E számunk elé     409

EUCHARISZTIA ÉVE

Nemeshegyi Péter: Eucharisztikus csodálkozás      411

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM

Joseph Ratzinger: Keresõúton a béke nyomában     426

Jegyzetek a terrorizmusról     439

Farkas Péter: A szubszidiaritás     443

Hámori Antal: A magzatkorú gyermek élethez való joga     454

JEZSUITA NAPOK

Szilágyi Csaba: A magyar jezsuiták küldetése     464

Nemesszeghy Ervin: Loyolai Szent Ignác jelentõsége a mai korban     466

Bartusz-Dobosi László: Jezsuiták és conquistadorok (R.)     453

KULTÚRA

Horváth Árpád: Kultúra és igazságosság     482

Bartók Tibor: A világ és Európa nagy színháza     489

Czigány György: Utolsó találkozás Lukin Lászlóval     499

Véber Gyula köszöntése     500

A Szolgálat repertóriuma     501

LELKISÉG

Gyorgyovich Miklós: Az igazi Világosság a világba jött     502

IV. Károly boldoggá avatása (R.)     506

Muzslay István: Boldog Károly magyar király     507

Charles de Foucauld lelkiségének alapvonásai     511

Tímár Ágnes: Lénárd Ödön feljegyzései a gyûjtõfogházból     518

SZEMLE

Erdõ Péter: Egyházjog (Szuromi Sz. Anzelm)     526

Fejérdy András: Egyházpolitikai modellkísérlet
Csehszlovákiában (1949)     527

Gereben Ferenc: Vallásosság és egyházkép – interjúk tükrében     529

Molnár Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon (Bikfalvi Géza)     532

Harsányi László–Mátrai Miklós: Budai Atlantisz (Kápolnai Iván)     535

„Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!” (Czibula Katalin)     538

Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt (Szabó Ferenc)     541

II. János Pál pápa életének képes krónikája (Gy.M)     542

Egri Jubileumi emlékkönyv     510

Katolikus magyar folyóiratok     438, 442, 488, 498, 517

MAGYAR PAPI EGYSÉG

Bosák Nándor: Az egyházmegyés pap lelkisége     2

Takács Gábor: A vasárnap keresztény tartalma     10

Ünnepelni, imádni, szemlélni      28

Papszentelések 2004-ben     29

Halottaink 2004-ben     30