Távlatok / 78 - 2007. Karácsony


   Egyház, egyházak, szekták          449

  TANULMÁNYOK

Szabó Ferenc: Egyházak, új vallások, szekták        453

Egy évtizede jelent meg az MKPK körlevele (R)     461

Kránitz Mihály: A magyar ökumenizmus állomásai           462

Hafenscher Károly: az ökumené hazánkban ma     473

Török Péter: Reflexió az új vallási mozgalmak hazai helyzetére      480

 

  RÓMA – VILÁGEGYHÁZ

Gyorgyovich Miklós: XVI. Benedek Ausztriában  490

Szabó Ferenc: XVI. Benedek és a fiatalok             496

Nagy Ferenc: A pápaválasztás legújabb rendezése              498

Erdõ Péter: Megnyitó beszéd Nagyszebenben        500

Ulf Jonsson: A vallás Svédországban         505

 

  EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG

Csaba László: Az európai egyesülés távlatai          513

Szabó Magda halálára (R.)          521

Horváth Árpád: A városmisszióról még egyszer     522

Muzulmán vezetõk levele a pápához        532

Gianone András: Kanter Károly és a budapesti városmisszió száz évvel ezelõtt         533

 „Megtettem, amit megtehettem...” Zsók Ottó int.-ja Puni Emillel   538

 

  KULTÚRA

Szabó Ferenc: Újraolvasva a Tücsökzenét 544

Szabó Ferenc: A keresztény kultúra forrásai: A Sources Chrétiennes 500 kötete         553

Szabó Ferenc kitüntetése             556

 

  LELKISÉG

Bárdosy Éva: Venite, adoremus Dominum!           557

Béky Gellért: Álom – valóság. Isten meglátogatta Földünket           561

Szabó Ferenc: Yves de Montcheuil – lelki mester              566

 

  SZEMLE

J. Ratzinger–XVI. Benedek: A Názáreti Jézus (Szabó Ferenc)         571

Historicus societatis Jesu – Szilas László emlékkönyv. (Nemesszeghy Ervin)            573

Nemeshegyi Péter: A tûzember, Prohászka.          575

Bartók Tibor: Kurt Ruh, A nyugati misztika története, I–II. köt.     577

Gyorgyovich Miklós: Aki áttörte a hallgatás falát. In memoriam Polcz Alaine          581

Könyvjelzõ        582

Katolikus és magyar folyóiratok   472, 497, 504, 570
Sommaire         584