Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: HONLAPLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: Vatikáni RádióLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: Vatikáni Rádió

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

Honlap > A XX. század konvertitái – P. Szabó Ferenc sorozataLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

 

A XX. század konvertitái – P. Szabó Ferenc sorozata: Reinhold Schneider - A nihilizmustól a krisztusi hitig

7/15/2013 1:15:05 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Az ötvenéves Reinhold Schneider (1903-1958), aki a tragédiákkal terhes XX. század első felében a küzdelmes hit tanúja volt, így jellemezte magát Önéletrajzában:

„Döntő az emberi személyiség lényege, amelyet nem lehet meghatározni, a személy küldetés, és az z idő, amelyben az író működik.
Egy kínai közmondás szerint az ember inkább hasonlít ahhoz a korhoz, amelyben él, mint az apjához. Gyermek- és ifjú éveim Baden-Badenben, ahol 1903-an születtem, lehetővé tették, hogy egy utolsó pillantást vessek még arra a világra és társadalomra, amely 1914-ben süllyedni kezdett; ez volt életem első gyógyíthatatlan törése. Az első letörés, amellyel összetört bennem az iskolában kapott liberális-idealista ...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

 

A XX. század konvertitái - Szabó Ferenc SJ sorozata: Charles Péguy megtérése
4/6/2013 3:12:00 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3A konvertitákról szóló sorozatomban már több ízben említettem Charles Péguy (1873-1914) francia költő nevét, aki a XX. század elején megtért írókkal, művészekkel, gondolkodókkal kapcsolatban volt; főleg azokkal, akik eljártak Henri Bergson spirituális filozófusnak a párizsi Collège de France-ban tartott előadásaira. (Bergson hatásáról Dienes Valéria megtérését bemutatva már bővebben szóltam.) A konvertita házaspár, Jacques Maritain és felesége Raïssa, köréhez számos megtérő tartozott: R. Maritain a Nagy barátságok c., már többször idézett könyvében bőven ír a saját megtérésükről, Bergson befolyásáról és konvertita barátaikról, köztük Péguy-ről. Bergson órájára is először barátjuk, a ...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

 

A XX. század konvertitái - P. Szabó Ferenc sorozata: Az atombomba áldozatinak hősies szolgálatában
3/20/2013 5:37:08 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Paul Nagai Takashi (1908-1951) japán orvos megtérése

1945. augusztus 9-én – a hirosimai atomtámadás után három nappal - Nagasakira is ledobták az atombombát, amely közel 80 ezer halálos áldozatot követelt, és további 75 ezren szenvedtek sugársérülést. Nagai doktor testét szinte szétroncsolta a betegség, két gyermeke anyátlan árva lett. Minden erejét a sugárzás áldozatainak ápolására szenteli. A doktor többek segítségével a romok alól kiemel egy épen maradt harangot, amely tíz évvel korábban a belgiumi hívők ajándéka volt. 1945 karácsonyára a porráégett templom helyén egy összeácsolt faállványon már megszólal a harang. Nagai doktor szűk kunyhójában hallva a harangszót, visszaemlékezik, hogy 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

 

A XX. század konvertitái - P. Szabó Ferenc sorozata: A bűn és a kegyelem drámája Graham Greene életművében
2/2/2013 5:56:06 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Graham Greene (1904 -1991), a Magyarországon is jól ismert angol regényíró, 1926/27-ben tért át az anglikánról a katolikus vallásra. 1940-ben megjelent Hatalom és dicsőség c. regénye francia fordítása elé írt bevezetőjében François Mauriac így jellemezte: „szinte úgy tört be a természet és a kegyelem ismeretlen birodalmába”. Ebben a regényében talán a legmélyebben megsejtette és érzékeltette a kegyelem és a bűn, az üdvösség és a kárhozat drámáját. E regényt 1941-ben Sőtér István fordította magyarra; 1984-ben újra megjelentette a Szent István Társulat. A nyolcvanas években Greene több könyvét kiadta magyar fordításban az Európa Kiadó (A kezdet és a vég 1948,1987; Monsignor Quijote, 1982,1987; ...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

 

A XX. század konvertitái – „Clara Sheridan (1887-1969) megtérése Assisiben” – Szabó Ferenc SJ sorozata
1/26/2013 4:25:14 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3A XX. század konvertitáinak seregéből már többet bemutattunk. Hallgatóink megfigyelhették, hogy nagy többségük férfi és főleg francia volt. Bár már más nemzetiségű megtértek és nők is szerepeltek már sorozatomban. A francia konvertiták serege volt a legnépesebb, rájuk még visszatérünk, de időnként néhány kevésbé ismert más nemzetiségűt is sorra veszünk. Ez alkalommal egy angol házas nő, Clara Sheridan megtérését mutatom be.
Angol nemesi család leányaként Dél-Írországban született 1887-ben A család leghíresebb egyénisége Winston Churchill volt. Az ő unokanővére volt Clara, a protestáns angol lány, aki a katolikus Írországban nevelkedett. Ebben az időben Írország elkeseredett küzdelmet 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

A XX. konvertitái - P. Szabó Ferenc SJ sorozata - Erik Peterson különös teológiája címmel
8/28/2012 3:40:27 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif
 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Megjelentek annak a római szimpozionnak az aktái, amelyet 2010 októberében tartottak Erik Petersonról (1890-1960), a katolikus hitre tért hamburgi evangélikus teológus halálának 50. évfordulója alkalmával: „Egy kívülálló /outsider/ teológia jelenléte.” Annak idején beszámoltunk a nemzetközi konferenciáról, amelyen neves szakemberek vettek részt, és akiket kihallgatáson fogadott XVI. Benedek pápa, aki – mint ismeretes – igen nagyra értékeli Peterson tudományos munkásságát. Ratzinger pápa, akinek a fényképét láthatjuk az Osservatore-ban, amint kezében tartja a szimpozion aktáit tartalmazó hatszáz oldalas kötetet, 2010-es beszédében ezt mondta: „meg kellett élnie a keresztény különös ...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

Léon Bloy francia író megtérései – P. Szabó Ferenc SJ sorozata a XX. század konvertitáiról
8/7/2012 5:34:25 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif
 

A XX. század konvertitáiról szóló sorozatunkban mutatom be a neves francia író, Léon Bloy (1846-1917) megtéréseit, bár ez a történet még a XIX. századhoz tartozik: 1846-ban született és 1917-ben hunyt el. De Bloy is ahhoz a konvertita körhöz tartozik, amely a XX. század elején a megtért Maritain-házaspár Párizs melletti meudoni lakásán összejött: megtért írók, művészek, gondolkodók baráti társasága volt ez, akik közül néhányat már bemutattunk.

Ki is volt ez különös, hányatott sorsú, többször is megtért francia író?

Léon egyike volt a Bloy-család hat fiúgyermekének Az apa - Périgueux-ben közmunka felügyelő III. Napóleon uralkodása idején - szabadgondolkodó, az édesanya hívő. Léon hiányos 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

Megjelent Edith Stein teljes levelezése - Néhány vonás a szent kármelita lelkiségéhez – P. Szabó Ferenc jegyzete
7/24/2012 4:08:44 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif
 

Az Osservatore Romano július 22-i száma (5. old.) közli Edith Stein (1891.okt. 12, Breslau – 1942. aug. 9, Auschwitz) egy fontos levelét, amelyet a zsidó származású filozófusnő már 1922-es megtérése után, de még Kármelbe lépése előtt, 1928. február 12-én írt Callista Knopf speyeri domonkos nővérnek. A vatikáni napilap a La Croix c. francia katolikus napilap júl. 19-i számából vette át a szöveget némi kommentárral.

A francia lapból megtudjuk, hogy most jelent meg Edith Stein teljes levelezésének I. kötete: Correspondance I, 1917-1933, Cerf-Éditions du Carmel-Ad Solem, 770 p. A II. kötet szeptemberben jelenik meg. Edith Stein még Kármelbe lépése után is levelezett „külsőkkel”. Most megjelent 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

A XX. század konvertitái – P. Szabó Ferenc SJ sorozata
Unamuno a damaszkuszi úton
7/17/2012 3:02:50 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif
 

Miguel de Unamuno (1864-1936) spanyol (baszk) író, filozófus küzdelmes, ellentmondásos hitét szeretném röviden bemutatni, főleg kevésbé ismert naplójegyzetei alapján. A Salamancai Egyetem professzora, majd 1900-tól rektora, politikai ellenálló volt a húszas években, majd a polgárháború alatt. Időnként száműzetésben élt. Esszéket, regényeket, színműveket és költeményeket írt. Örökösen kereste az élet és a keresztény hit értelmét. Az abszurddal küzdő, „tragikus életérzésről” eszmélődő gondolkodót a „spanyol Kierkegaard”-nak is szokták nevezni. 1897-es megtérését az ész és a szív csatája jellemzi.


Charles Moeller, a XX. századi irodalom és a kereszténység kapcsolatát feldolgozó 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\bl2.gif

 

P. Szabó Ferenc sorozata a XX. század konvertitáiról: az egység nosztalgiája Gertrud von le Fort életében
7/7/2012 4:24:12 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif
Gertrud von le Fort (1876-1971) német írónő áttérése a protestáns egyházból a katolikusba manapság, az ökumenizmus korában meglepő tény. A híres írónő megérte a II. vatikáni zsinatot, a keresztény egységtörekvés kibontakozását, amikor a közös keresztség alapvető tényét hangsúlyozzák protestánsok és katolikusok. De a katolikus egyházba való visszatérése már a 20-as évek derekán megtörtént, amikor a keresztény egységtörekvés inkább csak a kezdeti szakaszán járt.


Gertrud 1876. október 11-én a Ruhr-vidéki Vesztfáliában született hugenotta ősökre visszamenő nemesi (báró) családban, amely hűséges volt protestáns hitéhez. 1908 óta Heidelbergben, Marburgban és Berlinben evangélikus teológiát, 
...»

    

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

A XX. század konvertitái - P. Szabó Ferenc SJ sorozata: Sigrid Undset, a Nobel-díjas norvég írónő katolizálása
5/27/2012 4:25:01 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif
 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Manapság, a terjedő feminizmus, a házasság és családellenes irányzatok korában, Sigrid Undset norvég regényíró konvertita élete, küzdelmes sorsa a női hivatás, az anyaság példaképe lehet. Sigrid Undset kezdetben a tisztviselőnő érdektelen életét folytatta, úgy gondolta: élete házasság és család nélkül is teljessé válhat. Később mégis férjhez ment egy elvált férfihez, gyermekei születtek, majd felbomlott házasságuk.


Röviden vázolom életútját, és főleg megtérése történetére, indítékaira világítok rá. Sigrid Undset nem Norvégiában született 1883-ban, bár később kiváló norvég állampolgár lett, hanem Dániában. Édesanyja ugyanis egy dán jogtudós leánya volt. Eredetileg evangélikus volt, de 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

„A XX. század konvertitái” – P. Szabó Ferenc SJ sorozata – Gabriel Marcel megtérése
5/21/2012 2:32:13 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Gabriel Marcel (1889-1973) katolikus író és filozófus, a XX. század nagy megtérői csoportjához tartozik. Még jóval Jean-Paul Sartre előtt – a harmincas évek derekán – a francia egzisztencializmus megszületésében jelentős szerepe volt. Világszemlélete jelentősen különbözik az ateista Sartre-étól, akit Magyarországon jobban ismernek.


Marcel világnézete hatott Rónay Györgyre és Pilinszky Jánosra; ez utóbbi személyes kapcsolatba került a francia író-filozófussal Párizsban. Gabriel Marcel műve abban hasonlítható Sartré-hoz, hogy világnézetét, filozófiáját irodalmi művekben, drámákban éppúgy kifejtette, mint filozófiai eszmélődéseiben, pl. Metafizikai naplójában.


Gabriel Marcel agnosztikus apától 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

A XX. század konvertitái – P. Szabó Ferenc SJ sorozata: Chesterton útja a Semmi partjától a keresztény örömig
5/11/2012 3:37:44 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Gilbert-Keith Chesterton (1874-1936) angol író megtérése és áttérése az anglikánból a katolikus vallásra hosszú történet. A konvertita Chesterton a XX. század elején, már végleges 1922-es megtérése előtt felhívta magára kortársai figyelmét szellemes, paradoxonokban bővelkedő könyveivel, regényeivel, novelláival, amelyekben bírálta kora, elsősorban Anglia társadalmát, továbbá a katolicizmus, a „sötét középkor” értékei és a katolikus egyház védelmére kelt sajátos apológiájával.


Több művét, verseit Magyarországon is lefordították: Orthodoxy (1908), magyarul: Igazságot!; Az ember, aki csütörtök volt (1908); Brown atyáról szóló „detektívregényei (1911-1921; Az örökkévaló ember (ez a könyve 
...»

 

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

„A XX. század konvertitái” – P. Szabó Ferenc SJ sorozata: Eugenio Zolli (1881-1956), Róma főrabbijának megtérése
5/5/2012 4:51:35 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

A XX. század megtérései között találunk egy rendkívüli esetet: Róma főrabbijának 1945-ben történt katolizálását. A Galíciában 1881-ben született Israel Zoller, a későbbi római főrabbi keresztelésekor nevét Eugenio-ra (Jenőre) változtatta XII. Pius iránti hálája jeléül. Ezzel is meg akarta hálálni a pápának az üldözött zsidóknak nyújtott segítséget. Jó erre emlékeztetni, amikor ismételten támadások érik Pius pápát azzal a hamis váddal, hogy „hallgatott.”


A galíciai Zoller-család öt gyermeke közül Israel volt a legfiatalabb. Nyolcévesen megkezdte a héber iskolát. Egyik barátja édesanyjának a szobájában meglátta a feszületet, és elgondolkozott: „Ki ez a keresztre feszített? Gonosztevő?” Később 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

A XX. század konvertitái – P. Szabó Ferenc SJ sorozata
François Mauriac vallomása Jézusról
4/10/2012 2:01:50 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Henri Bergson levelezését olvasom. A zsidó filozófus, aki élete végén (+1941) elérkezett a katolicizmus küszöbéig, kapcsolatban állt neves (megtért) katolikus írókkal. A harmincas években pl. Gabriel Marcel, Jean Guitton, François Mauriac elküldték neki új írásaikat, amelyeket a betegeskedő filozófus nemcsak udvariasan nyugtázott, hanem – olvasásuk után – méltatott is.


1936 áprilisában F. Mauriac (akkor már híres regényíró, 1933-ban a Francia Akadémia tagja) elküldi neki Jézus élete c. új könyvét. Bergson 1936. április 14-i levelében köszöni meg – betegsége miatt kissé késve – a könyvet: „Ez a ’Jézus élete’ csodálatos könyv. Önt átitatta az Evangéliumok lényege olyannyira, hogy még ott is, 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

A XX. század konvertitái – P. Szabó Ferenc SJ sorozata: Jörgensen Assisi igézetében
4/3/2012 3:57:27 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Johannes Jörgensen (1866-1956) dán író megtérése a XIX. század végén Európa-szerte nagy feltűnést keltett. Az anarchista és istentagadó dán lutheránus regényíró, a kereszténység pusztulását és a pogány életkultusz feltámadását várta honfitársa, Georg Brandes és a svéd August Strindberg, valamint a francia Taine és Renan szellemiségét vallva. Tudatos forradalmár volt, a szabadosság hirdetője.


De néha szorongató érzések keltek fiatal lelkében. Kezdetben a teozófia vonzotta, de e „titkos tudás” nem elégítette ki. „Egy borongós januári délutánon a fiú a hideg szobában ült, és kétségbeesett levertség lett úrrá rajta, nem volt benne más, csak a létezés tudata és ez félelemmel töltötte el; nem 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

Emmanuel találkozása a Názáretivel – P. Szabó Ferenc SJ sorozata a XX. század konvertitáiról
3/17/2012 4:02:46 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3Pierre Emmanuel (1916-1984) költő, esszéíró, a Francia Akadémia tagja, 1916-ban született Dél-Franciaországban. Igazi neve Noël Mathieu. 1947-ben megírt önéletrajzában („Ki ez az ember?), feltárta gyermekkorát és kötővé „születését”. Költői nevével ezt az „újjászületést” akarta jelezni. Igazában matematikát és filozófiát tanult. Gide és Valéry hatása után 1938-ban döntő befolyással volt rá Pierre-Jean Jouve, a Vérverejték költője.


Leszállt a tudattalan poklába, az őskáoszba, ahol a libido, a bűntudat, az elveszett paradicsom emléke, az embert mozgató élő és romboló erők kavarognak. Jouve tudatosan keresztény költő: az ő hatására és vele elindult az üdvösség, a szabadulás keresése útján. 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

A pokol tornácából a szentek közösségébe Joris-Karl Huysmans francia író megtérése – P. Szabó Ferenc SJ jegyzete
3/10/2012 12:40:16 PM Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\x.gif

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: RealAudioLeírás: Leírás: Leírás: Leírás: MP3A 19–20. század fordulóján és első évtizedeiben - a nagy konvertitáinak hatására - szellemi fordulat, spirituális megújulás kezdődik Franciaországban, és innen kisugárzik Európára. A megtérők egy részére meghatározó befolyást gyakorolt Henri Bergson (1859–1941) spirituális filozófiája. Ekkoriban (1909, 1910, 1911–1912) hallgatta Bergson előadásait a Collège de France-ban Dienes Valéria 1879–1978) is, aki Magyarországon a XX. század nagy tanúja volt. A magyar filozófusnő Henri Bergson tanítványa volt, majd a mester nagy műveinek magyar fordítója és eszméinek terjesztője, továbbfejlesztője.


A közelmúltban rajta kívül már megemlékeztünk itt még néhány konvertitáról, akik Franciaország és 
...»

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\###Asztal__pótló_aktuális\_____________________augusztusi_munkamappa\Konvertiták\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_2_resz_elemei\bl2.gif

 

 

 

Bemutatkozás

Műsoridők

Írjon a szerkesztőségnek

Programkészítés a VR-ban

Linkek

Más nyelvek

Szentszék

Vatikán

Pápai liturgikus szertartások

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\TAVLATOK_honlaphoz_konvertitak\Vatikani Radio - A XX_ század konvertitái – P_ Szabó Ferenc sorozata_elemei\x.gif

a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©