TARTALOM


TÁVLATOK / 70  -  2005. karácsony

Keresztény és magyar reménység

  TANULMÁNYOK

Nemeshegyi Péter: „Legyetek készen arra, hogy számot adjatok a bennetek lévõ reményrõl”   

Nemeskürty István: „Most lassu méreg, lassu halál emészt”      

Szemkeõ Judit: Merre? Hogyan?      

Húsvéti számunk tartalmából

Gyulay Endre: Egyház és politika tizenöt éve

Seregély István: Az elmúlt 15 év katolikus szemmel

Török Péter: Koncepciótlan Kulturkampf?   

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Nagy Ferenc: „Forrás és csúcs” – Szinódusi ülés az Eucharisztiáról   

Statisztikák lelkipásztorkodásról és eucharisztikus liturgiáról   

Szabó Ferenc: Boldog Charles de Foucauld   

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Erdõ Péter: Szabadság és jog   

Szabó Ferenc: Charles Péguy, a megtestesülés költõje   

Tereza Worowska: Márai Sándor lengyelországi útja   

Kollár F., Király I. és Hevenesi J. könyvei Jézus Szívérõl (R)   464, 467

  ESZMÉK ÉS VÉLEMÉNYEK

Benkõ Antal: Önmegvalósítás keresztény szemmel   

Pánczél János: Az éber meghalás mûvészetérõl   

  LELKISÉG

Kereszty Rókus: Az Eucharisztia és a szerzetesélet   

François Varillon: Elmélkedés az örömrõl   

Szabó Ferenc: Prohászka püspök lelkisége és „keresztjei”   

A Prohászka-emlékév programjai   

Bárdosy Éva: Értünk szegénnyé lett   

  SZEMLE

Mészáros István: Mindszenty-album   

Baán István (szerk.): A szent atyák nyomdokait követve (Sz. F.)   

Somorjai Ádám: Egyház és állam Magyarországon 1919–1945   

Joseph Ratzinger: Benedek Európája a kultúrák válságában (Gy. M.)      

Csalog Judit: Csendje hangosabb   

Adjon az Úr belátást nékünk (Szabó Ferenc)   

A Szent István Társulat újabb kiadványai   

Idézetek a zsinattól és két pápától   406, 436, 457, 478, 516

Katolikus folyóiratok   421, 494, 500, 516

Sommaire

Szerzőink