Távlatok - 81 - 2008. karácsony

Tartalom

E számunk elé

TÁVLATOK

Bartók Tibor: Szentírás és hagyomány, kánonképződés     3

Nemeshegyi Péter: Milyen az Isten?    11

Hevenesi János: Hogyan parancsolhatta Isten?    22

Szabó Ferenc: Szent Ambrus zsoltármagyarázatai      24

Török Csaba: Mit hirdessek? Gondolatok a prédikálásról a Szentírás évében    31

Charru, Ph.: Lutheránus barokk zene és Kinyilatkoztatás    38

Nemes György: Őszinteség és hazugság a közéletben    47

VILÁGEGYHÁZ

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek beszéde a Szent Pál-év megnyitásakor     55

XVI. Benedek: A pápa levele a kínai katolikusokhoz     58

Somogyi Viktória (VR): Eucharisztikus Világkongresszus, Québec    64

Az ifjúság világnapja Sydney-ben (R)    71

Szabó Ferenc: Jegyzetek az Ostpolitikról    74

Események és eszmék

Lourdes – Bollandisták – A lengyel egyház     81

Provinciánk centenáriuma (R)     88

KULTÚRA ÉS ÉLET

Szabó Ferenc: Alexandr Szolzsenyicin halálára     89

Kiss Ulrich: A „vallások vallása”? Gondolatok a szabadkőművességről    93

Szabó Ferenc: Csontváry – a „Magányos cédrus”    104

Bella Lászlóné: Az örökkévalóságban valóban nincs már
„férfi és nő”?    107

LELKISÉG

Gyorgyovich Miklós: Elmélkedés Magyarok Nagyasszonyára     109

Szabó Ferenc: Egy keresztény politikus lelkisége (Giorgio La Pira)    112

SZEMLE

A. Ziegenaus: A teremtés jövője Istenben (Szabó F.)    118

Szabadon, örömmel, szeretettel. Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kr.
     (Gyorgyovich)     120

A „Szabadságra elhívatva az életért” (szerk. Hámori Antal, Rojkovich Bernadette, Szilágyi Szilvia (R)    121

Könyvjelző    122

Sommaire    124