Távlatok / 77 - 2007. Magyarok Nagyasszonya


   Jézus: Mária Fia, Isten Fia    289

   TANULMÁNYOK

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus, az Istenember    293

Nemeshegyi Péter: Pártus herceg volt-e Jézus Krisztus?    300

André Paul: Az esszénusok „helyes használata” korunkban    314

Gyorgyovich Miklós: Ki nekem Jézus? Egyetemisták válasza    323

   RÓMA – VILÁGEGYHÁZ

Benkõ Antal: XVI. Benedek pápa és a CELAM V. konferenciája    334

XVI. Benedek levele a kínai katolikusokhoz    349

Vatikáni Rádió: A kínai katolikusok helyzete    352

Koronkai Zoltán: Hivatás és hivatásgondozás Észak-Amerikában    354

   EURÓPA – MAGYARORSZÁG

XVI. Benedek: Levél a Szent Erzsébet-év alkalmából    364

Kuklay Antal: Autonómia és szolidaritás (Szent Erzsébet)    366

Mándy Pál: Gondolatok A mi Alkotmányunkról    372

parbeszed.com    383

Schanda Balázs: Állam és egyház – jog vagy politika    384

Ahhoz, hogy igazságosabb legyen, Franciaországnak kellene . . .,
II. rész    396

   KULTÚRA

Szabó Ferenc: Ingmar Bergman halálára    403

Lázár Kovács Ákos: „Látszólag másodlagos pillanatokban”
(M. Antonioni)    411

B. Petõfi Ágnes: Az IGEN  (is) oké    416

Boros Erika: „Hiszen mindenki szíve voltam” (Dsida Jenõ)    421

Szakolczay Lajos: Ámulat õsze mézcsurgásos hajnalokkal    424

A József Attila-jubileumra visszatekintve    299

   LELKISÉG

Veres András: Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye . . .    427

Szent Ignác és a remény (Szemelvények Mócsy Imrétõl)    432

Sabine Pemsel-Maier: Kikért halt meg Krisztus?    439

   SZEMLE

Puskás Attila: A kegyelem teológiája (Nemeshegyi Péter)    441

Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete (Szabó Ferenc)    444

Bodnár Dániel: Evangélium és filmmûvészet    415

Könyvjelzõ (R.)    446

Katolikus magyar folyóiratok    313, 333, 348, 363, 365, 395, 423, 431

   Sommaire    448