E számunk elé

Új pünkösd felé    321

Szabó Ferenc 50 éve jezsuita    324

  ÚJ PÜNKÖSD FELÉ

Nemeshegyi Péter: Halld meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!    325

Szabó Ferenc: Henri de Lubac az Egyházról    348

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

II. János Pál: Ecclesia in Europa (részletek)    362

II. János Pál 100. és 101. nemzetközi apostoli útja    366

  EURÓPAI KÉRDÉSEK

Pierre de Charentenay: A keresztények szerepe Európában    369

  MAGYAR KÉRDÉSEK

K. Várhelyi Ilona: Keresztény értelmiségi szervezetek    375

Tomka Ferenc: Önvizsgálatra hívják az egyházat    389

Mészáros István: Mindszenty védelmezõje: XII. Pius    396

Frivaldszky János: Isten önkéntesei és az 1956-os forradalom    422

Bóka Zsolt: Lázadás vagy szabadságharc?    428

  KULTÚRA ÉS ÉLET

Barna Gábor: Ünnep és ünneplés    430

Nemeshegyi Péter: Jezsuiták zenéje a 17-18. századi Kínában    440

  MÉDIA

Horváth Árpád: A Magyar Kultúra    443

Szabó Ferenc: Federico Fellini    453

  LELKISÉG

Béky Gellért: Mysterium fidei. Elmélkedés a halálról    455

Pánczél Hegedûs János: Johannes Tauler misztikája    462

Szabó Ferenc: „A gondolkodás és az imádság mestere”    469

  SZEMLE

Szabó Ferenc: Új könyv a jezsuiták történetérõl    472

Erdõ Péter: Hivatalok és közfunkciók az egyházban (Szuromi Sz. A.)    475

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon Bárth Dániel    476

Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok (Bikfalvi Géza)    478

Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag  
      árnyékában (Szabó Ferenc)    480

Pszichológusok és teológusok a szenvedésrõl (Gé-em)    482

A bécsi Pazmaneum (András Imre)    483

Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság (Gyorgyovich Miklós)    484

Madas Edit: Középkori prédikációirodalmunk (Lõkös Péter)    485

Máté Jakab: A nyelvtudomány története (Szabó Ferenc)    487

Vanyó László: Az ókeresztény mûvészet szimbólumai (R)    388

Frenyó Zoltán: Tudom, kinek hittem (R)     388

Karácsonyi számunk tartalmából    395

Katolikus magyar lapok    421

Terri Apter: A magabiztos gyermek (Gy.M.)    430

John Powell: A tartós szeretet titka (Gy.M.)    439

Elisabeth Kübler-Ross–David Kessler: Élet leckék (Gy.M.)    442

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma (Szabó Ferenc)    461

Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt – 1944 (Szabó Ferenc)    468

  Sommaire    480

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Jozef De Kesel: Egyház, miért létezel?    2

Szabó Ferenc: Cigánypasztorációs világkongresszus    16

Juhász Judit: A média szerepe a kultúraformálásban    18

Bohán Béla: Kárpátaljai emlékezés két szatmári püspökre    23

Godó Mihály: Testamentum (Gy. M.)    30

Pappá szentelések 2003-ban    31

Halottaink 2003-ban    32