E számunk elé    489

  TANULMÁNYOK

Erdõ Péter: Az evangelizáció jövõje, következmények az egyház számára    493

Õrsy László: Polgári erények az Egyházban    499

Benkõ Antal: Lelkiség mint tudatfejlesztés    503

Jézus Krisztus, az élõ víz hordozója    514, 627

Baritz Laura: Az üzlet mint hivatás: utópia vagy realitás?    515

Naszlady Attila: Evangelium vitae és informatika    524

Nyéky Kálmán: Az ember klónozásának etikai megítéléséhez    527

Magyar püspöki kar: A klónozás etikai megítélése    534

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Gyorgyovich Miklós: Tisztelgés Teréz anya elõtt    535

Vatikáni dokumentum a homoszexualitásról    539

Biacsi Dávid: Jezsuiták Irakban    544

Louis Sako: Fény az alagút végén    553

Nagy Ferenc: Eucharisztikus ökumenizmus Krisztus Egyházában    557

  FÓRUM A MAGYAR ÉRTELMISÉGRÕL

Szerkesztõségi bevezetés    562

Osztie Zoltán: Válasz a keresztény értelmiségiek ügyében    564

Keresztesné Várhelyi Ilona: Jegyzetek Osztie Zoltán válaszához    572

Balázs Pál: Keresztény értelmiségi szervezetek    576

Lázár Kovács Ákos: Az egyházias értelmiségi nyilvánossága    577

  EURÓPA

Várnai Péter: ,,Nyissuk meg a szívünket”: rövid értékelés    589

Katolikus folyóiratok és könyvek    543, 556, 595, 622

  MAGYAR KÉRDÉSEK

Hölvényi György: Apor Vilmos, a politikus    596

Hetényi Varga Károlyné: Hetényi Varga Károly élete és munkássága    602

  KULTÚRA

Szabó Ferenc: Baráti búcsúzóul    606

Prokop Péter: Riportvázlat a tévé számára    607

Szabó Ferenc: Költõk között    612

Húsvéti számunk tartalmából    618

Zsolnai Gábor: Lõrincze Miklós festészetérõl    619

  LELKISÉG, LELKIPÁSZTORKODÁS

Bábel Balázs: Karácsony öröme    623

Szabó Ferenc: Úton Isten felé    628

Midling Andrea: „Egy a ti Mesteretek. . .”    634

  SZEMLE

Gyorgyovich Miklós: Felelõsség, nem karrier    652

Keresztesné Várhelyi Ilona: Megkésett köszöntés    656

Dékány Endre: Erõ az erõtlenségben    658

Studia Patrum (S.J.)    659

Szilas László: Alfonso Carillo jezsuita Erdélyben (Molnár Antal)    660

Rózsa Huba: Az Ige szolgálatában (Szabó Ferenc)    661

Gaizler Gyula–Nyéky Kálmán: Bioetika (Hámori Antal)    662

Bioetika – Ökumené (Gyorgyovich Miklós)    663

  PAPI EGYSÉG

Helyzetjelentés Délrõl (Interjú Huzsvár László püspökkel)    2

Rendhagyó megemlékezés Morlin Imre atyáról (Széll Kálmán)    17

In Memoriam Vanyó László (Rózsa Huba)    20

„Így szoktuk, s így mondjuk” (Szabó Endre)    24

A megfogant életekért (Vass Miklós posztumusz kötete)    28

Pappá szentelések 2003-ban     29

Halottaink 2003-ban    29


SOMMAIRE

Liminaire

Jean Paul II  en service de l’Église depuis 25 ans – L’Archevêque d’Esztergom– Budapest, Péter Erdõ créé cardinal

ÉTUDES

P. Erdõ: L’avenir de l’évangélisation

L. Õrsy: Les vertues civiques dans l’Église

A. Benkõ: La spiritualité de New Age

L. Baritz: Le business comme vocation

A. Naszlady: L’encyclique Evangelium vitae et l’informatique

K. Nyéky: Le clonage de l’homme du point de vue étique

ROME ET L’EGLISE UNIVERSELLE

M. Gyorgyovich: La béatification de la mère Thérèse de Mère Teresa

Document du Vatican sur l’homosexualité

D. Biacsi: Jésuites en Irak

L. Sako: Interview au nouvel archevêque sur la situation en Irak

F. Nagy: Oecuménisme eucharistique dans l’Église du Christ

FORUM SUR L’INTELLIGENTZIA HONGROISE

Z. Osztie: Réponse aux critiques du mouvement des intellectuels chrétiens (KÉSZ)

I. Várhelyi: Réponse à la réponse de Z. Osztie

P. Balázs: Mouvements chrétiens des intellectuels

Á. Lázár-Kovács: La publicité de l’intellectuel dans d’Église

EUROPE

P. Várnai: La responsabilité des catholiques dans l’Union Européenne

QUESTIONS HONGROISES

Gy. Hölvényi: L’évêque bienheureux Vilmos Apor et la politique

Madame K. Hetényi Varga sur l’activité de son mari défunt

CULTURE

F. Szabó: In memoram P. Prokop, peintre-écrivain prêtre

F. Szabó: Trois recueils de poésies (Gyurkovics, Czigány, Nagy G.)

G. Zsolnai: La peinture de Miklós Lõrincze

SPIRITUALITÉ

B. Bábel: Méditation pour Noël

F. Szabó: En chemin vers Dieu (spiritualité ignatienne)

A. Midling: Accompagnements dans les exercises spirituels

COMPTE-RENDUS DES LIVRES


A jelen számunkban közölt írások szerzõi

Bábel Balázs, érsek (Kalocsa) – Balázs Pál, plébános, teológus (Balatonkenese) – Baritz Sarolta Laura OP (Budakeszi)– Benkõ Antal SJ, pszichológus, ny. egyetemi tanár (Budapest) – Biacsi Dávid SJ, teológiahallgató (Párizs) – Dékány Endre, író (Budapest) – Erdõ Péter, bíboros, prímás, esztegom-budapesti érsek (Budapest) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs (Budapest) – Hölvényi György, történész, ny. könyvtáros (Budapest) – Hámori Antal, állam- és jogtudományi doktor, fõisk. adjunktus (Budapest) – Huzsvár László, megyéspüspök (Nagybecskerek, Szerbia-Montenegro) – Keresztesné Várhelyi Ilona, irodalomtörténész, muzeológus (Debrecen) – Lázár Kovács Ákos, esztéta, egy. adjunktus (Budapest) – Midling Andrea, teológus, a mentálhigiénia tanára (Szeged) – Molnár Antal, történész, levéltáros (Budapest) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztõ (Budapest) – Naszlady Attila, fõorvos fõigazgató (Budapest) – Nyéky Kálmán, pap, ösztöndíjas (Róma) – Osztie Zoltán, plébános, KÉSZ-elnök (Budapest) – Õrsy László SJ, kánonjogász, ny. egyetemi tanár (Washington, DC, USA) – Rózsa Huba, szentírástudós, egy. tanár (Budapest) – Louis Sako, érsek (Kerkúk, Irak) – Szabó Endre, belgyógyász (Budapest) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, fõszerkesztõ (Budapest) – Széll Kámán, ny. fõorvos, egy. tanár (Szombathely) – Várnai Péter, egy. lelkész (Piliscsaba) – Zsolnai Gábor,  mûvészetkritikus (Budapest)