Távlatok / 76 - 2007. Péter-Pál


Ki a te Istened?    145

   TANULMÁNYOK

Szabó Ferenc: Istenhit és istentagadás – ma    149

Nemeshegyi Péter: Hiszek a jó Istenben    155

Nemesszeghy Ervin: Hit – istenkép – tudományos világkép    166

Kereszty Rókus: „Eucharisztia – valóságos jelenlét”    179

Pápai Lajos: Keresztény értelmiség nevelése    190

Pál Ferenc – Bartók Tibor: Istenkép – szabadság – felelõsség    194

   RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Nagy Ferenc: XVI. Benedek Sacramentum caritatis
kezdetû buzdítása    205

Szabó Ferenc: 40 éve jelent meg a Populorum progressio
kezdetû körlevél    213

XVI. Benedek látogatása Brazíliában    215

Nemeshegyi Péter: Jon Sobrino és a felszabadítás teológiája    216

Szabó Ferenc: Radikális egyházreform?    219

Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros két emlékirata    226

Köszöntjük a 80 éves Valentiny Gézát    232

Nagy Ferenc: Tradicionalista plébánia Franciaországban    233

   KULTÚRA

ifj. Sapszon Ferenc: Kodály Zoltán és a musica sacra    236

Czigány György: Kodály 125    247

Tarbay Ede: Shakespeare, az Isten gyermeke    250

Visszatekintés a Távlatok elsõ 75 számára (Gyorgyovich Miklós)    257

Muzslay István halálára    258

   LELKISÉG

Bartók Tibor: Teológia és spiritualitás    259

Gyorgyovich Miklós: Bizalom és bensõségesség    273

Gyorgyovich Miklós: Korunk keresztény modellje    277

   SZEMLE

Puskás Attila: A teremtés teológiája (Nemeshegyi Péter)    281

Frenyó Zoltán: Kereszténység és filozófia (Szabó Ferenc)    283

Sághy Marianne: Isten barátai (Somorjai Ádám)    284

Szõnyi Zsuzsa: Római terasz (Gyorgyovich Miklós)    285

Béres Klára: Szirtfoknak lenni (Gyorgyovich Miklós)    286

Magyar folyóiratok    165, 189, 204, 212, 272, 281

    Sommaire    288