Távlatok - 2006/4 - 74

E SZÁMUNK ELÉ

Háború és béke a bibliai tájakon    417

Keresztények az arab országokban    422

TANULMÁNYOK

Nagy Ferenc: Iszlám és Nyugat: nehéz, de szükséges párbeszéd    423

Helyreigazítás    430

Henri Boulad: Az út a lehetetlen maga (kérdez Biacsi Dávid)    431

Rózsa Huba: Biblia és régészet    437

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

XVI. Benedek bajorországi látogatása    446

Nyílt levél XVI. Benedek pápához    457

Nagy Ferenc: Fordulópont a „tridenti mise” alakulásában    458

Karl Josef Kuschel: Merre tart XVI. Benedek?    462

Statisztikai adatok a Föld népességérõl    475

Haáz Andrea: Sok kihívás, egyetlen válasz    476

Szent Erzsébet-év 2007    477

MAGYAR FIGYELÕ

XVI. Benedek: 2006-os üzenet a magyar népnek    478

XVI. Benedek pápa törökországi apostoli látogatása    479

Szabó Ferenc: „Az igazság szabaddá tesz”    480

Görömbei András: Nemzettudat – irodalom – ’56    487

Muzslay István: A magyar szellemiség kelet–nyugat antitézise    494

ESZMÉK ÉS VÉLEMÉNYEK

Horváth Árpád: Weissmahr Béla istenbizonyítéka pró és kontra    498

Keresztes László–Csúcs Sándor: A magyar nyelv eredete    508

KULTÚRA

Cs. Nagy Ibolya: In memoriam Sütõ András    518

Szabó Ferenc: Az illúziótól a szent valóságig    523

Kókay György: Prohászka és a sajtó    532

Szõnyi Zsuzsa: Száz éve született Borsos Miklós    540

Czigány György: Borsos Miklós száz éve született    542

LELKISÉG

II. János Pál: Jubileumi karácsony Betlehemben    544

Udvardy György: 2006. karácsony    547

Gyorgyovich Miklós: Küzdelem a férfiuralom ellen    551

SZEMLE

Szilágyi Csaba (szerk.) A magyar jezsuiták küldetése (Sz. Cs.)    554

Szuromi Sz. Anzelm (szerk.): Parare viam Domino (Szabó Ferenc)    558

Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete (Szabó Ferenc)    559

Magyar (katolikus) folyóiratok    436, 486, 497, 517, 541, 550

Sommaire    560