanulnunk tőlük! (Kereszténydemokrácia Magyarországon) 31/615

Roska Tamás: Hit és tudomány  17–18/463

Rossi, Opilio: Homília Mindszenty bíboros esztergomi temetésén            2/105

Rózsa Elemér: „Illegális” lelkigyakorlatok           11/356

Rózsa Elemér: „Reménységben élünk. . .” (Róm 8,24)    9/47

Rózsa Györgyi: Isten az óvodában          25/674

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliummagyarázathoz        1997/1/7

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – II   1997/2/16

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – III.          1997/6/12

 

S. Szabó Péter: Prohászka Mária-litániája          49/417

Sasvári István: Árnyaltabb politológiát!    34/227

Sasvári István: Hozzászólás a szerzetesi gimnáziumok kérdéséhez          26/790

Sasvári István: Jezsuiták és szabadkőművesek    49/484

Schanda Balázs: Listl, Joseph, Kirche im freiheitlichen Staat         32/812

Schasching, Johannes: A pápák szociális enciklikái         1/16

Schatz, Klaus: Kérdések IX. Pius boldoggá avatásával kapcsolatban 50/610

Schmemann, Alexander: „És mi tanúságot teszünk ezekről”        12–13/627

Sebestyén Ottó: Nem félelemre, hanem cselekvésre         37/605

Seregély István: Az élet Urának szolgálatában                22/235

Seregély István: Értékrend a jövő érdekében       37/568

Seregély István: Hitoktatás magyar hazánkban    1/60

Sesboüé, Bernard: Mária az Egyház hitében – ma 48/222

Sólymos Szilveszter: Bencés szellem – bencés lelkiség    9/49

Somfai Béla: A. Greeley az amerikai katolikus egyházról            8/521

Somfai Béla: Az amerikai püspökök a békéről               8/603

Somfai Béla: Életet védeni – életet kioltani          4/28

Somfai Béla: Katolikus orvosetika – tegnap és ma          23–24/352

Somorjai Ádám: Bernard Häring            42/674

Somorjai Ádám: Erdő Péter–Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban 20/776

Somorjai Ádám: Lukács L. és Bozsóky P. francia könyve a magyar egyházról 17–18/470

Somorjai Ádám: Millenniumi kiadványok Pannonhalmán   31/644

Somorjai Ádám: Repertorium bibliographicum theologiae moralis 43/158

Somorjai Ádám: Szent Adalbert, Közép-Kelet-Európa népeinek védőszentje 12–13/440

Somorjai Ádám: Tízéves a METEM       42/678

Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia       29–30/508

Somos Róbert: Órigenész és a Vak Didümosz a turai papiruszlelet fényében 23–24/533

Somosi György: A környezet és az ember egészségi állapota      16/170

Soproni József: Misék, motetták, litánia (interjú) 14/831

Storni, Hugo–Vertse Márta: A latin-amerikai redukciók             8/504

Sulyok Elemér: Arcodnak fényességét    10/174

Sulyok Elemér: Pannonhalmi Szemle        33/109

Sulyok Ignác: Ciszterci lelkiség   10/178

Surján László: Politikai demokrácia – keresztény szemmel          7/360

 

Szabó Endre dr,–Szabóné Nemesy Krisztina: Keglevich atya halálára    2000/3/11

Szabó Endre: Boldogabb családokért!    47/65

Szabó F.–Nagy F.: Világnézet, lelkiség, kultúra 1/1

Szabó F.–Gyorgyovich Miklós: A SZIT újabb kiadványai            39/167

Szabó F.: Az egyház szociális tanítása     1/124

Szabó F.: Félbemaradt reformkor          1/126

Szabó F.: Prohászka Ottokár, Modern katolicizmus       1/127

Szabó Ferenc–Ipacs Katalin: Federico Fellini     14/834

Szabó Ferenc–Ipacs Katalin: Prokop Péter 75 éves       16/256

Szabó Ferenc–Vertse Márta: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata          44/265

Szabó Ferenc–Vertse Márta: A Nobel-díjas José Saramago                 42/682

Szabó Ferenc : Paul Verlaine, Jóság                   28/240

Szabó Ferenc olvasónaplójából: Lágerférgek közt varázslat       20/760

Szabó Ferenc:     Muzslay István, Az Egyház szociális tanítása 40/349

Szabó Ferenc: „A hetedik szoba”            41/502

Szabó Ferenc: „Átlépni a remény küszöbén” 20/725

Szabó Ferenc: „Egy bizonyos Jézus” (Renan „Jézus”-áról)         17–18/313

Szabó Ferenc: „Emberarcú barbárság”   17–18/575

Szabó Ferenc: „Íme, egyszerre Valaki lettél!”     2/3

Szabó Ferenc: „Nem halok meg. . .”        31/515

Szabó Ferenc: „Veritatis splendor”         14/771

Szabó Ferenc: 50 éve halt meg Saint-Exupéry    19/607

Szabó Ferenc: A 2000. év nagy jubileuma           44/234

Szabó Ferenc: A betlehemi csillag nyomában                 21/149

Szabó Ferenc: A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus        40/303

Szabó Ferenc: A filozófusok és Jézus Krisztus Istene       43/16

Szabó Ferenc: A katolikus egyház katekizmusa  9/42

Szabó Ferenc: A keresztény aszkézis régen és most       12–13/599

Szabó Ferenc: A kommunizmus fekete könyve – magyarul         49/443

Szabó Ferenc: A közgazdaság és a politika – keresztény szemmel            35–36/275

Szabó Ferenc: A Külhoni Magyar  újságírók I. találkozója         14/858

Szabó Ferenc: A magyar értelmiség hivatásáról  38/761

Szabó Ferenc: A Názáreti Jézus megközelítései   47/3

Szabó Ferenc: A pápa is hasznos lehet a kampányban    14/813

Szabó Ferenc: A pápa magyarországi látogatása mérlegéhez      3/74

Szabó Ferenc: A pápa szentföldi zarándoklata 48/240

Szabó Ferenc: A pápaság: akadály, vagy remény az ökumenizmus útján?           9/24

Szabó Ferenc: A politikai közösség Krisztus fényében    7/291

Szabó Ferenc: A Távlatok főszerkesztőjének válasza  Bulányi Gy.-nek 28/159

Szabó Ferenc: A teljes Prohászkáért      17–18/412

Szabó Ferenc: A tolerancia türelmetlen hívei                   21/126

Szabó Ferenc: A tömegkommunikáció problémáiról       11/366

Szabó Ferenc: A zsinat – harminc év után           26/832

Szabó Ferenc: A zsinat előkészületei        37/603

Szabó Ferenc: A zsinati megújulás apostola, Henri de Lubac S. J.(1896–1991) 3/87

Szabó Ferenc: Archaikus népi imádságok – Erdélyi Zsuzsanna könyvéről 50/642

Szabó Ferenc: Az élő Pilinszky   37/676

Szabó Ferenc: Az emberi élet védelme   4/3

Szabó Ferenc: Az emberi jogok teológiájához      39/14

Szabó Ferenc: Az Eucharisztia az ökumenikus párbeszédben     28/151

Szabó Ferenc: Az Ostpolitik – Casaroli bíboros szemszögéből   49/436

Szabó Ferenc: Békés Gellért halálára       45/463

Szabó Ferenc: Békés Gellért OSB nyolcvanéves                                   22/320

Szabó Ferenc: Bernard Sesboüé, Krisztus pedagógiája    41/514

Szabó Ferenc: Boda László két könyve             22/323

Szabó Ferenc: Boros László, A halál misztériuma 43/156

Szabó Ferenc: Canterbury Szent Anzelm magyarul         20/763

Szabó Ferenc: Casaroli bíboros halálára  41/495

Szabó Ferenc: Claudel, Az angyali üdvözlet         29–30/477

Szabó Ferenc: Yves Congar, Egyház és pápaság           25/711

Szabó Ferenc: Eugen Drewermann: Klerikusok    45/472

Szabó Ferenc: Egy dialógus margójára   47/154

Szabó Ferenc: Egyház és politika           15/93

Szabó Ferenc: Egyházfórum-könyvek    25/719

Szabó Ferenc: Elmer István, A történelem orgonáján Isten játszik          26/880

Szabó Ferenc: Esterházy Péter, Harmonia caelestis        49/ 491

Szabó Ferenc: Etikai támpontok a szekularizált világban   45/323

Szabó Ferenc: Európa új evangelizálása 5/94

Szabó Ferenc: Evangelizálás ma Európában és Magyarországon            5/3

Szabó Ferenc: Faludi lelkisége – sztoikus?         16/242

Szabó Ferenc: Fricsy Ádám (szerk.): Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből 16/270

Szabó Ferenc: Gaál István filmrendező vallomása           5/78

Szabó Ferenc: Gál Ferenc 80 éves                     23–24/547

Szabó Ferenc: Gergely Jenő, A katolikus egyház Magyarországon           41/515

Szabó Ferenc: Gergely Jenő, Prohászka Ottokár           20/769

Szabó Ferenc: Graham Greene halálára 2/58

Szabó Ferenc: Günter Biemer, John Henry Newman? P.Pierre Gautier, Newman et Blondel 2/109

Szabó Ferenc: Halhatatlanság és föltámadás       2/106

Szabó Ferenc: Hamvas Béla és a kereszténység   34/251

Szabó Ferenc: Hit és ész (II. János Pál enciklikája)        42/614

Szabó Ferenc: Horváth Pál, Vallásismeret            32/814

Szabó Ferenc: Huszonöt éve hunyt el Romano Guardini             15/112

Szabó Ferenc: II. János Pál Lengyelországban     45/418

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Párizsban         37/621

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Zágrábban      17–18/572

Szabó Ferenc: In memoriam Gyöngyössy Imre   37/659

Szabó Ferenc: In memoriam Tűz Tamás 6/250

Szabó Ferenc: Integrizmus? (Jáki Sz. és Molnár T. könyvéről)   17–18/477

Szabó Ferenc: Isten visszfénye a másik arcán                 28/251  

Szabó Ferenc: Jegyzet a görögországi keresztényekről     41/496

Szabó Ferenc: Jézus arcai a modern irodalomban           38/791

Szabó Ferenc: József Attila hívő hitetlensége        32/790

Szabó Ferenc: Julien Green és a szeretet vallása 42/662

Szabó Ferenc: Kasper, Walter: Jézus a Krisztus   33/139

Szabó Ferenc: Kassák – klasszikus, vagy modern?        12–13/663

Szabó Ferenc: Katolikus lapokhoz körkérdés, bevezető 33/93

Szabó Ferenc: Katolikusok és ortodoxok          6/226

Szabó Ferenc: Keresztények a világban 1/4

Szabó Ferenc: Kereszténység és liberalizmus      2/96

Szabó Ferenc: Kereszty Rókus, Jézus Krisztus 27/123

Szabó Ferenc: Két klasszikus tomista, Chenu és Maritain  47/169

Szabó Ferenc: Két költőnk-húsvét titka előtt      5/ 87

Szabó Ferenc: Két Sík Sándor-válogatás 34/270

Szabó Ferenc: Kétségbeesés és reménység között         26/866

Szabó Ferenc: Kétszáz éve született Vörösmarty 48/301                                               

Szabó Ferenc: Kilencven éve született Németh László    2/68

Szabó Ferenc: Korszerű dogmatikai kézikönyv  37/820

Szabó Ferenc: Költők és festők között   35–36/505

Szabó Ferenc: Költők között     7/451

Szabó Ferenc: Költők között       31/629

Szabó Ferenc: Költők között (Olvasónapló)        40/325

Szabó Ferenc: König, Franz, Sziklára épült ház  28/255

Szabó Ferenc: Köszöntjük a hetvenéves Valentiny Gézát 35–36/445

Szabó Ferenc: Látlelet a Hit Gyülekezetéről         45/433

Szabó Ferenc: Lelóczky Donát, Hogy életünk legyen       32/811

Szabó Ferenc: Lénárd Ödön könyvei, Keresztény magatartás. 1997/2/21

Szabó Ferenc: Léon, Xavier–Dufour, Evangélium János szerint     39/180

Szabó Ferenc: Lubac, Henri de, Isten útjain         29–30/506

Szabó Ferenc: Magyar írók és költők Isten-élménye      4/95

Szabó Ferenc: Magyarság, liberalizmus, kereszténység   1/95

Szabó Ferenc: Maritain, Jacques, Az igazi humanizmus     35–36/523

Szabó Ferenc: Maurice Blondel időszerűsége     11/410

Szabó Ferenc: Megalakult a magyar Maritain-egyesület  11/413

Szabó Ferenc: Merre és hol tart a magyarországi egyház?            41/465

Szabó Ferenc: Mészöly Miklós metaforái           7/449

Szabó Ferenc: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül? 39/137

Szabó Ferenc: Molnár Tamás, Az egyház, évszázadok zarándoka            39/184

Szabó Ferenc: Móser Zoltán bemutatkozik        8/585

Szabó Ferenc: Mounier, a hősies hit tanúja 50/575

Szabó Ferenc: Nagyböjtben       15/55

Szabó Ferenc: Nemeskürty István, Elrepült a gyors idő  42/693

Szabó Ferenc: Nemeskürty István, Múltunk a jelenben              22/322

Szabó Ferenc: Nemeskürty István, Tüzes józanság 15/134

Szabó Ferenc: Német protestáns teológiai művek magyarul        37/823

Szabó Ferenc: Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról            35–36/479

Szabó Ferenc: Nyíri Tamás, Mélylélektan és ateizmus    19/609

Szabó Ferenc: Olvasónapló         43/143

Szabó Ferenc: Olvasónapló        8/598

Szabó Ferenc: Olvasónapló        14/839

Szabó Ferenc: Olvasónapló         45/461

Szabó Ferenc: Olvasónapló         46/605

Szabó Ferenc: Olvasónapló – naplókról   33/126

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Harcos Ottó emlékezete)     44/309

Szabó Ferenc: Olvasónapló (József Attila, Tűz Tamás)   17–18/458

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Száz éve született Szabó Lőrinc) 48/305

Szabó Ferenc: Ötven éve történt 48/264

Szabó Ferenc: Pál József és Újvári Edit: Szimbólumszótár                      42/694

Szabó Ferenc: Párbeszéd a hit gyülekezetével    19/508

Szabó Ferenc: Pázmány Péter jelentősége a magyar művelődésben          46/502

Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése       44/319

Szabó Ferenc: Prohászka időszerűsége 27/5

Szabó Ferenc: Prohászka misztikája 50/557

Szabó Ferenc: Prokop „sziporkagyűjteménye”   9/115

Szabó Ferenc: Prokop-kiállítás Rómában           6/266

Szabó Ferenc: Reflexiók IX: Pius boldoggá avatása után 50/604

Szabó Ferenc: Református könyvek       19/614

Szabó Ferenc: S. Szabó Péter, Az evangélium és a munka           41/518

Szabó Ferenc: Söveges Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből            15/135

Szabó Ferenc: Széljegyzetek az új médiatörvényhez       28/213

Szabó Ferenc: Személy és szeretetközösség    47/69

Szabó Ferenc: Szennay András, Nyitott kapuk egyháza 25/716

Szabó Ferenc: Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége          38/702

Szabó Ferenc: Szorongás és reménység között (Bernanos)           40/315

Szabó Ferenc: Távlatok   33/111

Szabó Ferenc: Teilhard – az „Új Korszak” előkészítője?            42/684

Szabó Ferenc: Teilhard lelke és lelkisége                        22/252

Szabó Ferenc: Teremtés és fejlődés         29–30/318

Szabó Ferenc: Tíz évvel ezelőtt halt meg Pilinszky János 3/67

Szabó Ferenc: Tolerancia és szabadság tegnap és ma     10/131

         Szabó Ferenc: Tomka Miklós, Csak katolikusoknak                  27/126

Szabó Ferenc: Történelmi időszerűség    7/472

Szabó Ferenc: Új Ember- és Vigilia-könyvek  47/174

Szabó Ferenc: Út a demokráciához        7/427

Szabó Ferenc: Választások előtt (Gondolatok a szabadságról)   16/226

Szabó Ferenc: Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról  38/787

Szabó Ferenc: Verseskötet a szabadságról (Nagy Gáspár kötete) 50/648

Szabó Ferenc: Vigilia-könyvek   23–24/560

Szabó Ferenc: Zsoltárhangon     8/614

Szabó József: Imádságra nevelés a hittanórákon             19/561

Szabó Kornél: Ifjúságról, egyházról        25/670

Szabó László: Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése   34/268

Szabó Lőrinc: Az árny keze  48/309

Szabó Lőrinc: Az Árny keze 48/309                                                                              

Szabó-Pelsőczi Miklós: A világgazdaság gyors változásai a magyar millennium tükrében 48/357

Szabóné Nemesy Krisztina–dr. Szabó Endre: Keglevich atya halálára    2000/3/11

Szántó Imre: A „halál”     31/527

Szántó Konrád: Magyar ferences tegnap és ma (1945–1995)                22/192

Szántó Konrád: Mészáros István legújabb könyvei         14/861

Szathmári Sándor: Ecclesia semper reformanda 3/39

Szathmáry Sándor: Moltmann egyháztana           19/517

Szeghalmi Elemér: Esőáztatta fényösvényeken      31/636

Széll Kálmán: A génorvoslás és a klónozás néhány etikai kérdése 45/335

Széll Kálmán: Az orvos Jézus egykor és ma                   21/14

Széll Kálmán: Farkasszemet nézve a halállal                   28/200

Széll Margit: A monasztikus nevelés a koraközépkorban  34/211

Széll Margit: Bán Endre Emlékkönyv      37/678

Széll Margit: Küldetésünk és beteljesedésünk Krisztusban            29–30/509

Széll Tamás: A lelkiismeret néhány kérdése          31/558

Széll Tamás: Az egyházi iskolák – elavultak?      16/240

Széll Tamás: Az északkelet-amerikai jezsuita missziók kezdete   49/473

Szentmártoni Mihály: . . . és az egyház megy tovább. A lelkipásztori teológia új feladatai 6/156

Szentmártoni Mihály: A gyógyító Jézus nyomában                      21/3

Szentmártoni Mihály: A New Age „lelkiség” útvesztői     19/497

Szentmártoni Mihály: A szenvedésre nincs szavunk         14/764

Szentmártoni Mihály: Gyógyító vallás?    12–13/607

Szentmártoni Mihály: Hit illúziók nélkül   2/26

Szentmártoni Mihály: Útban az életszentség felé  25/638

Szerdahelyi Csongor: Keresztények a közéletben 34/223

Szigeti László: Két lélekbúvár halálára      39/162

Szilas László: Bitskey István, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma 35–36/518

Szilas László: Kaníziusz Szent Péter         35–36/432

Szilas László: Lukács László S. J. (1910–1998)   43/152

Szinódusi üzenet: A megszentelt élet és küldetése az egyházban és a világban 22/16

Szőnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–I.           1/82

Szőnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–II.          2/61

Szőnyi T. Zsuzsa: Két könyv a „Majális” festőjéről 5/84

Szőnyi Zsuzsa emlékezése apjára           17–18/431

Szőnyi Zsuzsa: Márai Sándor sikere Olaszországban        43/139

Szőnyi Zsuzsa: Százéves a film               27/119                       

Szőnyi Zsuzsához, Barankovics István levelei     12–13/510

Szörényi András: Lombikbébi 4/25

Szörényi András: Mire jó a szülészeti genetika?  4/105

Szörényi László: Hunok és jezsuiták       12–13/680

Szörényi László: Megnyitó Piranesi kiállításához 15/116

Szörényi László: Szabó Ferencet kitüntették az Illyés Gyula-díjjal 31/621

Sztrilich Ágnes: Húsvét öröme    16/189

Sztrilich Ágnes: Lélekben és Igazságban             19/538

Sztrilich Ágnes: Új hivatásokat egy új Európa számára      41/492

Szucsák József: Tanítása „Lélek és élet”             10/201

Szuromi Sz. Anzelm: Andrés, Domingo J., Szerzetesjog   44/313

 

Takács Gyula: Boldogok a szegények      35–36/418

Tamás József: Főegyházmegyei zsinat Erdélyben 50/578

Tamás László: Hozzászólás a hittankönyvek kérdéséhez             7/406

Tarbay Ede: Balladaköltészetünk egyedülálló remeklése   44/304

Tarbay Ede: Egy gazdag élet (Prokop Péter új könyvéről)            39/165

Tarbay Ede: Radnóti Miklós – az ember és költészete 50/633

Tardy László: Az egyházi zenéről 44/292

Tarjányi Béla: A Szentírás apostolai        14/850

Tarjányi Béla: Az apostolok meghívása – két nézőpontból            1996/5/3

Tarjányi Zoltán: „Kháron ladikján”           31/580

Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi nevelés         45/354

Tarjányi Zoltán: Szelíd reflexiók a hitoktatásról   16/210

Tarnay Brúnó: Egy recenzió recenziója               22/327

Tarnay Brúnó: Katolicizmus és kultuszok (Kamarás István)        20/767

Tegyey Gábor: Az Európai Katolikus Információs Központ       12–13/589

Teilhard a Gondviselésről           16/157

Teleki Béla: Válaszd az életet!    4/81

Temesi József: Jézus Szíve-tiszteletünk fonákságai            29–30/429

Terlanday Sándorné: Új KALÁSZ          33/115

Ternyák Csaba: „Érdemes volt!” Apor püspök születésének centenáriumára 6/175

Ternyák Csaba: A feltámadás evangéliumának hirdetése 5/53

Ternyák Csaba: A győzelmes szeretet 47/36

Ternyák Csaba: A zsinati korszerűsödés hazánkban (interjú)      14/810

Ternyák Csaba: Ifjúsági katekézis Manilában                 22/263

Ternyák Csaba: Mikor kezdődött Apor püspök boldoggá avatási eljárása?       2/50

Thévenot, Xavier: A bálványtól az ikonig            11/308

Tímár Ágnes. Így élünk mi, ciszterci nővérek Kismaroson          15/73

Tomka Ferenc–Brückner Á. E.: Lelkipásztori tervezés és keresztségi lelkipásztorkodás 5/33

Tomka Ferenc: Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek, világi oktatóknak            15/77

Tomka Ferenc: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?        41/423

Tomka Ferenc: Mikor hatékony a gyermekkatekézis?      39/87

Tomka Ferenc: Mikor köthető egyházi házasság?           9/64

Tomka Ferenc: New Age – új vallási áramlat? 28/195

Tomka Miklós: A keresztények politikai elkötelezettsége Magyarországon         1/35

Tomka Miklós: Az egyházak és a média  33/12

Tomka Miklós: Gondolatok a gyermekimáról 48/230      

Tomka Miklós: Quo vadis, magyar katolicizmus?           5/19

Tomka Miklós: Vallás és párt     15/103

Tóth Sándor: Czigány György, Itt van Pompeji     39/190

Tóth Tibor: Muzslay István, Gazdaság és erkölcs           15/132

Tóth Veremund: Gácser József Imre OSB           1997/5/11

Török Balázs: A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai         49/399

Török Ferenc: A Templom építése          32/800

Török Péter: A Magyarországon bejegyzett kisegyházak 48/290

Török Péter: Bibby, Reginald, Unknown Gods   14/866

Török Péter: Egyház és állam Sturzo szociológiájában 7/316

Török Péter: Fal helyett arányos távolság                       22/297

Török Péter: Főpásztoraink a gazdasági életről, fejlődésről        11/294

Török Péter: Hogyan gondolkodnak az amerikai papok?           21/136

Török Péter: Közép- és kelet-európai egyházi körkép   12–13/561

Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain, vagy a posztmodern kor kezdete után 14/837

Tüskés Gábor: Jezsuita iskoladrámák        32/804

Tüskés Gábor: The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs 48/328

Tüskés Tibor: A félelem és a bűn regénye            35–36/499

Tüskés Tibor: A választás és az erőszak regénye  32/790

Tüskés Tibor: Az árulás regénye 38/796

Tüskés Tibor: Fohász új ezredévért 50/567

Tüskés Tibor: Kosztolányi Dezső apaképe           43/56

Tüskés Tibor: Száz éve született Szabó Lőrinc    49/450

Tüskés Tibor: Takáts Gyula köszöntése 31/626

Tűzkő Lajos: Tíz év után (Emlékezés Nagy Elekre) 50/4

 

Udvardy György: Az újraevangelizálás és a katekézis                 22/270

Udvardy György: Katekizmus, hittankönyv, katekézis    14/802

Udvardy György: Szempontok a katekézis megújításához          16/218

Ugróczky Gyula: A megtalált boldogság            27/51

Unger Zsuzsa: A Gellért-hegytől Szent Gellértig    43/132

Unger Zsuzsa: Az imádság csöndje          37/581

Unger Zsuzsa: Húsvét utáni számvetés      1999/2/2

Unger Zsuzsa: Mit tehetnek a világiak az egyházban?      6/208

 

Vácz Jenő: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok Püspökszentlászlón    11/352

Vágvölgyi Éva:  A boldogság      17–18/325

Vámos Péter: Kína katolikusai az ezredvégen 46/561

Varga B. József: Gondolatok a szentmise áldozati jellegéhez       21/31

Varga József: KALOT 7/346

Varga József: Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon            12–13/477

Varga Károly: A vallásos választó            39/113

Varga László: A befogadott Lelket ki ne oltsátok!            1997/2/11

Varga László: Jézus barátsága     1997/5/9

Varga Nóra: Flannery O'Connor (újra)fölfedezése           40/317

Varillon, François, idézetek         44/248, 303

Varillon, Francois: Szűz Mária. „Fogantatott s Szentlélektől, született Szűz Máriától 26/802

Várkonyi Nándor: Szabó Ferenc, Egy monumentális szellemtörténet         43/154

Várnagy Elemér: A cigányok és a katolikus Egyház        26/825

Várnagy Elemér: Keresztelési szokások a magyarországi cigányoknál     15/86

Vass György: Karl Rahner a püspöki konferenciák és tartományi zsinatok teológiájáról 9/15

Vass Miklós†: Dr. Kovács István            1997/5/13

Vatikáni Rádió:  „Corona Fratrum”        6/281

Vatikáni Rádió: Az Öböl-háború után     2/85

Vatikáni Rádió: Életvédelem, Magyarországon   4/109

Vatikáni Rádió: Európa új evangelizálása            5/131

Vatikáni Rádió: Gyarmatosítás és evangelizálás   8/497

Vatikáni Rádió: II. János Pál pápa Romániában   44/242

Vatikáni Rádió: Útikönyv a magyarországi búcsújáróhelyekről    1/131

Végh László: A teremtő világmindenség 16/158

Végh László: Az univerzum keletkezése és fejlődése         29–30/306

Végh László: Egyház, hierarchia, megmaradás    22/220

Végvári Lajos: Maulbertsch bicentenáriuma        28/246

Végvári Lajos: Munkácsy értékelése      19/596

Végvári Lajos: Szőnyi István művészete  17–18/435

Vencser László–András Imre: Az erdélyi római katolikus egyház            12–13/572

Verbényi  István: „Ezt cselekedjétek. . .”                        28/142

Verbényi István: Helyzetkép a liturgikus megújulásról     26/815

Veres András: A keresztény aszkézis és böjt mai értelmezése     21/84

Veres András: Istenhit és erkölcs a Veritatis splendor tükrében  23–24/333

Veress Péter: Hol tartunk? merre menjünk?         35–36/297

Veronika nővér: O Crux benedicta (Edith Stein) 42/586

Verőcei Gábor: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?        44/240

Vértesaljai László beszélgetése Fellegi Ádám zongoraművésszel   40/331

Vértesaljai László: A II. rendkívüli Európa-szinódus       46/538

Vértesaljai László: A pápa „Európa szívében és hídján”    41/473

Vértesaljai László: A pápa Franciaországban       31/609

Vértesaljai László: Emlékezés Paolo Dezza jezsuita bíborosra  47/121

Vértesaljai László: Godó Mihály atya emlékezete 1997/1/13

Vértesaljai László: Kuba újrafelfedezéséről          39/93

Vértesaljai László: Savonarola boldoggáavatási eljárása   34/266

Vértesaljai László: Stepinac bíboros élete           42/577

Vertse Márta–Storni, Hugo: A latin-amerikai redukciók             8/504

Vertse Márta–Szabó Ferenc: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata          44/265

Vertse Márta–Szabó Ferenc: A Nobel-díjas José Saramago                 42/682

Vertse Márta: „Ecclesia in Africa”                      25/678

Vertse Márta: A II. európai szinódus      42/628

Vertse Márta: A torinói halotti lepel        42/647

Vertse Márta: Az 50 éve független India  37/628

Vertse Márta: Igazságosságot XII. Piusznak!       43/127

Vertse Márta: Lorenzo del Zanna Graham Greene-ről    6/256

Vertse Márta: Mozart, a megtestesülés zenésze  3/72

Vessels, John: La Colombičre Kolos papi szolgálata      6/196

Vida Tivadar: Krisztust hirdetni a feléledt nemzeti öntudat világában       12–13/585

Vinnay István: Az áltudományok bírálatához         32/748

Vizsolyi László: Új Város            33/116

 

Weibl Lipót: „Szomorúságtok örömre fordul”       1996/5/11

Weissmahr Béla: Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat                      21/157

Weissmahr Béla: Megjegyzések a hitről: hit és tapasztalat           2/22

Werth, Joseph: Meghívás Szibériába      6/220

Wojcjechowski, Piotr: Bohócarcú halál    33/30

Worowska, Tereza: „Szelíd erő Lengyelországban”        26/885

Worowska, Tereza: A katolikus egyház a Szovjetunióban     22/292

Worowska, Tereza: A lengyel katolikusokról                 23–24/501

Worowska, Tereza: A Nobel-díjas Wislawa Szymborska költészetérő1 35–36/485

 

XII. Pius két apostoli leveléből részletek (1956)   29–30/489

 

Zauner Éva: Húsz éve halt meg Bálint Sándor 47/47

Zauner Éva: Kardos Klára emlékezete     31/588

Zauner Éva: Segítségnyújtás krízishelyzetekben    43/89

Zauner Éva: Teréz anya mint a Magna Mater archetípusa 40/258

Zombori István: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok          16/251

Zycinski, Józef–Adam Michnik: A kiabálás és az ízlés aránya     12–13/537

 

(R) 150 éve tért meg Newman   25/574

(R) 1848–1998 (Arany János, 1848. november 5.)         39/126

(R) 1999/2 (júniusi) számunkból  43/42

(R) A jó Isten és teremtett világa            16/137

(R) A tekintély ajándéka  44/174

(R) A főpásztor és papsága        25/631

(R) A 45. Frankfurti könyvvásár 15/126

(R) A Család Évének megnyitása           15/51

(R) A Dominus Iesus után 50/596

(R) A Holocaust emlékezete       17–18/377

(R) A holt-tengeri tekercsek       19/496

(R) A jezsuiták rendi nagygyűlése                       21/141

(R) A kairói világkonferencia záródokumentuma 19/516

(R) A katolikus egyház katekizmusa magyarul    20/716

(R) A katolikusok hite    9/117

(R) A keresztény egység napja Pannonhalmán      31/611

(R) A magyar egyházmegyék újjászervezése       11/416

(R) A Magyar Karitász              21/116

(R) A magyar politikai és kulturális helyzetről       43/93

(R) A Pannonhalmi Szemle repertóriuma  43/159

(R) A pápa szinódust megnyitó homíliájából       46/529

(R) A parlamenti választások elé  39/105

(R) A parlamenti választások felé 39/123

(R) A Prohászka-riportokból                 27/12

(R) A Sixtus-kápolna     19/606

(R) A szenvedélybetegek problémái                   23–24/482

(R) A Társadalomtudományok Pápai Akadémiája          15/111

(R) A Távlatok 96/1 számának szerkesztőségi bevezetőjéből      1996/1/3

(R) A Távlatok korábbi számainak témajegyzéke           21/73

(R) A teológus egyházi hivatása  9/39

(R) A világi krisztushívők küldetéséről      1998/1/5

(R) A XV. az ifjúsági világtalálkozó        49/427

(R) Állásfoglalás az eutanáziával szemben           26/860

(R) Amerika kezdeti és mai evangelizálása          8/491

(R) András Imre kitüntetése       17–18/351

(R) Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatása        38/726

(R) Az állam és egyház elválasztása                    26/789

(R) Az Egyház bocsánatkérése 48/177

(R) Az egyház és a fiatalok         25/561

(R) Az egyház megújulása          3/1

(R) Az egyház társadalmi tanítása           12–13/686

(R) Az élet védelme        4/1

(R) Az imaórák liturgiája            7/437

(R) Balassi halálának 400. évfordulója    17–18/457

(R) Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete 29–30/508

(R) Beszélgetés Gyulay Endre püspökkel a szegedi egyházmegyei zsinatról és a magyar egyházi helyzetről 25/625

(R) Betegség – szenvedés – gyógyítás                21/1

(R) Bittsánszky Géza: Hozzászólás Bogár László cikkéhez         48/378

(R) Bolberitz Pál: Elkötelezetten   29–30/509

         (R) Bozsóky Pál Gerő: Keresztes hadjáratok                 27/128

(R) Búcsúzás Ausztriától            6/187

(R) Családkongresszus               4/137

(R) Csángó-magyar okmánytár 4/141

(R) Dokumentumgyűjtemény a cserkészetről        46/627

(R) Dr. Kovács István halála 35–36/441

(R) Egyházi és politikai közösség            20/617

(R) Egyháztörténeti forráskiadványok     37/680

(R) Elhunyt André Frossard                   21/59

(R) Elhunyt Cserháti József püspök        17–18/376

(R) Elhunyt Kalkutta szentje, Teréz anya  37/636

(R) Etikai támpontok keresése               23-24/329

(R) Etikai-erkölcstani könyvjelző                       23–24/559

(R) Európa és a magyarság        12–13/425

(R) Európa-szinódus, II. 46/527

(R) Expo 1996.  17–18/469

(R) Faludi Ferenc           8/610

(R) Felhívás a megfogant emberi élet védelmében 43/62

(R) Florilégium a parlamenti abortuszvitáról        9/85

(R) Fórum a családról, Bevezetés  47/54

(R) Fórum a magyar politikai helyzetről    34/217

(R) Fórum az egyházról              26/721

(R) Fórum az egyházról, szerkesztői bevezetés   28/157

(R) Fórum: I. „Pályamódosító papok”    11/375

(R) Fórum: I. II. „Magyar egyházunk negyven éve – Könyvek és reflexiók”       11/392

(R) Fórum: I. III. „Lehet-e szent, ami rossz?”     11/399

(R) Fórum: I. Milyen egyházat szeretnék?                      21/69

(R) Fórum: II. Vágyak, remények, forgatókönyvek        21/59

(R) Gál Ferenc   9/119

(R) Gereben Ferenc és Tompa Miklós két könyve 48/335

(R) Giordano Bruno máglyahalála  47/118

(R) Glattfelder Gyula élete és munkássága            29–30/444

(R) Gondolat/Szent Gellért         10/252

(R) Guitton, Jean és mások        9/119

(R) Gülch Csaba            9/121

(R) Háború és béke – Amerika 1492–1992       8/489

(R) Háló-találkozó Pannonhalmán 50/582

(R) Halottaink     1996/5/13

(R) Halottaink     1996/6/16

(R) Halottaink     1997/5/15

(R) Halottaink     1998/1/20

(R) Halottaink     1998/2/15

(R) Halottaink     1998/3/14

(R) Halottaink     1999/1/15

(R) Halottaink     1999/3/16

(R) Halottaink    2000/3/14

(R) Halottaink     1998/4/15

(R) Halottaink   2000/1/13

(R) Halottaink 2000/4/7

(R) Halottaink   1997/1/14

(R) Halottaink   1997/2/22

(R) Halottaink 2000/2/13

(R) Halottaink: 5/144; 7/481; 8/616; 10/253

(R) Harminc éve jelent meg a Gaudium et spes  26/836

(R) Haurietis aquas          46/630

(R) Hírmozaik    16/272

(R) Hűséggel és szeretettel         46/631

(R) II. János Pál pápa 3. németországi útja          31/607

(R) In memoriam Frantisek Tomásek     7/396

(R) Interjú dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel   32/762

(R) Isten megosztott népe           19/481

(R) Jáki Szaniszló két könyve     12–13/688

(R) Jegyzet a szárszói táborról    12–13/662

(R) Jegyzet a szárszói táborról    12–13/662

(R) Jegyzetek, könyvismertetések          12–13/543, 548, 559, 571, 603, 631, 662

(R) Jézus Krisztus tegnap és ma             17–18/273

(R) Jezsuita rendgyűlés: Együttműködés a világiakkal küldetésünkben 26/836

(R) Jubileum 1000–2000 46/629

(R) Kaleidoszkóp 9/125

(R) Karácsonyi orgonaszó          9/122

(R) Katolikus Szemle     10/252

(R) Kérdések a gyóntatással kapcsolatban         38/751

(R) Kérdések a gyóntatással kapcsolatban           39/65

(R) Kérdeztek – válaszolunk      9/123

(R) Kerekasztal beszélgetés az egyház-közösség témakörről 20/642

(R) Kerekasztal-beszélgetés        43/101

(R) Keresztény házasság és család         15/1

(R) Keresztény magyarságunk     29–30/278

(R) Keresztény nevelés – keresztény szenvedés 14/689

(R) Keresztény szellemű igazságtétel 48/272

(R) Keresztények a közéletben   7/289

(R) Kerkai Jenő emlékezete                               26/772

(R) Két jezsuita ünnepi köszöntése          43/158

(R) Két könyv a vallásokról       8/611

(R) Két Pázmány-szeminárium Szlovákiában        35–36/466

(R) Kettős ünnep Káldon                                  26/862

(R) Klebelsberg Kunó gróf emlékezete    29–30/444

(R) Kocsis Imre: Lukács evangéliuma                26/882

(R) Korszerű lelkipásztorkodásért          6/145

(R) Könyvekről röviden             22/228, 325

(R) Könyvismertetések   7/477

(R) Könyvjelző   32/815

(R) Könyvjelző   34/271

(R) Könyvjelző   41/436, 461, 485

(R) Könyvjelző   45/477

(R) Könyvjelző   43/34, 92, 131, 159

(R) Könyvjelző   8/615

(R) Könyvjelző              21/159

(R) Könyvjelző (Cser László könyvei)    15/125

(R) Könyvjelző 14/867

(R) Következő számunk tartalmából                  21/105

(R) Közelebb Baróti Szabó Dávidhoz                26/809

(R) Kuba: Egy álom vége           7/433

(R) Kulturális mozaik      5/113

(R) László István püspök (1913–995)               22/304

(R) Lelki Elsősegély Telefonszolgálat      11/362

(R) Lelkiségi szótár         31/655

(R) Lukács evangéliuma hat magyar fordításban 50/654

(R) Magyar folyóiratok, könyvek 50/566, 577

(R) Magyar lelkiállapot – egységkeresés            11/257

(R) Mai írók és gondolkodók      46/629

(R) Márton Áron emlékkönyv     29–30/509

(R) Megalakult az Ottokár Püspök Alapítvány   20/753

(R) Megemlékezés a varsói felkelés 50. évfordulójáról   17–18/595

(R) Merre tart a magyarországi egyház? 10/221

(R) Mészáros István: A Szent István Társulat 150 éve    42/687

(R) Mi a plébánia – az Egyház elképzelése szerint?         42/605

(R) Molnár Tamás          9/118

(R) Napilapok példányszáma                 23–24/456

(R) Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez  21/156

(R) Nem pap hozzászólók           39/65

(R) Nemzetközi Teológiai Bizottság Emlékezet és kiengesztelődés 48/179

(R) Névtelen alkoholisták           11/358

(R) Nyíri Tamás és Gánóczy Sándor köszöntése            4/139

(R) P. Bulányiról és mozgalmáról                       26/764

(R) Palestrina halálának IV. centenáriumára        17–18/438

(R) Pálos Miklós (interjú)           5/109

(R) Papi szinódus a szerzetesekről          19/571

(R) Papok és szerzetesek a náci haláltáborokban 37/638

(R) Papok és szerzetesek Magyarországon        17–18/360

(R) Pázmány Péter Kalauzának facsimile kiadása 45/479

(R) Petruch Antal           9/120

(R) Prohászka tegnap — visszaemlékezések, vallomások           27/12

(R) Püspöki kinevezések            17–18/312

(R) Róma, Vatikán és Jeruzsálem                       22/303

(R) Somorjai Ádám (szerk.): Közép-Kelet-Európa szentje        20/776

(R) Száz éve született Márai 48/301

(R) Szemle könyvekről  11/417

(R) Szent István Társulat            10/250

(R) Szent Kinga születési éve       45/412

(R) Szerkesztőség: összefoglaló bemutatás         46/527

(R) Szerkesztőségi bevezetés       32/659

(R) Szerkesztői bevezetés          25/624

(R) Szerkesztőségi bevezetés                 22/219

(R) Szerkesztőségi megjegyzés Bogár László tanulmányához      48/377

(R) Szerkesztőségünknek megküldött könyvek   6/285

(R) Szerzetesek tegnap és ma                22/161

(R) Szolgálatok az egyházban     9/1

(R) Szőnyi István emlékezete      17–18/431

(R) Taizéi ifjúsági találkozó         15/92

(R) Teilhard és Prohászka az Eucharisztiáról    28/189

(R) Teológiai napok 1995.                     21/140

(R) Tízéves az OLI                    46/577

(R) Tolerancia, szabadság, szabadelvűség          10/129

(R) Tüskés Tibor: Az exponált idő          49/ 495

(R) Udvardy József        9/122

(R) „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!”      5/70

(R) Új evangelizálás 5/1

(R) Új könyv       41/409

(R) Újabb METEM-könyvek     33/151

(R) Újabb Pápai Akadémia        16/169

(R) Útban Európa felé    4/146

(R) Választások után. Szerkesztőségi jegyzet       40/285

(R) Valentiny Géza prelátus (interjú)       14/815

(R) Vallási-kulturális hírek          8/580, 602

(R) Vanyó László (és munkatársak) kötetei          29–30/458