TARTALOM – 2006/1 Húsvét


Hármas jezsuita jubileum    

TANULMÁNYOK

Szabó Ferenc: A „szolgálat misztikája” Szent Ignácnál    

Nemeshegyi Péter: Xavéri Szent Ferenc    

Bartók Tibor: „Aki kincseibõl újat és régit hoz elõ”     

Még két jubileum (Gy. M.)    

Ignáci lelkiség a XVII. században    

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

XVI. Benedek elsõ enciklikája: „Deus caritas est”    

Szemelvények az enciklikából    12, 51, 64

Szabó Ferenc: 40 évvel ezelõtt ért véget a II. vatikáni zsinat    

Jorge Costadoat: Alberto Hurtado „szociális misztikája”    

MAGYAR FIGYELÕ – FÓRUM

Szabó Ferenc: „Emelkedõ nemzet”?    

Lázár Kovács Ákos: Antropológiai forradalom és magánügyeink    

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kettõs felelõsség    

Bittsánszky Géza: „Aki megvall engem az emberek elõtt. . .”    

Gyorgyovich Miklós: Szavazzunk okosan!    

KULTÚRA

Nemeshegyi Péter: Isten szeretetének muzsikusa, Mozart    

Czigány György: Bartók, mindennapi kenyerünk    

Szabó Ferenc: Olvasónapló    

Halász Bálint: A szeretet bajnoka    

MÉDIA

Krómer István: Hatalom, szakralitás, kommunikáció    96

L. Kovács Ákos, Radnóti Katalin és mások: A 37. magyar filmszemle    

LELKISÉG

Török Csaba: „Et resurrexit tertia die”    

François Varillon: A bûnbánat szentsége    

SZEMLE

Walter Brugger (szerk.): Filozófiai lexikon (Szabó Ferenc)    

Prohászka Ottokár: Modern pünkösd (Békés Márton)    

Manréza szimpózium 2004 (Nemesszeghy Ervin)    

Papok – fõpapok – életkérdések (Gyorgyovich Miklós)    

Katolikus magyar folyóiratok     80, 83, 95

Sommaire    

 

E SZÁMUNK SZERZÕI

Babarczy Veronika, Hajnal Gergely, Gerbei Anita, Krizbai Judit, Méhes Julianna és Szép Anikó, a Faludi Akadémia munkatársai (Bp.) – Bartók Tibor SJ, lelkigyakorlat-kísérõ (Dobogókõ) – Békés Márton, egy. hallgató (Szombathely) – Bittsánszky Géza, közgazdász, egy. adjunktus (Bp.) – Jorge Costadoat SJ, teológiaprofesszor (Santiago, Chile) – Czigány György, író, költõ (Bp.) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs (Bp.) – Halász Bálint, ny. fõmérnök (Makó) – Kaposiné Eckhardt Ilona, tanár (Bp.) – Keresztesné Várhelyi Ilona, irodalomtörténész, muzeológus (Debrecen) – Krómer István, közíró (Bp.) – Lázár Kovács Ákos, esztéta, egy. adjunktus (Bp.) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztõ (Bp.) – Nemeshegyi Péter SJ, teológus, ny. egyetemi tanár (Bp.) – Nemesszeghy Ervin SJ, fizikus, filozófus (Hosszúhetény) – Radnóti Katalin, filmesztéta (Bp.) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, fõszerkesztõ (Bp.) – Török Csaba, káplán, a Vatikáni Rádió munkatársa (Bp.) – † François Varillon SJ.