Távlatok - 2008 / 80, Péter-Pál


E SZÁMUNK ELÉ

A páli egyetemesség a planetizáció korában    1

TÁVLATOK

Nemeshegyi Péter: Pál és Péter    3

Gyürki László: Szent Pál, a népek apostola     10

Kocsis Imre: A Szentlélek Szent Pál teológiájában    17

Szabó Ferenc: Szent Pál és Teilhard (H. de Lubac nyomán)      23

Bárdosy Éva: Tényleg hallgassanak?    29

Erdő Péter: A közjó témájához    34

Csaba László: Életképes modell-e a szociális piacgazdaság?        39

Szabó Ferenc: Lázadás – jövő – reménység     41

Ch. Albini: Az információk és a kommunikáció hálózata
(Aggiornamenti Sociali).      46

Gyorgyovich Miklós: Hívom a családokat. Interjú Bíró Lászlóval .     52

KULTÚRA ÉS ÉLET

XVI. Benedek az Amerikai Egyesült Államokban       58

Magyar püspökök ad limina látogatása        60

Szabó Ferenc: Újraolvasó: „Papköltők”    62

Sasvári Szilárd: Keresztény értékek megjelenítése a magyar médiában    70

Gyorgyovich Miklós: Szabó Ferenc kitüntetése     76

XVI. Benedek pápa a jezsuitákhoz     77

Németh J.: Ötven éve halt meg Reinhold Schneider       78

LELKISÉG

Bábel Balázs: „Keressétek elsősorban Isten Országát”    80

Biblia-kiállítás Kalocsán     84

Szokoly György–Szabó Ferenc: Chiara Lubich, az egység apostola      85

Smohay András: „Múzeum-pasztoráció”    91

SZEMLE

Szabó Ferenc: „Szellemi honvédelem” (Hitel 2008/2)    94

Szabó Ferenc: H. de Lubac, Carnets du Concile I–II.    97

Kránitz Mihály (szerk.): Istenkereső tudósok – (Szabó Ferenc)       101

Kamarás István: Jézus – projektum (Kuklay Antal)    102

Knapp Éva: Libellus (R)    103

Sommaire    104

Folyóiratok hirdetései    9, 28, 45, 69, 90

Statisztika a katolikusokról    33, 51, 57