Távlatok 2001/4 – 54


Tartalom

E számunk elé: A szabadító Jézus tanúi    497

KERESZTÉNYEK A KÖZÉLETBEN

Szabó Ferenc: A keresztények közéleti felelõssége    501

Juhász László: Hatalom és tekintély    510

Kovács K. Zoltán: A maritaini perszonalizmus Barankovics István eszmevilágában     517

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Giovanni Marchesi: II. János Pál kazahsztáni és örményországi útja    527

II. János Pál: Matteo Ricci kínai misszionárius jubileuma    533

EURÓPA

Tomka Miklós: Az európai értékrend és identitás változási tendenciái    541

Erdõ Péter: Kulturális és emberi helyzet Kelet-Európa egyetemein    554

Kiss Ulrich: Milyen Európát akartok?    570

Az európaiak értékszemlélete    577

MAGYAR FIGYELÕ

Nemeskürty István: Eppur si muove    578

Gyorgyovich Miklós: VIII. katolikus családkonferencia    581

Házasság és család napjainkban (Interjú Bíró László püspökkel)    584

Gyorgyovich Miklós: Presszió a depresszióra    590

Dizseri Tamás: Néhány gondolat hitrõl, egész-ségrõl, egyházról    596

Magyar katolikus folyóiratok    516, 589

Húsvéti számunk tartalmából    602

MÉDIA

Vég Adrienn: Karácsony és média    603

Lázár Kovács Ákos: A felelõsségkérdés a médiadiskurzusban    617

KULTÚRA ÉS ÉLET

Mészáros István: Három zalaegerszegi tanév (1917–1919)    623

Hernádi Mária: Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére    636

LELKISÉG

Keresztesné Várhelyi Ilona: Az Isten(gyermek) arcát szemlélve    646

Ipacs Katalin: Medjugorje – húsz éve    652

SZEMLE

Az isteni és emberi szó szolgája (Szabó Ferenc)    659

Pilinszky-bibliográfia (Róna Judit)    661

Somos Róbert: Az alexandriai teológia (Nemeshegyi Péter)    662

Haiman–Muszka–Borsa: A nagyszombati jezsuita kollégium és nyomda D. E.)    664

Molnár Imre: Esterházy János (Gy. M.)    665

Apor Vilmos Gyulán; Egyházak, korok, világképek (Gy. M.)    666

„Újat és régit”. Szennay-emlékkötet (D. E.)    667

Kodolányi János: Julianus barát (Gy. M.)    667

Takács J. I.–Pfeiffer J.: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében (Sz. F.)    540

Ferenc Antal: A bioetika alapjai (Sz. F.)    576

Varga Imre–Pintér Zsuzsanna: Történelem a színpadon (Sz. F.)    616

Dékány Endre: Tükörírás (Gy. M.)    651

MAGYAR PAPI EGYSÉG

Nagy Ferenc: A XX. század magyar püspökeinek szentelési leszármazása    2

Jakus Ottó: † Halász Endre    28

Papszentelések 2001-ben    31

Halottaink 2001-ben    32