A JELEN SZÁMBAN KÖZÖLT ÍRÁSOK SZERZŐI

Bárdosy Éva, A Szív főszerkesztője (Bp.) – Benkő Antal SJ, pszichológus, ny. egy. tanár (Bp.) – Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek (Bp.) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs (Bp.) – Gyulay Endre, megyés püspök (Szeged) – Kaposiné Eckhardt Ilona, tanár (Bp.) – Kereszty Rókus OCist, teológiatanár (Irving, TX, USA) – Mészáros István, pedagógiatörténész, ny. egy. tanár (Bp.) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztő (Bp.) – Nemeshegyi Péter SJ, teológus, ny. egy. tanár (Bp.) – Nemeskürty István, író, történész, volt kormánybiztos (Bp.) – Pánczél Hegedűs János, főisk. tanár, kommunikációs szakember (Bp.) – Seregély István, érsek (Eger) – Somorjai Ádám OSB, az Államtitkárság munkatársa (Vatikán) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, főszerkesztő (Bp.) – Szemkeő Judit, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főigazgatója (Solymár) – Török Péter, szociológus, egy. adjunktus (Szeged) – † François Varillon SJ – Tereza Worowska, műfordító (Dunakeszi)