Kereszténység és demokrácia    1

KERESZTÉNYSÉG ÉS DEMOKRÁCIA

Szabó Ferenc: J. Maritain politikai filozófiája    3

Bittsánszky Géza: Egyház és politika    12

Beran Ferenc: Etika a politikában    17

Farkas Péter: Szegénység, kirekesztettség – keresztény válaszok    23

EURÓPAI KÉRDÉSEK

Szerkesztõség: Nagyvárosi és egyetemi lelkipásztorkodás    33

Máté-Tóth András: Missziós program    34

Pasztorációs konferencia: Evangelizáció a felsõoktatásban    38

Nóda Mózes: Kereszténység a romániai egyetemisták körében    43

FÓRUM A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGRÕL

Szerkesztõségi bevezetõ    47

Herjeczki János: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot    49

Skultéty Csaba: Hozzászólás Várhelyi Ilona cikkéhez    57

Sólyomváry Ilona: Hozzászólás Keresztesné cikkéhez    62

Gyorgyovich Miklós: Keresztény értelmiségiek     65

MÉDIA

Harcsa Béla: „Akárki” a XXI. században    73

Lázár Kovács Ákos: Az elsõdleges kulturális azonosság    80

KULTÚRA

Vörös Imre: Faludi Ferenc jelentõsége a magyar irodalomban    87

A miskolci jezsuita gimnázium és kollégium    93

Szabó Ferenc: A. Szolzsenyicin 85 éves    94

Horváth Árpád interjúja Bogdán Józseffel    97

András Imre: A vallásszociológus Morel Gyula S. J.    106

A nyíregyházi Hittudományi Fõiskola    111

Szabó Ferenc: Újabb támadás Prohászka ellen    112

Szelestei N. László: Magyar ferencesek prédikációi (Sz. F.)    117

Bartusz-Dobosi László: A katolikus Eötvös    118

Hetényi Varga Károly élete és munkássága    125

A gyulafehérvári papnevelde    129

LELKISÉG

Huzsvár László: Tépelõdés 2004 rózsálló hajnalfényében    130

Mustó Péter: Függõség és autonómia a lelki vezetésben    135

SZEMLE

Diccionario histórico de la Compañía de Jesús (Szilas László)     140

Magyar mûvelõdéstörténeti lexikon I (Szabó Ferenc)    142

Avery Dulles: Az egyház modelljei (Sz. F.)    79

A Szent István Társulat 2003. évi kiadványaiból (Gy. M.)    143

Katolikus magyar folyóiratok    11, 72, 139

Nyári számunk tartalmából    134

Sommaire    144

MELLÉKLET

Lázár Kovács Ákos–Szigeti Szabolcs: Faludi Ferenc Akadémia    2

Nagy István: A Jézus Társaság budai gimnáziuma    13

MAGYAR PAPI EGYSÉG

Klemm Nándor Hunya-életrajzáról    28

Halottaink