Távlatok         

a magyar jezsuiták folyóirata   

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

Impresszum

   Repertórium

Archívum

Levelezés

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Szerkesztőbizottság

—> Nagy Ferenc

—> Nyitólap


 

 

 

TÁVLATOK – Világnézeti, lelkiségi, kulturális, jezsuita folyóirat

Főszerkesztő: Szabó Ferenc SJ.
Társszerkesztő: Gyorgyovich Miklós

Megjelenik évi négy szám:
húsvétra,  Péter-Pálra,
Magyarok Nagyasszonyára, karácsonyra

A folyóirat megvásárolható:
Szent István Társulat könyvesboltjában (Bp. V. Kossuth Lajos u. 1.)
Jézus Szíve Plébánia (Bp. VIII. Mária u. 25.)
Szerkesztőségünkben (Bp. II. Sodrás u. 13.)

Megrendelhető:
E-mail: tavlatokjezsuita.hu
Telefon: (1) 200-80-54/105; 200-94-76/105
Fax: 275-02-49;
Szerkesztőségünk címe: 1026 Budapest, Sodrás u. 13.

Új és régebbi számokat is vásárolhat vagy megrendelhet szerkesztőségünkben.

Kiadja a Jézus Társasága Magyar Rendtartománya.
Felelős kiadó: Szabó Ferenc

Egyes szám ára 2010-ben 900 forint, 7,50 euró, 9 US dollár. – Évi előfizetés 2010-re 3600 forint, illetve 30 euró, 36 US dollár.
Forint-előfizetés: JTMR Távlatok forintátutalás:
CIB Bank Zrt. Budapest:
11100104-92104899-36000005-ös számú számlájára.
Külföldrõl: JTMR Távlatok euróátutalás
CIB Bank Zrt. Budapest:
HU17-11100104-92104899-78000005; Swift kód: CIBH HUHB

Levelezési cím (csak) bizományi terjesztéssel kapcsolatban:
Korda Könyvkereskedés, Kecskemét, Lestár tér 3. H-6000.

Nyilvántartási szám: 3.4.1/57/1999. - HU ISSN 1215-282X.
AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem Kecskemét, Mindszenti krt. 63.
Online kiadásváltozat nemzetközi azonosító: HU ISSN 1788-8840

Szerkesztőség: Szabó Ferenc SJ főszerk., Gyorgyovich Miklós társszerk., Nemeshegyi Péter SJ főmunkatárs,  Mogyoróssyné Fogarassy Julianna szerk. munkatárs.

Tagok: Bárdosy Éva (Budapest), B. Petőfi Ágnes (Budapest),
Bartók Tibor SJ (Budapest), Horváth Árpád SJ (London), Keresztesné Várhelyi Ilona (Debrecen), Krómer István (Budapest), Lázár Kovács Ákos (Budapest),  Róna Judit (Budapest), Thorday Attila (Budapest), Török Csaba (Budapest.

Tördelés: G-Integrál Bt. Nyomda: AS-Nyomda Kft.

 


A folyóirat

  Megvásárolható  -  Megrendelhető

Archívum

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]