Távlatok / 69 - 2005. Magyarok Nagyasszonya (október)

  A kultúra helyzete és az értelmiség felelõssége

  TANULMÁNYOK

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kitörési modellek    

Muzslay István: Rendszerváltás és rendszerváltozás

Bittsánszky Géza: Hozzászólás a 68. szám „Magyar fórum” rovatához

Lázár Kovács Ákos: Szekularizált politika és egyházi kultúra

Szõnyi Szilárd: A valóság fogságában

Majorossy Imre Gábor: A magyar felsõoktatás átalakításáról

Forrai Tamás Gergely: Pedagógiai kihívások a XXI. század elején

Karácsonyi számunk tartalmából

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Szabó Ferenc: XVI. Benedek a kölni ifjúsági világtalálkozón

Szabó Ferenc: Roger testvér halálára

Szabó Ferenc: A németországi katolicizmus    

Érszegi Márk Aurél: A pápai primátus – ahogy a nem katolikusok látják

Bárdosy Éva: Az együttmûködés kulcsa

Matthias Drobinski: Isten a fejekben

  EURÓPA

Rózsa Huba: A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában

Pierre de Charentenay: A francia „nem”

  MÉDIA

Szabó Ferenc: Interjú Juhász Judittal a Katolikus Rádióról

Kultúra és mecenatúra, nemzet, hit és film. Jankovics Marcell válaszol Radnóti Katalin kérdéseire

  KULTÚRA

Nagy Gáspár: Október magasában. . .

Szabó Ferenc: Száz éve született Emmanuel Mounier

  LELKISÉG

Béky Gellért: „Íme, hitünk szent titka!”

Puss Sándor: A szüzesség mint világi keresztény életforma

  SZEMLE

Nemeskürty István: Mi végre vagyok a világon (Szabó Ferenc)

Szabó Ferenc: Hans Urs von Balthasar – magyarul

Seszták István: Bûn és kiengesztelõdés Alszeghy Zoltánnál (Sz. F.)

Nemes Ödön: Ima és élet V. (Lakatos Attila)

Molnár Antal: Mezõváros és katolicizmus (Bikfalvi Géza)

Szerkesztõségünknek küldött könyvek

Sommaire