E SZÁMUNK ELÉ


Minden Olvasónknak az értünk meghalt és feltámadott
üdvözít
ő Jézus húsvéti kegyelmét kívánjuk és kérjük.
Krisztus feltámadott, örvendezzünk, Alleluja!

Kedves Olvasóink!

Amikor a Távlatok ez évi első számát kézbe veszik, láthatják, hogy folyóiratunk némileg megújult külsőleg és belsőleg. A borítónak csak a színe változott zöldről bordóra, de belül lényegesebb „újításra” került sor. Mint már karácsonyi számunk kísérőlevelében is jeleztük, folyóiratunkat „karcsúsítjuk” és „szellősebbé” alakítjuk. Ezentúl 6 ív (96 oldal) lesz a terjedelme. Ezért a több korábbi rovatot (Tanulmányok, Róma és a világegyház, Európa, Magyar figyelő) egyesítő „Távlatok” csak kb. hatoldalas írásokat közöl; ha jelentős hosszabb tanulmány érkezik szerkesztőségünkhöz, ezt feltesszük a Távlatok honlapjára. Első rovatunkban általában egy-egy időszerű témával foglalkozik. 3-4 írás (most – tekintettel a Biblia évére – a Szentírással); továbbá helyet kapnak dokumentumok, évfordulós megemlékezések, korunk nagy tanúinak portréi is.

A „Távlatok” rovat után következik a „Kultúra és élet”: itt esetenként irodalmi, képzőművészeti írásokon kívül zenével, filmekkel, rádiós és televíziós adásokkal kapcsolatos írások is megjelennek, továbbá, a magyar sajtó egyházat, vallást bíráló cikkeivel is foglalkozunk. – Megmarad a „Lelkiség” rovat. Ebben, mint eddig is, a liturgikus év nagy ünnepeihez kapcsolódó elmélkedéseket közlünk, valamint időszerű római dokumentumot ismertető cikkeket (mint most a pápa Spe salvi kezdetű, a reménységről szóló körlevelét), vagy egy-egy lelki mester tanítását bemutató írást. – Végül a „Szemle” rovat főleg a központi témához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű könyveket ismertet; a „könyvjelző” cím alatt pedig felhívjuk a figyelmet a magyar könyvújdonságokra.

Mint már korábban is jeleztük: a magyar jezsuita rendtartomány felelősei számolnak azzal, hogy a folyóiratok (Távlatok, A Szív) szerkesztését fiatalabb jezsuitákra kell bízni. A 2008-as évben megszülethet olyan döntés, hogy a rendtartománynak csak egy havi folyóirata lesz. Mindenesetre ebben az évben még folytatjuk munkánkat a fentebb jelzett újításokkal.

Most köszönetet mondunk P. Nagy Ferenc másfél évtizedes együttműködéséért, akit saját kérésére a Provinciális atya felmentett társszerkesztői beosztása alól; ezután A Szív szerkesztőbizottságának elnökeként folytatja a sajtóapostolságot.

A Távlatok számít olvasóink és a megújított szerkesztőbizottság tagjainak további erkölcsi és anyagi támogatásara. Isten áldását kérjük apostoli munkánkra.