Távlatok / 83 - 2009. húsvét

Tartalom

E számunk elé     1

TÁVLATOK    

Nemesszeghy Ervin: Darwinizmus és hit a teremtő Istenben    5

Legéndy Kristóf: Az evolúciós és kreacionista modellek teológiai kritikája     13

Vékes Bertalan: Genezis-szemlélet az ősrobbanás elméletében    25

Nemeshegyi Péter: Teremtés és rossz    31

Szabó Ferenc: Evolúció és teremtés    33

Nemeshegyi Péter: Isten Fia megtestesülése által valamiképpen
egyesült minden emberrel    38

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ    

Gondolatok a pápa újévi üzenetéről (Sz. F.)     46

XVI. Benedek pápa homíliája Vízkereszt ünnepén     48

Ötven éve jelentette be a zsinatot XXIII. János pápa    51

Barack Obama beiktatási beszéde és sajtóvisszhangja    52

Vertse M.–Szabó F.: Mindszenty bíboros emlékezete letartóztatásának
60. évfordulóján    55

Gyóni Eszter: Támadások a katolikus egyház ellen 1950-ben    61

A MAGYAR PROVINCIA CENTENÁRIUMA    

Bánkuti Gábor: A jezsuiták elleni koncepciós perek    63

Bartusz–Dobosi László: magyar jezsuiták a XVII–XVIII. századi Latin-Amerikában    75

Bikfalvi Géza: Magyar jezsuita misszionáriusok Afrikában    85

Szabó Ferenc: Cser László emlékezete (Márai Sándor)    92

KULTÚRA ÉS ÉLET    

Török Csaba: Kereszténység a kultúrák sokféleségében    96

Szabó Ferenc: Száz éve született Radnóti Miklós    106

Keresztesné Várhelyi Ilona: Irodalmi „másod-főváros” – Debrecen     109

Szabó Ferenc: Baráti emlékezés Keszei István költőre    114

LELKISÉG    

P. Benoit: O.P.  Jézus feltámadása (Sz. F.)    116

Charles de Foucauld názáreti lelkisége (Sz. F.)    121

KÖNYVSZEMLE    

Magyar jezsuiták vallomásai IV. (Gyorgyovich Miklós)    123

Bárczi Zsófia: Mécs László költészetének teljesebb értékelése felé
(Szabó Ferenc)    124

Mustó Péter: Remény és kétség között Bogotá utcáin (Bárdosy Éva)    125

A szerzetesség jövője. Sapientia-füzetek (Bartók Tibor)    127

Lelkipásztori jelentések 1924–26. (Klestenitz Tibor)    128

Szent István Társulat – Ifjúsági könyvek (Gy. M.)    131