Az Egyház Európában    145

  TANULMÁNYOK

Alszeghy Z.–Nemeshegyi P.: Elmélkedések az üdvösségtörténelemrõl    147

Szabó Ferenc: „A társadalom misztériuma és a történelem értelme”    168

Nemesszeghy Ervin: Természettudomány, hit és vallás    176

  EURÓPA ÉS HAZÁNK

„Európa atyja.” Robert Schuman üzenetének idõszerûsége    190

Nemeskürty I.: Miképpen maradhatunk azonosak önmagunkkal?     194

Pánczél Hegedûs János: A magyar géniusz és Európa romlásáról     200

Szabó Ferenc jegyzete az elõzõ íráshoz    211

Gyorgyovich Miklós: Reménykedjünk?!    213

Bálint József: Hazánk EU-ba lépésének három erkölcsi kihívása    216

  TEOLÓGIA ÉS KULTÚRA

Karl Lehmann: Karl Rahner jelentõsége az Egyház számára    223

Vass György: Emlékezés Karl Rahnerra    238

Elfriede Oeggl: Karl Rahner titkárnõje    248

Nemeshegyi Péter: 100 éve született Yves Congar    250

Bárdosy Éva: „Megtette, ami tõle telt” – Nõk az Egyházban    253

  MÉDIA ÉS IRODALOM

Lázár Kovács Á.–Radnóti K.: Egy év 15 magyar játékfilmjérõl    261

Czigány György: A 100 éves Berzsenyi Társaságról    271

Köszöntjük az idei Stephanus-díjasokat    273

Szabó Ferenc: Cser László halálára    275

Szabó Ferenc: Dékány Endre halálára    281

  LELKISÉG

Vértesaljai László: „Péter és Pál – az Egyház fõoszlopai”    283

Ima és élet. Koronkai Zoltán beszélget Nemes Ödön atyával    287

Béky Gellért: Akarsz játszani?    294

  SZEMLE

Magyar Katolikus Lexikon IX (Szabó Ferenc)    303

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában (Nemeshegyi Péter)    304

Prokopp Mária: Prokop Péter festõmûvész (Szabó Ferenc)    308

Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai (Szabó Ferenc)    308

Sáry Pál: Keresztre feszítés az Ókorban (Koncz Lajos)    310

Elisabeth Kübler-Ross–David Kessler: Élet leckék (Gy. M.)    215

John Powell két és Terri Apter egy könyve (Gy. M.)    282, 302

Loyolai Szent Ignác: Levelek (R.)    237

Jakab Gábor: Isten vasár- és ünnepnapi igéi (Szabó Ferenc)    249

Az Embertárs címû folyóirat (Gy. M.)    199

Négy Vigilia-könyv (Gy. M.)    215, 278, 298

Gyökereinkrõl két könyv (Gy. M.)    189

Katolikus lapok és kiadók    215, 237, 247, 274, 311

   Sommaire    312

  REDEMPTIONIS SACRAMENTUM – MAGYAR PAPI EGYSÉG

Nagy Ferenc: Szentszéki utasítás az Eucharisztiáról    2

Halottaink    32   


 SOMMAIRE

L’Église en Europe

Études

Z. Alszeghy–P. Nemeshegyi: Réflexions sur l’histoire du salut

F. Szabó: La philosophie de l’histoire de G. Fessard S.J.

E. Nemesszeghy: Sciences naturelles, foi et religion

Europe et Hongrie

L’actualité du message de R. Schuman – „Père de l’Europe”

I. Nemeskürty: L’identité des Hongrois en crise

J. Pánczél Hegedûs: L’hérédité culturelle de la Hongrie et l’Union Européenne

M. Gyorgyovich: En quoi espérer?

J. Bálint: L’entrée de la Hongrie dans l’EU et les défis moraux

Théologie

K. Lehmann: L’importance de K. Rahner pour l’Eglise (Stimmen der Zeit)

Gy. Vass: K. Rahner est né il y a 100 ans

P. Nemeshegyi: Y. Congar est né il y a 100 ans

É. Bárdosy: Les femmes dans l’Église

Culture et média

Á. Lázár Kovács–K. Radnóti: Revue des 15 nouveaux films hongrois

Gy. Czigány: La Société Berzsenyi a 100 ans

F. Szabó: In memoriam L. Cser S.J. et E. Dékány

Spiritualité

L. Vértesaljai: Méditation pour la fête de Saint Pierre et Saint Paul

Z. Koronkai: Interview au P. Ö. Nemes S.J. sur sa méthode d’exercices spirituels

G. Béky: Pour une théologie spiritulle du jeu

Revues des livres

Supplément

F. Nagy: Instruction sur l’Eucharistie (Redemptionis mysterium)


A jelen számunkban közölt írások szerzõi

† Alszeghy Zoltán SJ, dogmatikus, egy. tanár – Bálint József SJ, ny. lelkipásztor (Pilisvörösvár) – Bárdosy Éva, A Szív szerkesztõje (Bp.) – Béky Gellért SJ, ny. egy. tanár, lelkipásztor (Hódmezõvásárhely) – Czigány György, író (Bp.) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs (Bp.) – Koncz Lajos, teológus, ny. fõiskolai tanár (Miskolc) – Koronkai Zoltán SJ, novícius (Bp.) – Lázár Kovács Ákos, esztéta, egy. adjunktus (Bp.) – Karl Lehmann, bíboros, püspök (Mainz, Németország) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztõ (Bp.) – Nemes Ödön SJ, ny. egy. tanár, lelkigyakorlatos vezetõ (Bp.) – Nemeshegyi Péter SJ, teológus, ny. egy. tanár (Bp.) – Nemeskürty István, író, történész, volt kormánybiztos (Bp.) – Nemesszeghy Ervin SJ, tartományfõnök, volt egy. tanár (Bp.) – Elfriede Oeggl, a Zeitschrift für katholische Theologie szerkesztõségi titkára (Innsbruck) – Pánczél Hegedûs János, fõisk. tanár, kommunikációs szakember (Bp.) – Radnóti Katalin, filmesztéta (Bp.) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, fõszerkesztõ (Bp.) – Vass György SJ, teológus, ny. egy. tanár (Innsbruck) – Vértesaljai László SJ, a tartományfõnök helyettese, lelkipásztor (Bp.)