Új ezredév küszöbén     1

MAGYAR MILLENNIUM / III

Szabó Ferenc–András Imre: A magyar egyház az ezredfordulón     6

Dávid Ibolya: A korrupció elleni fellépés jelentõsége    16

Eutanázia    22

Grynaeus András: Hozzászólás Pokorni Zoltán miniszter cikkéhez     23

Szabó Endre: Családi életre nevelés    30

Böszörményiné Szirmai Judit: Mit tehetünk a hajléktalanokért?    36

RÓMA ÉS A VILÁGEGYHÁZ

Koncz Lajos: A szentév és millennium csúcsain és után     39

Nagy Ferenc: Ablak a világra és a világegyházra    49

EURÓPA

Erdõ Péter: Szent István országa a XXI. század Közép-Európájában     51

Pierre de Charentenay: Charta Európa számára    60

Szabó Ferenc: Európa a nizzai Egyesült Európa-csúcs után     69

Muzslay István: Az Európai Unió agrárpolitikája    70

Radnóti Katalin: Konferencia az értelmi fogyatékosokról     73

MÉDIA–TÁVLATOK

A média: korunk areopágosza    80

Lázár Kovács Ákos: Az Aetatis novae mint kommunikációs alternatíva?     81

Radnóti Katalin: Média – távlatok    88

KULTÚRA ÉS ÉLET

Nemesszeghy Ervin: Az õsrobbanás elmélete és következményei     92

Szabó Ferenc: Kiadatlan Mécs-levelek     107

Gergely Jenõ: A Prohászka-kutatásról    116

Gyorgyovich Miklós: „Az egyház szívében vagytok. . .”    121

LELKISÉG

Lelóczky Gyula Donát: Húsvét, életünk értelme és öröme     123

Avery Dulles: Az ignáci karizma és napjaink teológiája     128

Prokop Péter: Ima a Megfeszítetthez    141

KÖNYVSZEMLE

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai (Szabó Ferenc–Nemeshegyi Péter)    145

Rotterdami Erasmus: Krisztus fegyverzetében (Nemeshegyi Péter)     148

Skultéty Csaba: A Szabad Európa Rádiótól az Ung partjáig (Szabó F.)     150

Katolikus világiak a magyar közéletben (GyM)    151

Sommaire en français    152

MAGYAR PAPI EGYSÉG

Stefan Kiechle: A kereszt követése    2

Roska Péter: Élõ plébánia: megtért emberek tanúságtevõ közössége     6

Gabriele Ferrari: A szerzetesek hét bûne     10

Nagy Ferenc: Szerkesztõi reflexiók    18

Dolhai Lajos: A római liturgia könyörgéseinek sajátosságai     19

Nagy Ferenc: A feltámadási körmenet ünneplése    25

A Római Misekönyv új fordítása II    27

Gyorgyovich Miklós: Könyvjelzõ    29

Papszentelések 2000-ben     31