Távlatok / 41 - 1998. Magyarok Nagyasszonya

Tartalom


E számunk elé

 

A Szentlélek és a karizmák

Nemeshegyi Péter: Ne feledjük a Szentlelket!
Oláh Miklós: A Szentlélek a bizánci liturgiában
Dolhai Lajos: A Szentlélek és a betegek szentsége
II. János Pál: Dominum et vivificantem 380, 400, 507
Forrai Tamás: Szerzetesek a világiak korában?
Mona Ilona: 75 éves a Szociális Testvérek Társasága

 

Figyelő

Vértesaljai László: A pápa „Európa szívében és hídján”
Nemeskürty István: A jövő távlatai
András Imre: Anyagi megállapodás az egyház és az állam között
Nagy Ferenc: Az ázsiai püspökök szinódusi ülése
Sztrilich Ágnes: Új hivatásokat egy új Európa számára
Szabó Ferenc: Casaroli bíboros halálára
Szabó Ferenc: Jegyzet a görögországi keresztényekről

 

Fórum

Szerkesztőségi bevezetés
Brückner Ákos Előd: Visszapillantó tükörben
Mihályi Gilbert: A Szentlélek ajándékai és a világi hívek
Gyorgyovich Miklós: Lelkiségi mozgalmak az egyházban
Bulkainé Ádámosi Margit: A Bokor bázisközösségről
Nagy Ferenc: Néhány mai egyházi kérdés a Bokorral kapcsolatban
Szabó Ferenc: Merre és hol tart a magyarországi egyház?

 

Kultúra

Czigány György (szerk.): Keresztény élmény, mai művészet
Hegedűs Endre: A kereszténység élménye életemben
Máger Ágnes: Gondolatok az egyházi művészetről
Szabó Ferenc: „A hetedik szoba”
Kisléghi Nagy Ádám és az ars sacra
Kapiller Ferenc: Beszélgetés Kisléghi Nagy Ádámmal

 

Lelkiség

Nemes Ödön: Közvetlen kapcsolatban a Szentlélekkel
Tomka Ferenc: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?
Rónai Zoltán: Cigány miatyánk

 

Szemle

Sesboüé, Bernard: Krisztus pedagógiája (Szabó Ferenc)
Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon (Szabó F.)
Inge Scholl: A fehér rózsa (Mészáros István)
S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka (Szabó Ferenc)
Magyar jezsuiták vallomásai II. (Gyorgyovich Miklós)
Könyvjelző 436, 461, 485
Új könyv 409

 

Papi Egység

Bosák Nándor: A Szentlélek megújító tevékenysége a papi életben
András Imre: Szórvány-lelkipásztorkodás Nyugat-Európában
Halottaink