- - -    SZABÓ FERENC BIBLIOGRÁFIÁJA - - -


Összeállította Gyorgyovich Miklós

 

Az alábbiakban csak a szerző fontosabb írásait gyűjtöttük egybe. A különböző folyóiratokban, lapokban megjelent tanulmányok, cikkek közül csak a nagyobb lélegzetűeket vettük fel. Segítségünkre volt a Katolikus Szemle, a Szolgálat, a Vigilia és a Mérleg repertóriuma. Ez utóbbinál a nehézség az volt, hogy a rendszerváltozásig a digest nem jelölte a szerzők nevét. Így ­P. Szabó segítségét kellett igénybe vennem, hogy azonosítsam a főbb szemléket, a néha tanulmánnyá bővült, csoportosított ismertetéseket. Számtalan könyvrecen­ziót ide nem vettünk fel. P. Szabó egyes gyűjtőköteteibe felvett korábban folyóira­tokban megjelent tanulmányokat, néha jelezte a forrást, máskor csak a dátumot.

Az újabb – néha bővített – tanulmánykötetekben is szerepelnek tehát korábbi cikkek.

 

1. Szabó Ferenc könyvei

Mai írók és gondolkodók. Világnézetek harca Louvain, 1963. (2. kiad. uo. 1965.)

Teilhard de Chardin, Párizs–Bécs (Bevezetés a Benne élünk-höz.) 1965, 56 o.

Le Christ créateur chez Saint Ambroise (Doktori disszertáció). Róma, „Augustinianum”. 1968.

Isten barátai. Hitünk korszerű bemutatása. Róma, 1969. (2. kiad. is ugyanakkor, uo.)
Távlatok. Irodalmi és világnézeti tanulmányok. Róma, 1970.
Henri de Lubac az egyházról. (Bevezetés és fordítás) Róma, 1972.
Az ember és világa. (Bevezetés a keresztény antropológiába). Róma, 1974. (2. kiad. is ugyanakkor, uo.)

Párbeszéd a hitről. Irodalmi és világnézeti tanulmányok. Róma, 1975.
Henri de Lubac–Yves Congar, Mai teológusok 1. (Teológiai Kiskönyvtár 1.) Róma, 1976.
A szeretet hullámhosszán. (Miért élünk, miért hiszünk?). Róma, 1977.
Jézus Krisztus megközelítése. (Krisztológiai tanulmányok). Róma, 1978.
A rejtett Isten útjain. (Párbeszéd a hitről, filozófiai és teológiai tanulmányok). Róma, 1980.
Karl Rahner. Mai teológusok 2. (Teológiai Kiskönyvtár 2.) Róma, 1981.
Őszi ámulat. Versek és műfordítások. Róma, 1984.

Jelek az éjszakában. Szellemtörténeti tanulmányok és versek. Róma, 1983.
Teljes évszak. Versek és műfordítások. Róma, 1984.
Szavak forrása csend. Műfordítások. Róma, 1985.
Lélekben és igazságban. Tanulmányok. Róma, 1986.
Az emmauszi úton. Hitünk megalapozása, krisztológia. Róma, 1987.
Szomjúság-forrás. Napló, versek, műfordítások, tanulmányok. Róma, 1989.
A teológus Pázmány. A grazi „theologia scholastica” Pázmány művében. Róma, 1990.
(METEM-könyvek 1.) 2. kiadás: METEM, Budapest, 1998.

Párbeszéd a hitről. Szent István Társulat, Budapest, 1990.

Zsoltárhangon. Zsoltárfordítások és versek. Róma, 1991.

Napfogyatkozás. Kereszténység és modernség. Róma, 1991.(Világnézeti és szellemtörténeti tanulmányok Pázmányról, Teilhardról, Prohászkáról stb.)
Zsoltárhangon. Versek és műfordítások. (A római kiadás új versekkel bővítve.) Budapest, Szent István Társulat, 1993.
„Csillag után”. Istenkeresés a modern irodalomban. Távlatok, Budapest, 1995.
Szomjazod, hogy szomjúhozzalak. Válogatott versek. Budapest, 1995.
Jézus Krisztus. Budapest–Szeged, 1996, Távlatok–Agapé. (Teológiai Zsebkönyvek 12.)
Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek. Távlatok–Korda. Budapest–Kecskemét, 1997.

Két végtelen között Pascaltól Teilhard de Chardinig, Naplójegyzetek és tanulmányok. Távlatok–Korda, Budapest-Kecskemét 1999.

Dienes Valária önmagáról (Mai írók és gondolkodók sorozat 9., bev. tanulmány és válogatás) Agapé, Szeged, 2001. 
Keresztények az ezredfordulón (tanulmányok),
Távlatok 2001.

Szavak alkímiája. Válogatott műfordítások, Szent István Társulat, 2002.

Két kiáltás között. Válogatott és új versek, Agapé, Szeged, 2002.

Tajtékzó idő. Új versek. Távlatok–Szent Gellért, 2003.

Keresztény gondolkodók a XX. században. Írók, filozófusok és teológusok portréi. Agapé, Szeged 2004.

Paul Claudel: Kantáta három hangra és más költemények. Új Ember Kiadó, 2005.

Prohászka Ottokár: Az élet kenyere. A Székesfehérvári Püspökség kiadása, 2005.

Teilhard de Chardin: Az Isteni Milliő. Szent István Társulat, 2005.

Ez a mi hitünk. Új Ember Kiadó, 2005.

Csillagfényben. Protrékötet Szabó Ferenccel. (Bodnár Dániel) Jel Kiadó, 2005.

Pozsonytól-Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken. Glória, 2005. 

Új távlatok, Válogatott irodalmi, művelődéstörténeti és teológiai tanulmányok. Éghajlat könyvkiadó 2011.

 

2. Másokkal együtt:

(szerkesztés, összeállítás, fordítás, tanulmány)
Ábrahámtól Jézusig. (Bevezetés a Bibliába). Róma, 1976.
Életadó Lélek. (Bevezetés a keresztény hitéletbe). Róma, 1980.
F. Varillon, Isten alázata és szenvedése. Róma, 1982. (Bev. tanulmány és fordítás, 2. kiad.: SZIT, 2002)

Uram, irgalmazz! Négysorosok. (Prokop Péter festményeivel) Róma, 1983.
Xavier Léon-Dufour: Biblikus Teológiai Szótár. Budapest, 1983.
Pázmány Péter. Válogatás műveiből. (Szerk. és bevezető tanulmány: Szabó Ferenc és Őry Miklós) 1–3. köt., Szent István Társulat. Budapest 1983.

Vallomások Teilhard-ról. (Fordítás és tanulmány) Róma, 1984. Ebben saját vallomása: Negyedszázados párbeszéd, 306–339.
Jézus Krisztus tegnap és ma. Tanulmány. Szerkesztés és fordítás. Róma, 1985.
Szabó Ferenc–Lukács László: Autour de la nomination de Péter Pázmány au siège primatial d'Esztergom (1614–1616). In: Archivum Historicum Societatis Jesu, 54 (1985) 77–148. (Ennek rövidített és átdolgozott változata magyarul Lukács Lászlótól a Pázmány Péter emlékezete c. gyűjtőkötetben).
Pázmány Péter emlékezete. (Szerkesztés és tanulmány: Pázmány hitelemzése a grazi De Fide-traktátusban.) Róma, 1987.
Szabó–Triznya: Mielőtt szürkülnek a színek. (Versek és akvarellek). Róma, 1987.
Mauriac önmagáról. Róma, 1987. (Mai írók és gondolkodók 1)
Marcel önmagáról. Róma, 1988. (Mai írók és gondolkodók 2)
Személy, házasság és család. Róma, 1988. (Szerk. és tanulmány)
Arcod keresem. Istenkeresők vallomásai. Róma, 1988. (Vál. és ford.)
Hans Urs von Balthasar. Róma, 1989. (Mai írók és gondolkodók 3)
F. Varillon önmagáról. Róma, 1990. (Mai írók és gondolkodók 4)
Y. Montcheuil S. J. Világ világossága. (fordítás, bevezetés) Szent István Társulat, 1994. R. Schneider önmagáról. Szent István Társulat, 1994. (Mai írók és gondolkodók 5)
P. Emmanuel önmagáról. Szent István Társulat, 1995. (Mai írók és gondolkodók 6)

Teilhard de Chardin önmagáról. Agapé, Szeged, 1999. (Mai írók és gondolkodók 7)
Prohászka önmagáról. Agapé, Szeged, 1999. (Mai írók és gondolkodók 8)
Prohászka ébresztése. (Szerk. és tanulmány: Prohászka és a modernizmus.) Távlatok.
Budapest, 1996.

Prohászka ébresztése. II. Távlatok (Szerk. és tanulmány: Eszméletcsere – (Dienes Valéria – Bergson – Prohászka – Teilhard.) Budapest, 1998.

Prohászka Ottokár. (Szerk. és tanulmány) Budapest, Agapé, Szeged, 2002.

Magyar európaiság–európai magyarság. Millenniumi konferencia, Budapest, 1999. nov. 19–20. (Szerk. és tanulmány: Pázmány Péter jelentősége a magyar művelődés történetében)

Szabó–Miletics–Móser: De profundis Agapé 2000. (Versek és képek)

Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség. Bevezető tanulmány. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.

Molnár Antal - Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete. Budapest, 2010, A Távlatok 2010/3–4. száma]

 

2a) Szerkesztői-írói munkák:

Teológiai Kiskönyvtár sorozat kötetei 1–35.
Teológiai Zsebkönyvek sorozat kötetei 1–14.
Mai írók és gondolkodók sorozat kötetei 1–9.

Hitvédelmi füzetek 1–25, ezekből saját műve az 1–3; 9–10; 15–16; 22–25. füzetek.

Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek 1–3. Második, javított kiadás: Szeged–Székesfehérvár 1997.

»Anima-Una« könyvsorozat a jezsuitákról, a jezsuita rendről 1–14.

 

3. Folyóiratok: a tanulmányok megjelenése időrendjében

Katolikus szemle

Camus különös istentagadása. 12 (1960) 181–186.

A mai ember világnézeti válsága. 13 (1961) 165–174.

Jegyzetek az esztétikai élmény kérdéséhez. 13 (1961) 91–98.

Babits Mihály útja. 14 (1962) 258–270. Helyesbítés. 15. sz. 79. o.

Egy keresztény evolucionista 14 (1962) 39–48.

Babits a halál pitvarában. 16 (1964) 298–311.

A mai katolikus filozófia. Ahogy egy marxista látja. 17 (1965) 5–19.

Szabó Ferenc írása Teilhard de Chardinről. (Szabó Ferenc: Teil­hard de Chardin. Bevezetés Az isteni miliőhöz.) 17 (1965) 19.

Személy és társadalmiasulás Teilhard szemléletében. 17 (1965) 193–208.

Rimbaud olvasása közben. 18 (1966) 355–361.

Teilhard de Chardin magyarul. (Teilhard de Chardin: Benne é­lünk (Az isteni miliő). Fordította P. Rezek Román O.S.B.) 18 (1966) 90–91.

Baudelaire Isten és sátán között. 19 (1967) 250–260.

Párbeszéd keresztények és marxisták között 19 (1967) 116–124.

Prohászka  „egzisztencializmu­sa”. 19 (1967) 5–16.

Thurzó Gábor Szentje. (Thurzó Gábor: A Szent) 19 (1967) 93–95.

A pápa körlevele a születésszabályozásról. (VI. Pál pápa: Humanae vitae.) 20 (1968) 261–264.

Bergson „Isten”-e (Sándor Pál: Henri Bergson filozófiája.) 20 (1968) 92–94.

Gyergyai Albert hetvenöt éves. (Gyergyai Albert: Kortársak.) 20 (1968) 88– 90.

Párbeszléd a nem hívőkkel. 20 (1968) 269–273.

Romano Guardini 1885–1968. 20 (1968) 373–375.

Az istenkereső Ady. 21 (1969) 77–80.

Lehet-e hinni a XX. században? 21 (1969) 289–295.

Rónay György versei. (Rónay György. A tenger pántlikái.) 21 (1969) 183–186.

Teilhard antológia magyarul. (Teil­hard de Chardin: Hit az ember­ben. Fordította Dienes Valéria. A bevezetőt írta Rónay György.) 21 (1969) 381.

Új magyar teológiai könyvek. (Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség. P. Rezek Román for­dítása.) 21 (1969) 87–88.

F. Mauriac 1885–1970. 22 (1970) 280–283.

Köszöntjük a 75 éves Mécs Lászlót. 22 (1970) 25.

Pázmány, a teológus. 22 (1970) 304–309.

Samuel Beckett, avagy Isten távolléte. 22 (1970) 91–93.

Igazságosság a világban. 23 (1971) 361–364.

Marcel Proust Isten előtt. 23 (1971) 277–280.

Németh László, avagy a ’céltalan üdvösség’ 23 (1971) 372–375.

Babits a katolicizmusról. Jegyzetek Kardos Pál monográfiájához. (Kardos Pál: Babits Mihály.) 24 (1972) 364–367.

Mécs László válogatott versei. (Mécs László: Aranygyapjú. Válogatott versek. 1923–1969. 21 (1972) 89–91.

Újabb Teilhard fordítás. (Teilhard de Chardin: Az emberi energia. Fordította P. Rezek Román O.S.B.) 24 (1972) 94.

A keresztény gondolat és imád­ság mestere. Jacques Maritain (1882–1973). 25 (1973) 97–101.

Beszélgetés Prokop Péterrel. 25 (1973) 190–191.

Gabriel Marcel, a keresztény gondolkodó (1899–1973). 25 (1973) 315–318.

Julien Green, a láthatatlan tanúja. 25 (1973) 52–59.

Kodolányi János Jézus-regénye. (Kodolányi János: Én vagyok.) 25 (1973) 170–173.

Pilinszky újabb versei. (Pilinszky János: Szálkák.) 25 (1973) 323–326.

A vallás – ópium a népnek? 26 (1974) 250–262.

Egy keresztény filozófiatörténet otthon. (Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése.) 26 (1974) 334–335.

Emberi jövő és keresztény re­ménység. 26 (1974) 1–12.

Rónay György hatvan éves. 26 (1974) 75–77.

Magyar teológiai évkönyv. (Teo­lógiai évkönyv 1975. Szerkesz­tette Cserháti József)

„A fények rézsut esnek” Puszta Sándor 65 éves. 28 (1976) 368–371.

A belső örökkévalóság. (Vasadi Péter: Ének a szomjúságról.) 28 (1976) 275–277.

II. Rákóczi Ferenc emlékezete. 28 (1976) 105–107.

Pázmány Péter egy újonnan felfedezett munkája. (Pázmány Péter: Krisztus látható egyházáról, Diatriba Theologica. Bevezetéssel, kiadja Őry Miklós) 28 (1976) 189.

Saint-John Perse kozmikus költészete. 28 (1976) 150–153.

Ady Endre hite. Születésének 100. évfordulójára. 29 (1977) 363–366.

Kádár János VI. Pál pápánál 29 (1977) 156–158.

Prohászka, a próféta és a reformátor. 29 (1977) 97–105.

Rónay György: (1913–1978) 30 (1978) 172–175.

Számot adni reménységünkről. 30 (1978) 294–306.

Mécs László (1895–1978) (1979) 35.

Pázmány Péter prédikációi. (Bitskey István) (1979) 371.

Új katolikus dogmatika magyarul. (Előd István) (1979) 269.

„Tiszta szívvel” –József Attila emlékezete (1980) 141.

Az egyház mai válsága. (1980) 10.

J-P. Sartre, avagy a szabadság útja (1980) 180.

Csontváry a „Magányos cédrus” (1981) 86.

In memoriam Pilinszky (1921–1981) (1981) 319.

A fiatal Babits költészete (Rába György) (1982) 79.

Paul Claudel magyarul. (1982) 383.

Illyés Gyula halálára (1983) 97.

A földi haza teológiájához (1983) 122.

Babits Mihály választása – A költő születésének centenáriumára. (1983) 309.

Marxizmus és kereszténység (1984) 19.

Karl Rahner életműve (1904–1984) (1984) 251.

Magyar filozófia a XX. században (Hanák Tibor) (1984) 91.

„Jób lázadása” Rómában (Gyöngyössy Imre) (1984) 100.

Triznya Mátyás akvarelljei (1984) 291.

Prokop Péter köszöntése (1984) 378.

Pierre Emanuel (1916–1984) (1985) 17.

Pázmány ébresztése (1985) 273.

F. Mauriac (1885–1985) (1985) 369.

Simone de Beauvoir halálára (1908–1986) (1986) 175.

Katolikus–marxista szimpozion Budapesten (1986) 378.

Pázmány Péter emlékezete (1987) 1 és u.ezen a címen (1988) 85.

Száz éve született Bernanos (1988) 174.

Ionesco istenkeresése (1988) 269.

Vasadi Péter költészete (1989) 91.

Beszélgetés egy magyar író-házaspárral (1989) 350.

Rónay naplóját olvasva (1990) 186.

 

Mások Szabó Ferencről

Békés Gellért: Egy keresztény antropológia. (Szabó Ferenc: Az ember és világa.) 21 (1969) 187.

Békés Gellért: A Biblia legszebb lapjai. (Ábrahámtól Jézusig. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Szabó Ferenc és Puskely Mária) 28 (1976) 378–379.

Békés Gellért: Két világnézeti könyv. (1. Szabó Ferenc. Távlatok. ) 23 (1971) 93.

Hegyi Márton: Világnézeti Távlatok (Szabó Ferenc: Távlatok) 23 (1971) 285.

– Hívő és hitetlen humanizmusa. (Szabó Ferenc: Világnézetek harca.) 15 (1963) 237.

 

Szolgálat

(Jelölés: füzet száma/oldalszám)

Új irányzatok a lelki élet teológiájában 1/5.

Hit és keresztény élet 6/30.

Jézus Krisztus az Istenember 20/5.

A francia munkásmisszió kezdetei 31/57.

Prohászka lelke és lelkisége 36/50.

A mai ember Isten-keresése 41/27.

Giorgio La Pira 44/45.

Szent Ambrus katekézisei 50/85.

Daniel-Rops, Jézus és egyháza szeretetének tanúja 51/51.

Jézus Krisztus Istene 54/13.

Egy mai lelki mester: François Varillon SJ 55/45.

Gilbert Cesbron tanúságtétele 60/42.

Emmanuel Mounier hite és hősies humanizmusa 63/40.

„Harmadik út”? 70/47.

A keresztény lelkiség alapjai Pázmány Péternél 73/30.

Testben való létünk 79/5.

Feltételek nélkül (Y. de Montcheuil) 82/35.

A „kölni nyilatkozat” és ami mögötte van 85/82.

A kétségbeesett remény prófétája 87/53.

Materializmus és keresztény értékek 88/24.

 

Mérleg

Blondel és az immanencia módszere 1970/2, 165–178.

Gabriel Marcel egzisztencializmusa 1974/1, 59–75.

Újabb krisztológiai irányok 1975/1, 72–90.

Hit és megtérés Bultmann művében 1976/4, 360–375.

Jézus Krisztus tegnap és ma (Újabb krisztológiai művek) 1972/1, 72–90; 1978/2, 160–184.

Interjú X. Léon-Dufourral 1977/1, 8–18.

Interjú Paul Ricoeur-rel 1978/3, 204–220.

Viták Küng körül:

 Kereszténynek lenni Küng szerint 1975/3, 255–264.

 Viták a Christ sein-ről 1977/1, 63–84.

A 80 éves H. de Lubac  életműve 1976/4, 304–313.

A modernista válság tegnap és ma 1983/1, 64–80.

Túl a nihilizmuson 1989/4, 413–430.

A teológia új korszaka felé? Módszer és igazság a mai teológiában 1987/4, 374–392.

A filozófusok és Jézus Krisztus Istene. 1985/2, 154–179.

M. Foucault életművének megközelítése 1988/4, 415–433.

Krisztus és megváltó műve. (Eszmetörténeti bevezetések.) 1990/4, 414–422.

Julien Green naplói, XII–XIV. 91/1, 81–84.

Claudel levelezése 1991/1, 84–86.

Protestáns teológia. (Barth, Bultmann, Thilicke, Jüngel, Pannenberg) 92/3, 297–308.

A názáreti JézusIsten Krisztusa. (Krisztológiai könyvek.) 1993/2, 185–194.

„Az ember, aki Istentől jött.” (J. Moingt SJ 'narratív' krisztológiája.) 1994/4, 437–444.

Kedvenc könyve(i)m: (Varillon) 1997/1, 72–76.

Hans Urs von Balthasarról 1975/4, 354–372; 1986/2, 156–172; 1989/1, 68–73; 1998/4, 453–457.

Egy évszázad, egy élet: Jean Guitton (1901–1999) 1999/1, 88–92.

Jézus Istene. J. Moingt kísérlete. 2003/4, 448–455.

„Modernizmus” 2001/2, 211–224.

 

Vigilia

Az emberi dráma – egzisztencialista szemmel. 1973. 806-810.

Maurice Blondel és a cselekvés dialektikája 1969. 517-521.

A halál teológiája Karl Rahnernél. 1972. 737-744.

H. de Lubac 80 éves. 1976. 240-245.

„Jézus Krisztus az úr.” Krisztológiai megfontolások. 1981. 776-781.

A Laborem exercens enciklika visszhangja. 1982. 595-600.

Jacques Lacan (1901-1981). 1983. 228-230.

„Csillag után”. B. M. születésének 100. évfordulójára. 1983. 921-930.

Istenkeresés vagy értelemkeresés? 1971. 709-710.

A hitvédő és teológus Prohászka. Jegyzetek P. „modern katolicizmushoz.” 1974. 806-812.

Hozzászólás P.-hoz. 1974. 211-212. [Elhangzott a Vatikáni Rádió magyar adásában.]

Bergson útja az evangéliumok Krisztusa felé 1985. 1-10.

A felszabadulás teológiája 1985. 265.

II. János Pál pápa apostoli útjai. 1987. 626.

Boldog Rupert Mayer SJ 1988. 541-544.

Pázmány szeretetének kettős fókusza 1988. 840-847.

Claudel „megtérései” 1989. 364-365.

Egyházunk a korfordulón 1991. 14-20.

Kereszténynek lenni itt és most 1991. 263-264.

Emberi jövő és keresztény reménység 1991. 722-725.

Ki a katolikus? 1992. 756-759.

A karácsony – számomra 919-920.

A Vigilia indulása 1995. 92-98.

A II. vatikáni zsinatról 1995. 947-948.

Prohászka, a szociális apostol 1997. 735-741.
Julien Green halálára (1900-1998) 1999. 122-124.

Hétköznapi kereszténység? 2002. 922-924.

Szabó Ferencről:

Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Sz. F. (Róma). 1983. 26-32..

[Rónay László] Siki Géza: A szeretet jegyében. 1978. 343-344. [Sz. F.: A szeretet hullámhosszán]

[Rónay László]: Sz. F.: Őszi ámulat. 1983. 23. [Versek, műfordítások]

Ötvenéves a Vatikáni Rádió. 1981. 352-354.    

[Rónay László] Szabó Ferenc: Szavak forrása csend 1985. 1001-1003.

[Bitskey István] Szabó Ferenc: A teológus Pázmány 1990. 793-794.

[Kabdebó Lóránt] Beszélgetés Szabó Ferenccel 1993. 223-229.

[Rónay László] Szabó Ferenc: „Csillag után” 1995. 552.

[Stahl Ervin] Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése 1996. 560.

[Lukács László] Szabó Ferenc: Láng az őszutóban 1998. 237.

[Stahl Ervin] Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése II. 1998. 876-877.

 

Távlatok

Az egyház szociális tanítása     1/124.

Félbemaradt reformkor     1/126.

Prohászka Ottokár, Modern katolicizmus     1/127.

Paul Verlaine, Jóság        28/240.

 „Íme, egyszerre Valaki lettél!”     2/3.

„Nem halok meg. . .”    31/515.

„Veritatis splendor”    14/771.

50 éve halt meg Saint-Exupéry    19/607.

A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus     40/303.

A filozófusok és Jézus Krisztus Istene    43/16.

A katolikus egyház katekizmusa    9/42.

A keresztény aszkézis régen és most     12–13/599.

A kommunizmus fekete könyve – magyarul    49/443.

A közgazdaság és a politika – keresztény szemmel    35–36/275.

A magyar értelmiség hivatásáról    38/761.

A Názáreti Jézus megközelítései   47/3.

A pápa magyarországi látogatása mérlegéhez    3/74.

A pápa szentföldi zarándoklata 48/240.

A pápaság: akadály, vagy remény az ökumenizmus útján?     9/24.

A politikai közösség Krisztus fényében     7/291.

A teljes Prohászkáért    17–18/412.

A tolerancia türelmetlen hívei        21/126.

A tömegkommunikáció problémáiról    11/366.

A zsinat – harminc év után    26/832.

A zsinati megújulás apostola, Henri de Lubac S. J. (1896–1991)    3/87.

Archaikus népi imádságok – Erdélyi Zsuzsanna könyvéről 50/642.

Az élő Pilinszky    37/676.

Az emberi élet védelme     4/3.

Az emberi jogok teológiájához    39/14.

Az Eucharisztia az ökumenikus párbeszédben    28/151.

Az Ostpolitik – Casaroli bíboros szemszögéből    49/436.

Békés Gellért halálára    45/463.

Bernard Sesboüé, Krisztus pedagógiája     41/514.

Boros László, A halál misztériuma    43/156.

Casaroli bíboros halálára    41/495.

Claudel, Az angyali üdvözlet    29–30/477.

Yves Congar, Egyház és pápaság    25/711.

Eugen Drewermann: Klerikusok    45/472 .

Egyház és politika    15/93.

Esterházy Péter, Harmonia caelestis    49/491.

Etikai támpontok a szekularizált világban     45/323.

Európa új evangelizálása     5/94.

Evangelizálás ma Európában és Magyarországon     5/3.

Faludi lelkisége – sztoikus?     16/242.

Gaál István filmrendező vallomása    5/78.

Gál Ferenc 80 éves        23–24/547.

Gergely Jenő, Prohászka Ottokár    20/769.

Graham Greene halálára     2/58.

Halhatatlanság és föltámadás     2/106.

Hamvas Béla és a kereszténység    34/251.

Hit és ész (II. János Pál enciklikája)    42/614.

Huszonöt éve hunyt el Romano Guardini     15/112.

In memoriam Gyöngyössy Imre    37/659.

In memoriam Tűz Tamás    6/250.

Isten visszfénye a másik arcán        28/251.

Jézus arcai a modern irodalomban    38/791.

József Attila hívő hitetlensége     32/790.

Julien Green és a szeretet vallása    42/662.

Kasper, Walter: Jézus a Krisztus    33/139.

Kassák – klasszikus, vagy modern?     12–13/663.

Katolikusok és ortodoxok    6/226.

Keresztények a világban     1/4.

Kereszténység és liberalizmus       2/96.

Két klasszikus tomista, Chenu és Maritain  47/169.

Kétségbeesés és reménység között     26/866.

Kétszáz éve született Vörösmarty 48/301.    

Kilencven éve született Németh László    2/68.

Korszerű dogmatikai kézikönyv    37/820.

Látlelet a Hit Gyülekezetéről    45/433.

Lénárd Ödön könyvei, Keresztény magatartás. 1997/2/21.

Léon, Xavier–Dufour, Evangélium János szerint     39/180.

Magyar írók és költők Isten-élménye     4/95.

Magyarság, liberalizmus, kereszténység     1/95.

Maritain, Jacques, Az igazi humanizmus    35–36/523.

Maurice Blondel időszerűsége     11/410.

Merre és hol tart a magyarországi egyház?    41/465.

Mounier, a hősies hit tanúja 50/575.

Német protestáns teológiai művek magyarul    37/823.

Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról    35–36/479.

Olvasónapló (József Attila, Tűz Tamás)     17–18/458.

Olvasónapló (Száz éve született Szabó Lőrinc) 48/305.

Ötven éve történt 48/264.

Párbeszéd a hit gyülekezetével     19/508.

Pázmány Péter jelentősége a magyar művelődésben        46/502.

Prohászka ébresztése    44/319.

Prohászka időszerűsége        27/5.

Prohászka misztikája    50/557.

Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége    38/702.

Szorongás és reménység között (Bernanos)     40/315.

Teilhard – az „Új Korszak” előkészítője?    42/684.

Teilhard lelke és lelkisége        22/252.

Teremtés és fejlődés    29–30/318.

Tíz évvel ezelőtt halt meg Pilinszky János    3/67.

Tolerancia és szabadság tegnap és ma    10/131.

Tomka Miklós, Csak katolikusoknak        27/126.

Történelmi időszerűség    7/472.

Út a demokráciához    7/427.

Választások előtt (Gondolatok a szabadságról)    16/226.

Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról    38/787.

Verseskötet a szabadságról (Nagy Gáspár kötete) 50/648.

 

A Távlatok 51–63. sz.-iban megjelent cikkek év- és oldalszám

feltüntetésével:

„Ki nekem Jézus?” Egyetemi hallgatók vallomásai  2003/210.

 „A gondolkodás és az imádság mestere”  2003/469.

„Emelkedő nemzet” (Az országgyűlési választások után)  2002/301.

„Haza, a magasban”  2002/444.

150 éve született Csontváry  2003/70.

A keresztények közéleti felelőssége  001/501.

A magyarok ezer esztendeje Rómában 2001/480.

A személy méltósága és az élet védelme 2003/ 3.

A szenvedésmisztika és az archaikus imádságok 2003/128.

A. Szolzsenyicin 85 éves 2004/94.

Az isteni és emberi szó szolgája  2001/659.

Európa a nizzai Egyesült Európa-csúcs után  2001/69.

Federico Fellini  2003/453.

Gilson, Étienne: A középkori filozófia szelleme  2001/489.

H. Weber korszerű erkölcsteológiája  2003/316.

Háború és béke a globalizálódó világban  2003/147.

Henri de Lubac az Egyházról  2003/348.

Hol tart a zsinati megújulás?  2002/343.

J. Maritain politikai filozófiája 2004/3.

Jean-Yves Lacoste: Dictionnaire critique de Théologie  2002/321.

Jézus Krisztus Istene  2002/199.

Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat  2002/610.

Madách Tragédiája – Isten nélkül  2002/313.

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai  2001/425.

Mészáros István: Mindszenty és az „Ostpolitik”  2002/181.

Mindszenty és a keleti politika  2003/135.

Newman időszerűsége 2001/208.

Szennay András: Visszatekintés 2002/182.

Új könyv a jezsuiták történetéről  2003/472.

Újabb magyarra fordított Jézus-könyvek 2002/177.

Újabb támadás Prohászka ellen 2004/112.

Úton Isten felé  2003/628.

Vanyó László 60 éves  2002/213.

Varga Imre–Pintér Zsuzsanna: Történelem a színpadon 2001/616.

XII. Piusz és a holokauszt  2002/629.

Sz F–András Imre: A magyar egyház az ezredfordulón 2001/6.

A társadalom misztériuma és a történelem értelme 64/168.

Cser László halálára 64/275.

Dékány Endre halálára 64/281.

Tájékoztató a francia katolicizmusról 65/335.

Prohászka és Nietzsche 65/373.

 

3a) Egyéb katolikus folyóiratok:

A strukturalizmus és a ker. hit értelmezése, Teológia, 1970/3–4.

Isten titkának megközelítése Teológia, 1984/3.

 Jézus a mai irodalomban. Igen. 1990. I. 17.

Párbeszéd a hitről. 1–3. Igen 1990. VI. 22.; VII. 6.; VII. 20.

Néhány vonás századunk szellemi körképéhez. In: Egyházfórum, 2000/5, 3–6.

 

3b) Egyéb világi lapok: 

Vallomás a kassai Ulyssesről, Márai megváltáskeresése, Új Írás 1990, 5/87–93.

Marxizmus és keresztény értékek, Látóhatár, 1991/3, 198–219, átvéve a Szolgálat 1990. karácsonyi számából.

Zrínyi megváltáshite. Irodalomismeret, 1993. július, 20–23.

In memoriam Pilinszky. Irodalomtörténet. 1993/1–2. 265–279.

A költő és a keresztrefeszített. Pilinszky és Simone Weil. Orpheus, 13. szám.

1993, 90–94. = Parnasszus. 1997. december, 104–109.

A barokk szellemiség és stílus szellemtörténeti hátteréhez. Elhangzott Az iskoladráma és a barokk című konferencián Egerben, 1994. szept. 1. In: Irodalomtörténet, 1995/2–3. 318–325.

Kétségbeesés és reménység között. A történelem vége Madáchnál és az ezredvégen. In: Palócföld, 1996/1, 84–92.

A házasság és a család az újszövetségben. In: Vasi Szemle, LI. évf. 6. szám (1997) 705–709.

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván: Hazajöttünk hát...hazajöttünk? 12 beszélgetés. Beszélgetés Szabó F. jezsuita atyával. Tárogató, Bp, 1998. 56–64. (Előzőleg: Árgus 1997/2, 55–59.)

Látomás és teremtés a művészetben és a költészetben. Árgus, 1999/1, 4–5.

A modern szorongás. Pascal–Baudelaire–Babits. In: Literatura. 1999–4, 355–380.

A sztoicizmus befolyása Pázmány prédikációira, in: Kortárs 2001/11, 61–68.

Barjona. Sartre fogságban írt karácsonyi misztériumjátéka. Nagyvilág, 2003/12, 982–994.

André Gide és köre – ahogy Németh Andor látta. (Előadás a „Németh Andor idézése” c. konferencián, in: A kétpúpú teve hátán, Európai Kulturális Füzetek, 14–15. Újvilág, 2004, 157–167.

 

4. Konferenciák gyűjtőkötetekben (Iskoladrámák, Hungarológia, Hévíz, Pázmány stb.)

A keresztény pedagógia perszonalista megközelítése. In: Keresztény pedagógiai nyári egyetem. Balatonberény, 1993, 2–25.

Szent Pál Athénban. Az areopáguszi beszéd (ApCsel 17,16–34). In: Az Apostolok Cselekedetei. Biblikus konferencia, Szeged 1993. (Szerk. Benyik) 37–44.

Maritain teljes humanizmusa. Ember–társadalom–hit. Jacques Maritain tomista humanizmusa. Nyíregyháza, 1996. 53–59.

Rónay György (1913–1978). Az ember és az író portréjához. In: Az idő élén jártak.

Kereszténydemokrácia Magyarországon (1944–1949). Barankovics Alapít­vány, Bp. 1996, 78–91.

Prohászka és a modernizmus. (Előadás Miskolcon.) In: Jezsuiták küldetése. (Szerk. Nemeszeghy Ervin.) Korda, Kecskemét 1998, 209–227.

Isten halála – avagy Isten időszerűsége. (Vallás – új vallási jelenség) in: Gyökér és gyümölcs Nemeshegyi Péter köszöntése Zsámbék, 1998, 277–292.

Földi és égi szerelem. In: Hit, vallás, kultúra. (Szerk. Nemesszeghy Ervin.) Korda, Kecskemét, 1999, 173–203.

 

4a) Pázmányról és más(ok)ról

 

Pázmány Péter és a katolikus megújulás SMIKK, 1983. okt. in: Gesta Hungarorum I. 108–123. 

A jezsuita iskoladrámák szellemtörténeti helyzete. In: Iskoladráma és folklór. Debrecen, 1989, 15–23.

Pázmány Péter az európai szellemáramlatok közvetítője, Hungarológiai Kongr. 1991. augusztus, Szeged. in: Régi és új peregrináció I, Budapest–Szeged 1993, 347–362.

Pázmány théologien, in: Folia Theologica vol. 1. Budapest. 1990. 44–62.

Németh László hite. In: Az író rejtettebb birtokán. Írások Németh Lászlóról. Megemlékezések 1991 áprilisában. – Németh L. Társaság és Vörösmarty Társaság, 1992. 20–36.

A „Verbum”-tól az „Imago”-ig. (J–M. Valentin a német nyelvű jezsuita iskola­drámákról.) Noszvaji előadás. In: Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. (Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna és Kilián István Debrecen, 1993, 119–124.

Pázmány Péter és kora. Barokk konferenciák II. Jezsuiták Magyarországon. Eger, 1994. jún. 3–4.

Péter Pázmány. Magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai

Pázmány Szent Tamás értelmezője a Theol. Scholasticában in: Pázmány Péter és kora (Konferencia Piliscsabán 1998. máj. 21–23), Szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, 2001, 7–15.

Deux théologiens du renouveau catholique aux XVI–XVIIe siècles: Roberto Bellarmino et Kongresszus előadásai, Róma–Nápoly, 1996. szept. 9–14). I. köt. 248–255. (Budapest–Szeged 1998)

Pázmány Péter jelentősége a magyar művelődés történetében. In: Deo gratias. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a nagyszombati egyetem millenniumi ünnepi találkozója 2001. febr. 2–3.) Esztergom–Piliscsaba, 2003, 24–29, szlovák for­dítása: 30–35. – Ugyanitt méltatás, szlovákul. Szabó Ferenc: A teológus Pázmány c. művéről J. Simonćićtól: 36–38.

A kis herceg bölcsessége. – Az 1996-os szegedi konferencia: „Egy szöveg megközelítései (Antoine Saint-Exupéry: A kis herceg.) In: Szemiotikai szövegtan. (Szerk.: Petőfi S. János – Békési Imre – Vass László.) JGYTF Kiadó, Szeged, 1997, 39–44.

Saint Thomas d'Aquin dans la théologie de Péter Pázmány. in: Verbum VI/2, 493–495, Akadémiai Kiadó, Bp. 2004.

La résurrection et la transfiguration du Cosmos dans le "liber de resurrectione" d'Ambroise, in: Nec timeo mori, Milano 1998; Atti de Congresso internazionale di studi ambrosiani nek XVI. centenario della morte di sant'Ambrogio, Milano, 4-11 Aprile 1997, pp. 769-786. = Folia Theologica vol. 8, 1998, 113-135.

Ugyanez a tanulmány magyarul: Tudom, kinek hittem (Szerk. Frenyó Zoltán).

Patrisztikus tanulmányok. L'Harmattan, Budapest 2003, 123-132.

– Paul Ricoeur hermeneutikája, in: Egység a különbözőségben. (A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése.) Szent István Társulat, Budapest. 2002, 193-205.

– Prohászka az Amor Sanctus trubadúrja. (A költő és misztikus Prohászkáról.) in: Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Budapest, 2002, 62-72.

– Kultúraközvetítés és párbeszéd: média, in: Kultúránk – válaszúton. Magyar Pax Romana Fórum. Bencés Kiadó, Pannonhalma 1997, 201-214.

– A zsinat nyomdokain. Szennay András főapát – a teológus. In: Corona Fratrum. Szennay András 70 éves. Pannonhalma 1991.

– A keresztény kultúra szolgálatában. In: Magyar jezsuiták vallomásai I. ("Anima una-könyvek/10), JTMR, Budapest, 1997, 327-343.

– Három évtizedes együttműködés P. Andrással. In: Studia Religiosa. Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. Szeged, 1998, 114-124.

– A szenvedésmisztika és az archaikus imádságok. In: Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Szerk. Czövek Judit. Gondolat, Budapest. 2003. 132-137.

 

4b) Hévízi konferenciák anyagai gyűjtőkötetben.

Környezeti ártalmak és a légző rendszer. (Szerk. Szabó Tibor és mások) V–XIV. k.:

1995: Az egyház társadalmi tanítása a munkáról és a munkásról.

1996: A teremtett világ védelme keresztény megközelítésben.

1997: Prohászka Ottokár, a szociális apostol.

1998: Emberi jövő és keresztény reménység.

1999: Szülőföld, haza, hazaszeretet.

2000: Erkölcs a szekularizált világban.

2001: Személy, család, közösség. (A kommunikációtól a kommunióig.)

2002: Szabadság és tolerancia a pluralista társadalomban.

2003: Terrorizmus, háború és béke a globalizálódó világban.

2004: Keresztények a közéletben. Egyház és politika keresztény szemmel.

2005: Erkölcsi felelősség a pluralista társadalomban.

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |   Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]