E SZÁMUNK ELÉ

Terrorizmus, háború, béke       145

  TERRORIZMUS, HÁBORÚ, BÉKE

Szabó Ferenc: Háború és béke a globalizálódó világban       147

Nemeshegyi Péter: A vallások béketeremtõ potenciálja       155

Raymund Schwager: Izrael és Palesztina       169

Széll Tamás: Az iszlám       185

  KÉT DOSSZIÉ

Csizmadia Zoltán: A reprodukciós klónozásról       198

„Ki nekem Jézus?” Egyetemi hallgatók vallomásai       210

  RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Nagy Ferenc: Pápai enciklika az Eucharisztiáról       229

  EURÓPA

Kavin Ferenc: Európai Unió a jövõnk?       239

Várszegi Asztrik: Keresztények egysége – Európa egysége: vágy és kihívás       244

  MÉDIA

Lázár Kovács Ákos: Esztétikum, erkölcs és a medializált társadalom        253

  KULTÚRA

Nagy László: Látogatóban Nagy Tamás építésznél       262

Emlékezés Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára       267

Szabó Ferenc: 150 éve született Csontváry       270

Rudnai Gábor: Csontváry „Mária kútja Názáretben”       271

Hubert Ildikó: Baróti Szabó Dávid versei Szûz Máriához      275

  LELKISÉG

Jálics Ferenc: A Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok kontemplatív szakasza       284

Horváth Árpád: Jezsuiták és a posztmodern       302

Béky Gellért: Gitanjali, Isten dalos pacsirtája       308

  SZEMLE

Szabó Ferenc: H. Weber korszerû erkölcsteológiája       316

Adriányi Gábor: Prohászka és a római index (Szabó Ferenc)       318

Janusz Rosikon: Európa Madonnái (Szabó F.)       301

Herrmann Jánosné: Vésõ alatt (Hevenesi János)      243

Benkõ Antal és Szentmártoni Mihály két könyve (R.)       197

Könyvjelzõ (Gy. M.)       154, 168, 184, 266

Sommaire    320

  MAGYAR PAPI EGYSÉG

Miklósházy Attila: A rózsafüzér titkainak eredete        2

Nagy Ferenc: A húsvéti vigília        16

Pontosítás        28

Blanckenstein Miklós: Emlékek Jenõ bácsiról és Püspökszentlászlóról        28

Halottaink       31