TÁVLATOK – 2004/3


  A szellem Európája felé    313

  EGYÜTT EURÓPÁÉRT

„A politika – gyökereit tekintve – szeretet, szolgálat”    315

Romano Prodi: Az intézmények Európája és a karizmák Európája együtt dolgoznak    320

Szabó Ferenc: Az európai lobogó 12 csillaga    326

  EURÓPAI ORSZÁGOK EGYHÁZAI

Miguel de Santiago: Spanyolország, egy fázós egyház    327

Nagy Ferenc: Jezsuita folyóiratok Európában    333

Szabó Ferenc: Tájékoztató a francia katolicizmusról    335

  BÁLINT SÁNDOR CENTENÁRIUMA

Barna Gábor: Bálint Sándor 1904–1980    341

Hetény János: A kereszténység csodálatos teljesítménye a vallásos népéletben    351

Szabó Ferenc: Kiegészítõ megjegyzés a népi vallásosságról    360

40 éve jelent meg az Ecclesiam suam pápai körlevél    362

  KULTÚRA

Maurice Borrmans: Keresztény hit és koráni szövegek    363

Szabó Ferenc: Prohászka és Nietzsche    373

40 éve jött létre a vatikáni–magyar részleges megállapodás    385

Róna Judit: Joyce és a jezsuiták    386

  LELKISÉG

Gyorgyovich Miklós: Örülünk-e a teremtés gazdagságának?    394

A pápa betegsége    398

Béky Gellért: Az ignáci ima J. Nadal szerint    399

  SZEMLE

Szabó Ferenc: Keresztény gondolkodók a XX. században
(Nemeshegyi Péter)    404

Sajgó Szabolcs: Talált sorok (Szabó Ferenc)    405

Morus Tamás: Erõsítõ párbeszéd balsors idején (Gyorgyovich Miklós)    406

A Szolgálat repertóriuma    350

Magyar katolikus folyóiratok    325, 334, 340, 350, 403

Sommaire    408

 

  Melléklet

  HITTAN- ÉS ETIKAOKTATÁS

Keszeli Sándor: Evangelizáció, katekézis, katekéta    3

Balázs Tamás: A Biblia szerepe az iskolai hitoktatásban és a plébániai katekézisben    46

Balázs Tamás: A Biblia a katekézisben – Konkrét modell    51

Thorday Attila: Hittan- és etikaoktatás Magyarországon    54

Hans Mendl: Vallás- és etikaoktatás Németországban    66

 

A JELEN SZÁM SZERZÕI

Balázs Tamás, plébános, kateketikatanár (Gyõr) – Barna Gábor, etnográfus, egy. docens (Szeged) – Maurice Borrmans, iszlamológus, egy. tanár (Róma) – Béky Gellért SJ, ny. egy. tanár, lelkipásztor (Hódmezõvásárhely) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs (Bp.) – Hetény János, plébános (Sopron) – Keszeli Sándor, kateketikatanár (Szeged) – Chiara Lubich, a Fokoláre alapítója (Róma) – Hans Mendle, valláspedagógus, egy. tanár (Passau, Németország) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztõ (Bp.) – Nemeshegyi Péter SJ, teológus, ny. egy. tanár (Bp.) – Ulrich Parzany, evangélikus lelkész (Németország) – Romano Prodi, az EU Bizottság elnöke (Bologna, Olaszország) – Andrea Riccardi, a Szent Egyed Közösség alapítója (Róma) – Róna Judit, irodalomtörténész (Bp.) – Miguel de Santiago, író, az Ecclesia fõszerkesztõje (Madrid) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, fõszerkesztõ (Bp.) – Thorday Attila, pap, a lelkipásztorkodás-tan egy. tanára (Bp.)