SOMMAIRE

Liminaire: Qui est ton Dieu?

Etudes

F. Szabó: Foi en Dieu et athéisme

P. Nemeshegyi: Je crois en Dieu-Amour

E. Nemesszeghy: Foi – image de Dieu – conception scientifique du monde

R. Kereszty: Eucharistie – présence réelle

L. Pápai: L’éducation de l’intelligenzia chrétienne

F. Pál–T. Bartók: Image de Dieu – liberté – responsabilité

Rome et l’Eglise universelle

F. Nagy : L’exhortation de Benoît XVI: Sacramentum caritatis

F. Szabó: L’encyclique Populorum progressio – après 40 ans

La visite de Benoît XVI au Brésil

F. Szabó: À propos du livre de J. Morel: Réforme radicale de l’Eglise

Á. Somorjai: Deux mémoires du Cardinal Mindszenty

In memoriam E. Muzslay S.J. (1927–2007)

F. Nagy: Une paroisse traditionaliste en France

Culture

F. Sapszon: Zoltán Kodály et la musica sacra

Gy. Czigány: Kodály – 125

E. Tarbay: Shakespeare – fils de Dieu

Les 75 numéros de Távlatok (M. Gyorgyovich)

Géza Valentiny a 80 ans

Spiritualité

T. Bartók: Théologie et spiritualité

M. Gyorgyovich: Confience et intimité

M. Gyorgyovich: Le modèle chrétien de notre époque

Compte-rendu de livres


A jelen számban közölt írások szerzõi

Bartók Tibor SJ, lelkigyakorlat-kísérõ (Dobogókõ) – Czigány György, író, költõ (Budapest) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs – Kereszty Rókus OCist, teológiatanár (Irving, TX, USA) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztõ  (Budapest) – Nemeshegyi Péter SJ, teológus, ny. egy. tanár (Budapest) – Nemesszeghy Ervin SJ, fizikus, filozófus (Hosszúhetény) – Pál Ferenc, plébános, egy. elõadó  (Budapest) – Pápai Lajos, megyés püspök (Gyõr) – Sapszon Ferenc ifj., karnagy, mûvészeti vezetõ (Budapest) – Somorjai Ádám OSB, az Államtitkárság munkatársa (Vatikán) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, fõszerkesztõ (Budapest) – Tarbay Ede, író, költõ, dramaturg  (Budapest)