Távlatok  - 2006/3  -  73. szám   

Ötven év után (1956 – 2006)    281

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

XII. Piusz és Mindszenty József megnyilatkozásai    283

Albert Camus: A magyarok vére    293

Frivaldszky János: Egy ötvenhatos hõsi halott: Danner János    296

A KOMMUNIZMUS ÉVTIZEDEI

Mészáros István: Újabb kötet az „Ostpolitik”-témában    309

Zágon József: A magyar egyház helyzete az 1964-es megállapodás után     314

Szabó Csaba: Mester Margit Mária és az UNUM    334

Szabó Mihály: „Jaj a néma kutyának!” Godó Mihály emlékezete    350

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Szabó Ferenc: „Szeress, és tégy, amit akarsz!”    355

Részlet XVI. Benedek valenciai beszédébõl    358

Salkaházi Sára boldoggá avatása    360

Schéda Mária: Salkaházi Sára vértanúsága    361

Idézetek XVI. Benedek megnyilatkozásaiból    313, 333, 349. 355, 358, 360

KULTÚRA

Merkl Hilda: Idealizmus és realizmus párosult életrevalósága    369

Szabó Ferenc: A 75 éves Czigány György köszöntése    379

Nándorfehérvár    381

Szabó Ferenc: A Da Vinci-kód ügye    382

Szabó Ferenc: Az európai jezsuita kulturális folyóiratok    385

LELKISÉG

Nemeshegyi Péter: Szentlélek nélkül? Szentlélekkel!    387

Megélni az evangéliumot. Interjú Martini bíborossal    400

KÖNYVSZEMLE

Nemeshegyi Péter: Barangolások az egyházatyák csodakertjében    403

Giuseppe Alberigo: Geschichte des II. Vatikanischen Konzils
(Nemeshegyi Péter)    406

Berd Jochen Hilberath: Karl Rahner (Szabó Ferenc)    408

Jean Daniélou: A történelem misztériuma (Szabó Ferenc)    410

Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politikája és Magyarország
(Szabó Ferenc)    412

Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár idõszerûsége (Gyorgyovich Miklós)    413

Adriányi Gábor–Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán (Szabó Ferenc)    414

A KEK kompendiuma    384

Gyorgyovich Miklós 60. születésnapja    359, 415

Katolikus magyar folyóiratok    292, 295, 308, 354,  378