Távlatok - 82 - 2008 - karácsony

Tartalom

E számunk elé    1

TÁVLATOK

A kereszténység jelene és jövője Tallózás külföldi lapokban     3

XVI. Benedek tanítása a teremtésről és az evolúcióról     4

C. M. Martini: A kereszténység a posztmodern világban     6

Bruno Forte: A nyugati kereszténység jövője    8

Franck Damour: A „Radical Orthodoxy” – új teológia?    11

A magyar jezsuita rendtartomány centenáriuma

Bikfalvi Géza: Száz év – madártávlatból     18

Vámos Péter: Az önálló magyar jezsuita misszió Kínában     25

Orvos Levente: Prohászka Ottokár és Bangha Béla egyházképe     36

Szabó Ferenc: Három szociális apostol: Prohászka Ottokár –
Kerkai Jenő – Apor Vilmos     44

Marton József: Ezeréves az erdélyi egyházmegye     55

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

A XII. rendes püspöki szinódus    71

Erdő Péter levele a Püspöki Szinódusról    74

A Vatikáni Rádió interjúja Erdő Péter bíborossal    76

XVI. Benedek Franciaországban (Párizs és Lourdes) reflexió a pozitív laicitásra     80

Gyorgyovich Miklós: Hazavár az Isten. Nemeshegyi Péterrel
beszélget Marton Árpád    85

P. Gumpel SJ XII. Pius pápáról (Vertse Márta)    86

Giovanni Sale: XI. Pius ki nem adott enciklikája a fajgyűlöletről (Sz.F., VR.)     92

Hatvanéves az Egyházak Világtanácsa (Sz.F.)     96

KULTÚRA ÉS ÉLET

Lukács László–Szabó Ferenc: Káldi György jezsuita bibliafordítása     98

Buda Attila–Róna Judit: A százéves Nyugatról és Babits Mihályról    101

Vitalitásgenerátorok (Gy.M.)    122

Szabó Ferenc: Két évforduló: Juhász Ferenc 80 éves, száz éve született
Simone de Beauvoir     123

Mózessy Gergely: Lángoló lelkű ember volt    130

In memoriam Gyurkovics Tibor    132

B. Petőfi Ágnes: Szabó Irma könyvéről    133

Ifjúság és kulturális szegénység     134

LELKISÉG

Nemeshegyi Péter: „Az Ige testté lett” Jézus Krisztus egyetemes Üdvözítő    136

Teilhard de Chardin: Világmindenségem (részlet)    140

Eckhardt Ilona: Emmanuelle nővér: Boldogságok     141

SZEMLE

Szabó Ferenc: Mészáros István: Árnyak és fények    147

Lázár Kovács Ákos: Memoria passionis. Veszélyes emlékezet a pluralista társadalomban    151

Szilágyi Csaba: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945)      155

Szabó Ferenc: Claude Dagens: Méditation sur l’Eglise catholique en France      157

Folyóiratokról    35, 79, 95, 129, 135, 146

Sommaire    160