E számunk elé   1

AZ ÉLET VÉDELMÉBEN

Szabó Ferenc: A személy méltósága és az élet védelme   3

Nyári számunk tartalmából   7

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Vallásosság és lelki egészség   8

Hámori Antal: A magzatkorú gyermek büntetõjogi védelme az egyház jogrendjében   18

A Katolikus Egyház Katekizmusa az abortuszról   29

Harsányi Pál: Eutanázia   30

† Varga László: Teleki Pál   37

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

II. János Pál: Pacem in terris: maradandó elkötelezettség   41

II. János Pál a Római Kúria tagjaihoz   47

Erdõ Péter érsek prímás beiktatása   48

Széll Kálmán: Boldog Batthyány László orvosi szemmel   52

Római rendezvények   60

Czigány György: Zarándokút Güssingbe   61

A katolikusok politikai elkötelezettsége (Hittani Kongregáció)   65

EURÓPA

Mozgósítás Európáért   68

MÉDIA

Lázár Kovács Ákos–Radnóti Katalin: Néhány gondolat a 34. Magyar Filmszemle margójára   72

Tízéves a Duna Televízió   81

Vég Adrienn: Még egyszer a reklámokról és a felelõsségrõl   85

Katolikus magyar folyóiratok   84, 118

KULTÚRA

Beszélgetés Vizi E. Szilveszterrel (Bittsánszky Géza)   90

Szentszéki dokumentum a New Age mozgalomról   94

A 80 éves Nemeshegyi Péter köszöntése   95

Mészáros István: Márai Sándor Mindszentyrõl   100

Paul Ricoeur Budapesten   109

Jelenits István: Tóth Árpád: Isten oltó-kése   110

Horváth Árpád: Giya Kancheli   114

LELKISÉG

François Varillon: A feltámadás   119

Szabó Ferenc: A szenvedésmisztika és az archaikus imádságok   128

SZEMLE

Szabó Ferenc: Mindszenty és a keleti politika   135

Frenyó Zoltán: Mihelics Vid (Szabó Ferenc)   137

Dékány Endre: Törvényekben feltáruló magyar múlt   140

Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits Istvánnak (Sz. F.)   141

Két emlékkönyv Bolberitz Pál 60. születésnapjára   142

Három könyv Batthyány-Strattmann Lászlóról   143

Sommaire   144

MAGYAR PAPI EGYSÉG

Szabó Endre: Fiúk és apák? fiúnevelés   26

† Knipf József   29

Papszentelések 2003-ban   31

Olofsson atya kitüntetése   32

Halottaink 2002-ben   32