Emberibb és igazságosabb világért    

SZOLIDARITÁS ÉS POLITIKA

Lázár Kovács Ákos: Az új politikai teológia    

Balás Endre: Szolidaritás – az új európai jövõ záloga    

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs    

MAGYAR FIGYELÕ

Krómer István: Választások – okok, kockázatok, esélyek    

Baritz Sarolta Laura: Az újkapitalizmus Magyarországon    

Németh Emma: Az Egyház java és javai    

A papi hivatások helyzete    

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Nagy Ferenc: XVI. Benedek pápa elsõ éve és elsõ enciklikája    

XVI. Benedek pápa Lengyelországban    

XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaiból    

Bartolomeo Sorge: A hazugság ellensége a békének    

Thomas Wenski: Nyilatkozat az iraki helyzetrõl    

KULTÚRA

Bartók Tibor: Egy konferencia margójára    

Szabó Ferenc: Prohászka ébresztése    

Szabó Ferenc: Olvasónapló    

Nagy Ferenc: Két történelmi kérdés Júdással kapcsolatban    

In memoriam Rónai A. Zoltán    

Két jezsuita folyóirat    

P.-H. Kolvenbach: A jezsuiták szolgálatának intellektuális dimenziója    240

Katolikus folyóiratok    

A PÁRBESZÉD NÉHÁNY KÉRDÉSE

Hans Küng: És ha megpróbálnánk valóban beszélni az iszlámmal?    

Nagy Ferenc: A Da Vinci-kód    

LELKISÉG

Peter-Hans Kolvenbach: Az Eucharisztia    

Béky Gellért: A teljesebb emberség felé    

Könyvek a jezsuita lelkiségrõl    

SZEMLE

A paokingi apostoli prefektúra története (Nemeshegyi Péter)    

Márai-nap, Márai-mûvek (Szabó Ferenc)    

Frenyó Zoltán–Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain (Szabó Ferenc)    

Holló László: Európai unió – értékközösség (Beran Ferenc)    

Bálint József: Korszakváltások viharaiban és jubileumaiban (Béky G.)    

Dolhai Lajos: A szentelési szertartások (Nagy Ferenc)    

XIV. Szent István-könyvhét (Gyorgyovich Miklós)    

Sommaire