Sommaire


Terrorisme, guerre, paix

Editorial

F. Szabó : Guerre et paix dans l’époque de la mondialisation

P. Nemeshegyi: Le potentiel des religions dans la pacification

R. Schwager: Israel et Palestine (Stimmen der Zeit)

T. Széll: L’Islam

Deux dossiers

Z. Csizmadia: Clonage de reproduction

Confessions d’étudiants de l’Université Catholique: „Qui est pour toi Jésus?”

Rome

F. Nagy: La nouvelle encycliqe sur l’Eucharistie

Europe

F. Kavin: Plébiscite sur l’intégration de la Hongrie à  l’Union Européenne

A. Várszegi: L’union des chrétiens –  l’union de l’Europe: désir ou défi?

Media

Á. Lázár Kovács: Esthétique, morale et société médialisé

Culture

L. Nagy: Interview à T. Nagy architecte d’églises

Commémoration du 200-ème anniversaire de la naissance de F. Deák

G. Rudnai: Sur le peintre hongrois Csontváry

I. Hubert: Les poésies mariales de David Baróti Szabó jésuite

Spiritualité

F. Jálics: La période contemplative des exercices  ignatiens

Á. Horváth: Les jésuites et le postmoderne

G Béky: Gitanjali, l’alouette de Dieu

Compte-rendus des livresA jelen számunkban közölt írások szerzõi

II. János Pál pápa – Béky Gellért SJ, ny. egy. tanár, lelkipásztor (Hódmezõvásárhely) – Blanckenstein Miklós, az OLI igazgatója, várplébános (Budapest) – Csizmadia Zoltán, pap, ösztöndíjas (Róma) – Gyorgyovich Miklós, Távlatok-munkatárs (Budapest) – Hámori Antal (59. szám), állam- és jogtudományi doktor, fõisk. adjunktus (Budapest) – Hevenesi János SJ, lelkipásztor (Budapest) – Horváth Árpád SJ, Távlatok-munkatárs (Budapest) – Hubert Ildikó, irodalomtörténész (Budapest) – Jálics Ferenc SJ, lelkigyakorlatos igazgató (Gries, Németország) – ifj. Kavin Ferenc, újságíró, tv-munkatárs (Õrbottyán) – Lázár Kovács Ákos, esztéta, egy. adjunktus (Budapest) – Miklósházy Attila SJ, a külföldi magyarok püspöke, teológiaprofesszor (Toronto, Kanada) – Nagy Ferenc SJ, társszerkesztõ (Budapest) – Nagy László, ev. lelkész, tv-munkatárs (Budapest) – Nemeshegyi Péter SJ, teológus, ny. egy. tanár (Budapest) – Rudnai Gábor, író (Budapest) – Raymund Schwager SJ, dogmatikaprofesszor (Innsbruck) – Szabó Ferenc SJ, teológus, író, fõszerkesztõ (Budapest) – Széll Tamás, történész, egy. magántanár (Essex Junction, VT, USA) – Várszegi Asztrik OSB, püspök, fõapát (Pannonhalma)