† II. JÁNOS PÁL * XVI. BENEDEK

„Nyissátok ki a kapukat Krisztusnak!”      129

Szabó Ferenc: In memoriam Karol Wojtyla – II. János Pál       132

Nemeshegyi Péter: II. János Pál pápa tanításának erõvonalai        139

II. János Pál megnyilatkozásaiból        138, 157, 220

Nagy Ferenc: „Habemus papam!”        158

  A REMÉNY TANÚI

A remény tanúi az egyesülõ Európában        164

La Civiltà Cattolica: A kilencszázas évek: a vértanúk százada        166

Erdõ Péter: Az Európai Unió és az Egyház       177

Erdõ Péter Mindszenty József bíborosról       183

  MAGYAR FÓRUM

Fórum a magyar társadalomról és egyházról       184

Havass Miklós: Tizenöt év múltán        186

Krómer István: Jelentés a zsákutcából        192

Kopp Mária, Skrabski Árpád: A magyar lelkiállapot alakulása
a rendszerváltozás óta        202

Széll Kálmán: A rendszerváltozás után erõsödõ lelkiismereti buktatók    210

Szabó Ferenc: Két kiegészítés dr. Széll Kálmán cikkéhez        216

Tomka Ferenc: Az egyházi ügynökkérdésrõl        219

Gyorgyovich Miklós: Bal, jobb, bal, jobb . . .        221

  KULTÚRA

Szabó Ferenc: József Attila Istene       223

Köszöntjük a nyolcvanéves Nemeskürty Istvánt       163

  LELKISÉG

Prohászka Ottokár: Az eucharisztiás Krisztus Isten-imádása        237

Hevenesi János: II. János Pál és a Jézus Szíve-lelkiség        241

Gyorgyovich Miklós: „Oly korban éltem . . .”        243

  SZEMLE

Turgonyi Zoltán: Lehet-e egy üzletember jó keresztény?        246

Wolfgang Beinert (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona (Szabó Ferenc)        248

Leo Scheffczyk–Anton Ziegenaus: Mária az üdvtörténetben (Szabó Ferenc)    251

Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai (Szabó Ferenc)        252

Paul Beauchamp: A zsoltárok világa (Szabó Ferenc)        254

Szentek és szentleckék (Nagy Ferenc)        255

Schéda Mária: Boldog vagy, Sára? (Gyorgyovich Miklós)        191

Magyar katolikus folyóiratok        176, 201, 215, 218, 240

Sommaire       256