Távlatok / 75 - 2007. húsvét


E SZÁMUNK ELÉ

„Culmen et fons – Ecclesia de Eucharistia”    1

TANULMÁNYOK

Miklósházy Attila: A keresztény liturgia története    5

Liturgia semper reformanda? (V. Keresztes Ilona beszélgetése
Bosák Nándor püspökkel)    13

Bartók Tibor: Órigenész és a kultusz    24

Szabó Ferenc: Eucharisztia – valóságos jelenlét    34

A latin-amerikai nunciusok találkozása    40

RÓMA ÉS EURÓPA

Vatikáni Rádió: XVI. Benedek történelmi törökországi látogatása    41

A Bodmer-kódex    46

Pierre de Charentenay: 50 éves a római szerződés    47

Ahhoz, hogy igazságosabb legyen, Franciaországnak kellene. . ., I. rész    56

MAGYAR FIGYELŐ

Krómer István: Hajtsátok uralmatok alá – de hogyan?    60

Fasang Árpád: Ideje van a szólásnak. . .     69

Dúl Géza: A cigányság evangelizálása    76

KULTÚRA ÉS ÉLET

Szabó Ferenc: Nagy Gáspár (1949–2007)    90

Bárdosy Éva: Teremtő szavak tudója (Lázár Ervin halálára)    93

Róna Judit: Van Gogh Budapesten    97

Horváth Árpád: Filmekről Londonból    101

Kevesebb együttélést, több családot!    105

Szabó Ferenc: Újabb dokumentáció Szabó Lőrincről    106

LELKISÉG

Nemeshegyi Péter: „Kiüresítette önmagát”    110

François Varillon: Elmélkedés az Eucharisztiáról    114

Az ember szívébe írt természeti törvény    124

Béky Gellért: Kétkezes lelkiség    125

Brenner János vértanúsága    129

SZEMLE

John W. O’Malley: Az első jezsuiták (Gyorgyovich Miklós)    130

Helmut Feld: Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenordens
(Nemeshegyi Péter)    133

Herbert Vorgrimler: Új teológiai szótár (Szabó Ferenc)    135

Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár – püspök az emberért
(Frenyó Zoltán)    137

Lénárd Ö.–Tímár Á.–Szabó Gy.–Soós V.A.: Utak és útvesztők
(Mózessy Gergely)    138

Rosdy Pál (szerk.): A katolikus Egyház 1956-ban (Arapovics Miklós)    140

Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban (Gyorgyovich Miklós)    143

Magyar katolikus folyóiratok    12, 23, 75, 96, 100, 109

Sommaire    144