TARTALOM / 79 - 2008. húsvét


Szerkesztőségi bevezető    1

TÁVLATOK

Szabó Ferenc: A Biblia és értelmezése - Szt. Ágostontól a Dei verbumig 2

Nemeshegyi Péter: Isten kinyilatkoztatja önmagát  8

Rózsa Huba: Izrael és Jézus Krisztus Istene. A két szövetség viszonya 15

Dolhai Lajos: Biblia és liturgia   24

Hafenscher Károly: A sola Scriptura. Evangélikus szempontok a Biblia évére    30

Gaál Csaba: Biblia pauperum a mai ember számára? 37

Bábel Balázs: Bibliaórák az érseki városban  42

Szabó Ferenc: Emlékezés Xavier Léon-Dufourra (1912-2007)  44

A Biblia éve  7, 14

KULTÚRA ÉS ÉLET

Szabó Ferenc: Galilei és a Biblia    46

Szabó Ferenc: Miserere   50 éve halt meg G. Rouault, a könyörület festője    50

Bertók Éva: Zalai örökség. Keresztury Dezső verseiről  54

A. Nicolás a jezsuita rend új generálisa  61

Marc Ouellet: A kanadai egyháznak szüksége van a reménység jeleire 64

Szilágyi István kapta a Kölcsey Társaság kitüntetését (Várhelyi Ilona) 67

LELKISÉG

Szabó Ferenc: XVI. Benedek 2. enciklikája a keresztény reményről  69

Nemes Ödön: Feltámadás  75

Nemeshegyi Péter SJ köszöntése  80

Sofia Stril-Rever: A rongyszedők életébe vitte Krisztus szeretetét

(szerk. Eckhardt Ilona) 81

SZEMLE

Sajgó Szabolcs: A sötétség szentje  88

A. Vircondelet: Jésus (Szabó Ferenc) 91

Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történelmi fogalomtára

(Nagy Ferenc)  92

Mócsy Imre: Hagytam magam szerettetni; M. I.: Isten közelében

(Gyorgyovich Miklós)  93

Könyvjelző   94

Szent Pál éve  36

A Szentatya a médiáról a tömegtájékoztatás világnapján  66

Folyóiratok hirdetései   29, 49, 53, 60

Sommaire  96